Groep 7c

Groep 7c

5 juli

Maandag: inleveren nieuwsrekenen

- werken aan je werkstuk/ spreekbeurt!

 

 

 

28 juni

Donderdag: rekenen les 20

Vrijdag: Nieuwsbegrip maken ( begrijpendlezen)

Let op: werkstuk+ spreekbeurt!!!

 

 

21 juni

Volgende week hebben we nog een week cito.

Maandag: Begrijpendlezen

Dinsdag: Rekenen

Woensdag: Rekenen + tempo rekenen

Donderdag: Rekenen

 

Huiswerk: werkboekje rekenen en begrijpendlezen. De kinderen kunnen extra oefenen achter de computer!

 

 

14 juni

Volgende week starten we met de cito toetsen, het rooster heeft u ontvangen via de mail. Volgende week maken de kinderen spelling, werkwoorden en begrijpendlezen.

Huiswerk:

- Oefenen in het oefenboek spelling = woorden en werkwoorden. Extra oefenen kan via de computer.

- Maken taak begrijpendlezen, extra oefenen kan achter de computer.

 

 

29 mei

Vakantie > 30 mei t/m 10 juni ( we starten weer op dinsdag 11 juni)

In de week van 17 juni starten we met de CITO- toetsen. De kinderen krijgen geen huiswerk mee voor de vakantie, maar kunnen op de computer oefenen voor deze toetsen:

- Begrijpendlezen ( ook blijven lezen in de vakantie!)

- Spelling+ werkwoorden

- Rekenen

Ze krijgen een huiswerkblad mee naar huis, zodat ze kunnen bijhouden wat ze hebben geoefend. De kinderen nemen dit na de vakantie weer mee naar school.

Ik wens jullie een fijne vakantie!

 

 

24 mei

Maandag 27 mei: Inleveren begrijpendlezen taak van nieuwsbegrip

Woensdag 29 mei: Inleveren Nieuwsrekenen+ spelling thema 7

( 3x overschrijven= ma, di, wo)

 

Dinsdag zijn de kinderen vrij. i.v.m. een teamdag.

Donderdag START Pinkstervakantie!

 

 

17 mei

17 mei TOETS Rekenen

20 mei TOETS Taal

23 mei TOETS Geschiedenis

> We zijn gestart met de werkstukken/ spreekbeurten. De kinderen krijgen tijd in de klas om hieraan te werken en kunnen thuis verder met de voorbereidingen.

 

Belangrijke data:

21 mei MINI FINAL (9:15 uur beginnen, 16:00 uur klaar)

22 mei PENDRECHTCUP (alleen de jongens)

28 mei VRIJ (juffen en meesters studiedag)

30 mei START Pinkstervakantie!

 

 

10 mei

Rekenen en spelling herhalen.

Begrijpendlezen achter de computer.

Maandag: IEP TOETS sociaal emotioneel

Dinsdag: IEP deel 1

Woensdag: IEP deel 2

 

 

18 april

- Oefenboekje

- De kinderen kunnen online oefenen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen.

 

Na de meivakantie is de IEP- toets!

Maandag 6 mei: Bieb

 

12 april

Er is 12 april geen huiswerkbegeleiding i.v.m. de Koningsspelen.

Maandag 15 april: Dictee thema 6

- Werkboekje herhaling, woordlijst, werkwoordblad ( de kinderen kunnen zelf kiezen wat ze nog willen maken om extra te oefenen, het werk hoeft niet ingeleverd te worden).

Donderdag 17 april: Paasontbijt

Vrijdag 18 april: VRIJ ( goede vrijdag) + start meivakantie.

 

 

 

 

5 APRIL

Maandag: Dictee spelling thema 6

Woensdag: Nieuwsrekenen inleveren

Donderdag: Werkboekje verkeer

 

Let op:

- Dinsdag: uitstapje JINC ( beroepen/ techniek)

- Vrijdag: KONINGSSPELEN

( de kinderen mogen naar huis vanaf het veld)

 

 

29 maart

Maandag: Toets aardrijkskunde hoofdstuk 4 ( vergeet topo niet te oefenen)/ maken herhaling

Woensdag: Inleveren redactiesommen

Donderdag: Toets woordenschat extra thema 5+ 6

 

22 maart

Maandag: Topo toets ( maken herhaling+ leren van het oefenblad)

Dinsdag: Toets taal ( leren woordenschat+ maken herhaling)

Vrijdag: Inleveren spelling ( 3x overschrijven+ werkwoordblad)

 

 

 

14 maart

Maandag: Leren topografie! ( proeftoets)

Dinsdag: Rekenen inleveren (breuken/ procenten/ meten/ gewicht/ inhoud)

Woensdag: Computertaak Begrijpend lezen

Donderdag: Computertaak spelling

Vrijdag: Computertaak werkwoorden

 

MAANDAG: Biebdag!

