MR

Notulen vergadering 22 maart 2018

MR

Datum:          22 maart 2018

Aanvang:      19.30

Locatie:         Personeelskamer Sommelsdijkstraat

Aanwezig:     Jatifah, Linette, Petra, Peter, Korlien, Aafje, Denise en Janneke

 

 

 

 

  1.      Opening

 

  1. Vaststellen agenda

 

  1. Mededelingen

* Voor velen blijkt nu dat de vergadering van 19/4 slecht gepland is. De agenda voor de vergadering van 19/4 wordt bekeken. Er staat, vanuit de vaste jaarlijkse punten, niets op de agenda. Sandra heeft aangegeven graag het beleid rondom de schoolreis te bespreken. Omdat de schoolreizen pas in juni plaatsvinden kan dit ook in mei op de agenda. Jatifah gaat alvast informeren bij Ruud wat het beleid nu precies is, zodat deze informatie beschikbaar is tijdens de vergadering van mei.

Tevens wil ze graag de enquête evalueren, ook dit kan in mei. In mei staat verder het zorgplan en het MR reglement op de agenda. Aafje geeft aan dat het zorgplan niet meer bestaat in de oude vorm. Dit kan ze ook dan toelichten.

De verwachting is dat het MR reglement controleren/aanpassen niet veel tijd nodig heeft.

Om de vergadering een week of twee weken te verschuiven lijkt niet erg zinvol.

We besluiten dat de vergadering van 19 april 2018 komt te vervallen.

* OR/MR/teamborrel: Sandra heeft bij Janneke aangegeven graag te willen helpen. Tevens stelt ze voor om de borrel op de KF te laten plaatsvinden. Dit vindt iedereen een goed voorstel. Denise gaat de borrel samen met Sandra regelen. De suggestie wordt gedaan om gewoon een datum te bepalen, 100% opkomst is lastig te realiseren.

* MR basiscursus. Inschrijven was niet meer mogelijk. Vanaf maandag 26/3 kan er ingeschreven worden voor 19 april. Petra, Sandra en Janneke willen dan gaan. Janneke schrijft ze in. Linette en Jatifah willen op 26 mei, we moeten afwachten wanneer daar de inschrijving voor start.

 

  1. Actielijst

                    Actielijst wordt besproken en waar nodig aangepast.

 

  1. In groepen werken aan formulering transparantie

Peter heeft een ‘praatpapier’ gemaakt. Er volgt een brainstorm over wat we verstaan onder transparantie en waar behoefte aan is. Iedereen krijgt de mogelijkheid na te denken over ‘transparantie’. Deze ideeën kan eenieder doormailen naar Peter, uiterlijk 27/4. Hij bundelt ze en in een volgende vergadering gaan we hiermee verder. 

 

  1. Sluiting (21.00)
Terug