SOP

In het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam is afgesproken dat alle scholen voldoen aan het vereiste niveau van basisondersteuning. 

SchoolOndersteuningsProfiel