 

 

Vrijdag 8 maart

Maandag: Inleveren spelling ( dinsdag toets)

Dinsdag: Toets natuur 

Woensdag: Toets rekenen ( maken herhaling)

 

☆ Dinsdag 12 maart: SCHOOLFOTO

☆ Vrijdag 15 maart: VRIJ ( staken)

 

 

Huiswerk voorjaars vakantie

De kinderen hebben een taakbklad meegekregen voor het thuisoefenen achter de computer! De ouders hebben hetzelfde blad via de mail ontvangen. Hierop staan de oefensiktes en de uitleg.

Wat kunnen ze oefenen?

- Rekenen, begrijpend lezen, spelling en de werkwoorden.

Belangrijk: minimaal 15 minuten per dag lezen.

Ik wens jullie een fijne vakantie toe!

 

 

Huiswerk vanaf 15 februari

Maandag: Toets Aardrijkskunde+ topografie

Donderdag: Toets geschiedenis

Vrijdag: Inleveren spelling ( 3x woorden overschrijven en werkwoorden invullen)

 

Computer tips: www.online.muiswerken.nl  www.kids4cito.nl   www.leestrainer.nl   www.junioreinstein.nl

De kinderen kunnen hier extra oefenen voor begrijpenlezen, rekenen, spelling en woordflitsen!

 

 

 

Huiswerk vanaf 8 februari

Maandag: Herhaling taal inleveren   Dinsdag: Taaltoets ( taal + woordenschat)

Woensdag: Redactiesommen+ spelling thema 5 inleveren

Donderdag: Inleveren begrijpendlezen taak ( nieuwsbegrip)

 

Afspraak: 15 minuten lezen per dag!

Kinderen die extra willen oefenen voor rekenen en begrijpendlezen: www.kids4cito.nl www.leestrainer.nl www.junioreinstein.nl www.scula.nl enz.

 

 

Huiswerk vanaf 30 januari

Maandag: Inleveren rekenen les 4+ 5

Dinsdag: Inleveren spelling thema 5 ( 3x overschrijven)

 

 

Huiswerk vanaf 25 januari

Maandag: Toets spelling ( maken herhaling+ woordlijst oefenen)

               Inleveren herhaling topo+ oefenen ( in de les gaan we nakijken en  

               verder oefenen)

Dinsdag: Toets woordenschat extra thema 3+4

Woensdag: Dictee spelling thema 4! ( woordlijst + herhaling oefenen/leren, vergeet de werkwoorden niet).

 

Donderdag en vrijdag zijn de kinderen vrij!

 

 

Huiswerk vanaf 19 januari

- Maandag inleveren herhaling rekenen + TOETS blok 3

- Dinsdag, woensdag, donderdag CITO rekenen+ ttr ( herhalen en oefenen kan achter de computer!)

- Hele week: oefenen leesmapje! ( 15 minuten per dag!)

Er worden volgende week ook nog wat begrijpendlezen toetsen afgenomen op eigen niveau. De oudergesprekken starten op 4 februari, de kinderen krijgen hun 1ste rapport op 8 februari mee naar huis.

 

 

Huiswerk vanaf 11 januari

- Lezen ( lees mapje), iedere dag oefenen!

- Spelling ( lijsten thema 1 t/m 4, werkwoorden + online trainen)

- Begrijpendlezen ( op de computer oefenen: www.leestrainer.nl www.kids4cito.nl )

 

Volgende week starten we met de cito toetsen:

Maandag: Spelling + werkwoorden deel 1

Dinsdag: Spelling+ werkwoorden deel 2

Woensdag: Begrijpend lezen deel 1

Donderdag: Begrijpend lezen deel 2

Vrijdag: Begrijpend lezen deel 2

De kinderen die de begrijpendlezen toets op hun eigen niveau maken, maken de toets op 15, 21 en 22 januari.

In de 2e week worden de rekentoetsen afgenomen ( deel 1,2,3 + ttr)

 

Heel veel succes jongens en meiden!

 

 

Kerstvakantie

De kinderen krijgen een extra oefenboekje mee in de vakantie. Dit is geen huiswerk en dus niet verplicht, maar wel heel handig om alles nog even te oefenen en herhalen voor de cito- weken na de vakantie!

Ik wens jullie een hele fijne vakantie, prettige feestdagen en tot in het nieuwe jaar....

 

 

Huiswerk vanaf 14 december

Maandag: Inleveren herhaling Taal ( we gaan dit nakijken en bespreken in de klas, dinsdag is de toets!)

Inleveren herhaling spelling+ toets!

