MR

MR notulen 20-04-2023

notulen         MR vergadering 

Datum : 20-04-2023 

Tijd :  15.00 uur – 16.30 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat 

 

Afwezig met reden Peter en Hida. 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen  

                Notulen 16-02-2023 

Verzuim beleid preventie beleid is niet te vinden op BOOR connect. 
directie zetten en geen Patricia en voorzitter. Geen namen in notulen zoals bij 16/2.  

 

B 

5 

Functioneren MR niet vermelden. 

Eén OMR lid is gestopt  en bij verder ter tafel moet geen naam peter staan maar PMR lid 

2 

               Begroting (accorderen?) 

 

B 

15 

NPO gelden nog twee school jaren mogen we dit inzetten.  

In juni mogelijk extra geld handen in de kleutergroep vanuit ministerie voor alle scholen. Dan weten of de subsidie doorgaat. 

3 

               Tevredenheidspeiling groep 6,7 en 8 

l 

10 

Een goed cijfer 8.4.  

Scholen op de kaart komt dit te staan. Ouders worden op de hoogte gebracht in de nieuwsbrief. 

 

4 

               Nieuwbouw 

                Stand van zaken    

l 

10 

We mogen 2/1 laag dat betekent dakterras.  

Moet nog wel goed gekeurd worden door programma van eisen. 

5 

              Werkverdelingsplan / formatie 

 

I 

20 

Formatie bijna rond. 

Werkverdelingsplan, 2 collega’s willen andere verdeling 80% mee eens. 

Dat iedereen 45% opslag heeft.  

6 

               Jaarkalender concept bespreken we met elkaar bespreken. 

B 

10 

Je mag buiten de vakantie mag je maar max 7 doorbroken weken hebben. Zo min mogelijk 3 daagse schoolweken. 

 5 okt is studiedag voor alle Boor scholen dicht. 

Besluit : om 6 okt ook dicht te zijn. 

Donderdag 11/7  vrij. 

7 

              GMR verslagen 

 

l 

10 

Pakt mogelijk OMR lid op. 

8 

             W.v.t.t.k 

           SOP (school ondersteuningsplan)   dit is een 4 jaren plan, dat vorig   

            schooljaar is goedgekeurd. De nieuwe leden kunnen het nog 

            doorlezen. 

           

           Data scholing: 

            Donderdag 11 mei ’23   19.30 uur-22.00 uur    effectief vergaderen 

            Donderdag 16 november ’23  19.30 uur- 22.00 uur MR en achterban 

            

           Datum bijeenkomst voortgezet onderwijs in Charlois 

            Wanneer en wie gaat er? 

Verkiezingen voor de GMR (OMR)   aankruizen welke personen 

l/B 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nog niet bekend

 

 

wordt over nagedacht, komt volgende vergadering terug

 

 gast: dierectie geeft toelichting bij punt 2 t/m 6

 

Terug