Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR),die bestaat uit ouders en teamleden.  

De medezeggenschapsraad is een beleidsorgaan; hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school.

Dit doen we samen met de directie van de school.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht.

Eens in de maand vergaderen we.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

  • het onderwijs
  • de organisatie
  • het financiële beleid van de school.  

De MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers die vragen willen stellen aan de MR, of een vergadering willen bijwonen.

U kunt uw vragen per email stellen aan ons. Tevens kunt u gebruik maken van de MR-brievenbussen die op beide locaties aanwezig zijn. Een van de leden aanspreken is natuurlijk ook een mogelijkheid.

De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de schoolwebsite.

 Leden MR:

Jatifah Mathilda, OMR Sommelsdijkstraat (voorzitter)

Petra van Dieijen-Dam, OMR Sommelsdijkstraat (penningmeester)

 

Aafje Sopers, PMR Krabbendijkestraat 

Denise Heijerman, PMR Krabbendijkestraat

Peter Ekhart, PMR Sommelsdijkstraat

Korlien van Egmond, PMR Sommelsdijkstraat

Janneke Foolen, PMR Sommelsdijkstraat (secretaresse)

OMR=oudergeleding

PMR=personeelsgeleding

 

Vergaderdata 2017/2018

26 oktober 2017

30 november 2017

25 januari 2018

22 februari 2018

22 maart 2018

19 april 2018

24 mei 2018

03 juli 2018

 

Terug

Krabbendijkestraat 243

3086 LR Rotterdam

010-4803552

info@nulloverdeslinge.nl