Inspectierapport

Op deze schoolpagina vind je alle informatie over OBS Over de Slinge. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school.

Basisschool OBS Over de Slinge | Scholen op de kaart

De Inspectie heeft maandag 21 september 2020 onderzoek gedaan op Over de Slinge. Dit bezoek is goed verlopen. De inspectie heeft de groepen bezocht en diverse gesprekken gevoerd.
De school heeft een mooie voldoende gekregen voor de kwaliteit van het onderwijs. Er is onder andere gebleken dat we een prima aanbod hebben, er effectieve lessen worden gegeven, we een veilig pedagogisch klimaat hebben en dat de school zicht heeft op wat de leerlingen in de klassen nodig hebben.

Beoordeling van de inspectie