MR

Notulen vergadering 6 september 2018

MR

Datum:          6 september 2018

Aanvang:      19.30

Locatie:         Personeelskamer Krabbendijkestraat

Aanwezig:     Abdul, Linette, Petra, Sandra, Jatifah, Aafje, Denise, Majorry, Korlien en Janneke

 

 

 1.      Opening

 

 1. Vaststellen agenda:

                    Agenda blijft ongewijzigd. Notulen van 24 mei worden goedgekeurd.

 

 1. Mededelingen

 

 1. Actielijst:

                        De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast:

 • De werkgroep protocollen wordt gevraagd eea rondom de schoolreis op te nemen in de reglementen.
 • 25/1 is de wie-is-wie borrel van Over de Slinge. Verdere info volgt.
 • Jaarverslag navragen bij Peter (als formatie akkoord is)
 • Staking: er gaat een Digiduif naar alle ouders namens de OMR. Daarin verwijzen naar de site van “ouders voor goed onderwijs”. Janneke verzend de Digiduif namens OMR.
 • Zorg/ondersteuningsprofiel komt in oktober op de agenda.
 • Mbt enquête: wanneer is de volgende enquête?
 • MR-reglement: Laatste versie heeft Korlien aangeleverd. Jatifah scant hem in en stuurt hem via mail naar MR. Eenieder leest door, past aan en neemt deze aantekeningen mee naar vergadering 11/10.

                   

 1. Vergaderplanning schooljaar 2018/2019

                    11/10 Krab.

                    22/11    “

                    17/01    “

                    21/02    “

                    28/03 Som.

                    09/05    “

                    13/06    “

                    05/07    “ (let op; vergadering begint om 18.00)

                   

 

 1. Staking

                        Zie punt 4 à actielijst

 

 1. MR-post:

Indien de MR post ontvangt, zal deze (indien mogelijk) op de eerstvolgende vergadering op de agenda komen. De post dient te allen tijde een duidelijke afzender te hebben. De MR neemt contact op met de afzender. Wellicht wil deze persoon de vergadering bijwonen. In dat geval zal het eerste gedeelte van de vergadering openbaar zijn.

De vergaderdata staan vermeld op de site.

 

 1. Jaarverslag

                    Zie punt 3 à actielijst

 

 1. MR-reglement

Zie punt 7 à actielijst

                       

 1. Sluiting

                        21.00

Terug