Inspectierapport

Inspectierapport september 2020

De Inspectie heeft maandag 21 september 2020 onderzoek gedaan op Over de Slinge. Dit bezoek is goed verlopen. De inspectie heeft de groepen bezocht en diverse gesprekken gevoerd.
De school heeft een mooie voldoende gekregen voor de kwaliteit van het onderwijs. Er is onder andere gebleken dat we een prima aanbod hebben, er effectieve lessen worden gegeven, we een veilig pedagogisch klimaat hebben en dat de school zicht heeft op wat de leerlingen in de klassen nodig hebben.


Druk hier voor de beoordeling van de Inspectie