Welkom op de website van
openbare basisschool Over de Slinge.

Ons verhaal

“Wij geloven dat ieder kind ertoe doet en het onze taak is samen met het kind en ouders/ verzorgers de best mogelijke uitgangspositie voor een leuke en gelukkige toekomst te creëren.”

OBS Over de Slinge staat al jaar en dag voor inclusiviteit. Iedereen, leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers, mogen hier zijn wie ze zijn met respect en oog voor elkaar. Iedereen doet ertoe! Wat ons bindt? ‘De passie om het best mogelijke en leukste onderwijs te geven voor onze leerlingen!’

Naast dat wij meer dan goed cognitief onderwijs geven staat de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind centraal. We realiseren ons dat we de eerst stap naar de toekomst van ieder kind zijn. Een kind dat gaat ontdekken wat hij/zij leuk vindt, waar het goed in is of zelfs talent voor heeft. Ieder op zijn/haar eigen niveau. Waar plezier en ontwikkeling van de kinderen onze grootste beloning is. Veiligheid speelt hierin een zeer belangrijke rol. Iets waar we iedere dag mee bezig zijn en waar nodig ingrijpen. Het is voor ons een werkwoord!

Wij omarmen innovatie binnen het onderwijs. Daarom is de leergierigheid en ontwikkelingsgericht denken en handelen van onze medewerkers voorwaardelijk. We gaan veel verder als enkel het

basisaanbod van andere scholen. Met als uitgangspunt de behoeften van onze leerlingen en wat de toekomst van hun vraagt. ‘Ieder kind doet er toe’ is voor ons geen loze kreet maar een overtuiging die wij samen delen. In onze wijk Pendrecht, waar we trots op zijn, is er een hoge instroom van kinderen die recent naar Nederland zijn gekomen. Ook deze kinderen verdienen en krijgen een plek bij ons in de schakelklassen. Ook hoogbegaafde kinderen geven wij waar ze recht op hebben in onze Plus-klas. Onze hechte samenwerking met de “Kinderfaculteit” stelt ons instaat het kind extra en naschoolse activiteiten te bieden en waar nodig extra ondersteuning op de basisvakken taal en rekenen.

Sport, bewegen en gezond leven nemen een centrale rol in binnen onze school, zowel tijdens als na de lessen. We zijn ook niet voor niks een “Lekker fit school”. Wij zijn trots op onze leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers omdat we samen met plezier bouwen aan de toekomst. OBS Over de Slinge is gewoon meer dan een basisschool!

Onze kernwaarde:

  • Kwalitatief goed onderwijs à continue ontwikkelen;
  • Gelijkwaardigheid à sociale vorming;
  • Verantwoordelijkheid à samen met leerkrachten, ouders én kinderen;
  • Gezonde leefstijl à Lekker-Fit school;
  • Opbrengstgericht werken à systematisch en cyclisch werken.

 

Aanmeldingsprocedure

Hoe en wanneer je kind aanmelden op een school?

Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school. Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels:

  • Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk.
  • Na aanmelding van de leerlingen heeft de school onderzoeksplicht. Dit betekent dat de school binnen 6 weken zoveel mogelijk informatie probeert te verzamelen om de onderwijs- en zorgbehoefte van de leerling in kaart te brengen zodat de juiste onderwijsplaats geregeld kan worden.
  • Wanneer na 6 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, kan deze termijn eenmalig met 4 weken worden verlengd. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd. Na deze periode is de school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden.

 

Hoe gaat dit bij ons op school?

Als u een keuze maakt of bezig bent een keuze te maken kunt u een afspraak maken voor een rondleiding. Neem hiervoor contact op met de locatie van uw voorkeur.
Krabbendijkestraat: 010-4803552
Sommelsdijkstraat: 010-4800790

Als u dan uiteindelijk de keuze maakt voor onze school en er plek is in die groep, kunt u uw zoon of dochter aanmelden. Na aanmelding nemen wij contact op met de peuterspeelzaal of de huidige basisschool. De peuterspeelzaal en de basisschool moeten dan wel op de hoogte zijn van uw wens tot inschrijven en uw toestemming hebben om alle informatie te mogen delen.

Hierna kunnen we de beslissing maken om over te gaan tot inschrijven. U wordt dan door ons gebeld om een afspraak te maken voor de inschrijving.

Helaas moeten wij melden dat in onderstaande groepen geen kinderen meer geplaatst kunnen worden:
Krabbendijkestraat:  4a / 6a / 7a / 8a
Sommelsdijkstraat:  6c / 7c / 8c / schakelklassen


Uw kind ziekmelden

Lees meer

Instagram

Lees meer

Youtube

Lees meer

Contact

Lees meer