Dinsdag: Toets taal

Woensdag: Inleveren redactiesommen

 

 

Huiswerk vanaf 7 december

Maandag: Openboektoets AK

Dinsdag: Inleveren rekenblad

Vrijdag: Inleveren begrijpendlezen boekje

 

 

 

Huiswerk vanaf 30 november

 

Maandag: Toets Engels 1+2, inleveren surprise

Dinsdag: Top toets

Woensdag: SINTERKLAAS FEEST

Vrijdag: Inleveren werkboekje ( spelling, werkwoorden, rekenen)

 

 

Huiswerk vanaf 23 november

 

Maandag: Inleveren spelling ww ( taak 3 t.t en taak 7 v.t)

Dinsdag: Inleveren Begrijpendlezen ( opdracht 3 bespreken we in de klas)

Donderdag: Inleveren nieuwsrekenen ( 1 blad)

 

Huiswerk vanaf 16 november

 

Maandag: Toets rekenen ( maken werkbladen)

Dinsdag: Spelling woorden 5x week 2  

We gaan schaatsen! De kinderen eten op school en zijn half 3 vrij.

Woensdag: Uitstapje

Donderdag: Werkwoorden maken ( werkboekje)

Stage bezoek, informatie volgt...

Vrijdag: Sport uitstapje: Klimmen

 

Huiswerk vanaf 9 november

Maandag : Inleveren spelling ( 5x)

Woensdag: Inleveren herhaling rekenen blok 2

 

 

Huiswerk vanaf 2 november

Maandag 5 november Inleveren rekenen

Woensdag 7 november taaltoets 2

Donderdag 8 november geschiedenis toets 1

 

Let op: Oefenen woordenschat + woordpakket spelling ( de kinderen zijn hier de hele week mee bezig, zowel op school, als thuis!)

Dinsdag: Schaatsen. De kinderen lunchen op school en zijn rond 14:30 uur vrij. Handschoenen en een lunchpakket meenemen!

 

 

 

Donderdag 1 november Toets woordenschat extra ( thema 1+2)

Vrijdag 2 november Toets spelling ( thema 1+2)

Woensdag 7 november Toets taal thema 2

 

 

HERFSTVAKANTIE

De kinderen krijgen een vakantie boekje mee naar huis om belangrijke onderdelen van rekenen en spelling te oefenen en herhalen. Dit boekje moeten ze de maandag na de vakantie weer mee nemen. Het boekje hoeft niet helemaal af. De kinderen maken allemaal de rekentaak en kiezen de spellingstaken uit waar ze extra voor moeten oefenen. Ze hebben net de toets van thema 2 gemaakt en deze is niet zo goed gemaakt. Maak zoveel mogelijk taken en kies de werkbladen die niet zo goed zijn gegaan op de toets!

Ik wens jullie een fijne vakantie toe.

Maandag 29 oktober: biebdag

Donderdag 1 november: Start muzieklessen

Donderdag 1 november: Toets woordenschat extra thema 1+ 2

De kinderen krijgen hun woordenschat al mee, zodat u de mogelijkheid heeft in de vakantie samen te oefenen.

 

 

Huiswerk vanaf 12 oktober

Maandag 15 oktober: Toets AK + inleveren rekenen

Dinsdag 16 oktober: Toets spelling ( 2 blz herhaling maken)

Donderdag 17 oktober: Toets spelling ( 2 blz herhaling maken)

Vrijdag: VRIJ ( start herfstvakantie)

 

Huiswerk vanaf 5 oktober

Maandag: Inleveren rekenen

Woensdag: Inleveren spelling

Vrijdag: Voor vrijdag gaan de kinderen proberen thuis nieuwsbegrip XL te maken. De inloggegvens staan op hun huiswerkblad ( computertaak).

Maandag: Uitstapje ( OV meenemen met 3,50 euro) + bieb

 

 

HUISWERK VANAF 28 SEPTEMBER

Maandag: Inleveren herhaling rekenen

Donderdag: TOETS rekenen

Vrijdag: Inleveren gedicht vriendschap

- Vergeet de woorden van deze week niet te herhalen: Week 4, extra 1a+ 1b, zaakvakken, themawoorden ( zie woordmapje)

 

Huiswerk vanaf 21 september

Maandag TOETS taal ( vergeet de thema woorden niet te leren!)

Donderdag TOEST geschiedenes tijdvak 1 ( les 1,2,3)

Vrijdag MAKEN werkboekje ( rekenen, spelling, begrijpendlezen)

 

Huiswerk vanaf 14 september

Maandag Toets topo

SCHOOLTUIN!!

Dinsdag Toets woordenschat blok 1

Woensdag -    

SPORTDAG!!!!

Donderdag -

Vrijdag Inleveren spelling ww taak 1+ woorpakket 1 3x

 

 

Huiswerk vanaf 7 september

Maandag Inleveren + leren TOPO

Woensdag Inleveren spelling ( i.v.m staken, donderdag meenemen)

Vrijdag Inleveren rekenen

 

Hele week: Met woorden in de weer 

 

Huiswerk vanaf 31 augustus

Maandag Leren woordjes week 1 ( woordmapje)

Dinsdag Inleveren spellingblad

Woensdag -

Donderdag Inleveren rekenblad

Vrijdag -

 

Hele week: Met woorden in de weer 

Terug

Krabbendijkestraat 243

3086 LR Rotterdam

010-4803552

info@nulloverdeslinge.nl