Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR),die bestaat uit ouders en teamleden.  

De medezeggenschapsraad is een beleidsorgaan; hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school.

Dit doen we samen met de directie van de school.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht.

Eens in de maand vergaderen we.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

  • het onderwijs
  • de organisatie
  • het financiële beleid van de school.  

De MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers die vragen willen stellen aan de MR, of een vergadering willen bijwonen.

U kunt uw vragen per email stellen aan ons. Tevens kunt u gebruik maken van de MR-brievenbussen die op beide locaties aanwezig zijn. Een van de leden aanspreken is natuurlijk ook een mogelijkheid.

De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de schoolwebsite.

 Leden MR:

Jatifah Mathilda, OMR Sommelsdijkstraat (voorzitter)

Petra van Dieijen-Dam, OMR Sommelsdijkstraat (penningmeester)

Sandra Mohan, OMR Sommelsdijkstraat

Linette Zaalblok, OMR Sommelsdijkstraat

Abdul Yussuf, OMR Krabbendijkestraat

 

Aafje Sopers, PMR Krabbendijkestraat 

Denise Heijerman, PMR Krabbendijkestraat

Majorry Stierman, PMR Krabbendijkestraat

Korlien van Egmond, PMR Sommelsdijkstraat

Janneke Foolen, PMR Sommelsdijkstraat (secretaresse)

OMR=oudergeleding

PMR=personeelsgeleding

 

Vergaderdata 2018/2019

22 november 2018

17 januari 2019

21 februari 2019

28 maart 2019

9 mei 2019

13 juni 2019

5 juli 2019

 

Terug