MR

MR notulen 16-02-2023

notulen            MR vergadering 

Datum : 16-02-2023 

Tijd : 19.30 uur – 20.45 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen Een OMR lid is gestopt in mei 2023 komen nieuwe verkiezingen. 

Eerder uit voor de zomervakantie is niet mogelijk i.v.m. jaarplan dat is al vastgesteld. Brief voor ouders in het Arabisch was eenmalig aldus directie. 

  •  Notulen 12-01-2023 goed gekeurd 

 

 

B 

5 

Notulen akkoord 

 

2 

                Mededelingen: 

  • Ziekteverzuimbeleid 
  • Nieuwsbrief in Arabisch  

 

B 

10 

Er zijn aparte beleidstukken m.b.t preventief, seniorenbeleid en externe hulp voor leerkrachten. Deze zijn te vinden op BOOR connect 

3 

               Telling  

l 

5 

413 leerlingen 

4 

               Nieuwbouw 

                Stand van zaken    

l 

10 

Vanaf maart maandelijks een afstemming . Geen ontwikkelingen tot nu toe verder. 

5 

              Cursus   

           startcursus is 8 maart  Mourali 
Younes is wel gestart, via Zoom 1 avond alle basis beginselen. 

  • Ervaring OMR leden 
  • Inschrijving cursus gehele MR 
  •   
  • Verzoek directie gezamenlijke cursus 

 

PMR lid vraagt om de sportdag te verplaatsen naar woensdag  19 april i.v.m. ramadan 

I 

15 

Datum : 

 Cursus MR effectief vergaderen. 

Donderdag 11 mei en voorzitter  gaat dit reserveren. 

 

Directie vroeg om ook samen met MR cursus te doen. Voorstel om dit in 16 nov te doen.  Cursus MR en achterban. Voorzitter MR  gaat dit reserveren. 

 

 

6 

              Functioneren MR  

PMR lid  vraag: Hoe kunnen we in de nieuwsbrief de achterban betrekken ? 
De nieuwsbrief is voor ouders wat is handig erin te zetten ? 

Wat is nieuwsbrief waardig?  
Voorstel:  een stukje promotie en verwijzen naar de notulen op de website. 
 

 

Tussentijds evaluatie m.b.t communicatie: 

OMR lid:  goed gevoel aan over houdt en met plezier hoe het nu gaat. 
OMR lid:  stel je vragen als je die hebt of als het iets voor een persoon, ga er naar toe. 

  • Tussentijdse evaluatie 

 

E 

25 

MR jammer dat er  1 ouder uit gaat. 

Kan een ouder zaken van de GMR overnemen? 

7 

             W.v.t.t.k 

OMR lid:  in de nieuwsbrief voor ouders is er wat te vertellen over het   Gebiedsplan?  Advies is om dit even laten rusten. Wel over Burgerschap wat schrijven in de nieuwsbrief. Sommelsdijkstraat verkeersituatie. Veiligheid rondom school.  MR zoekt nog leden? In mei vacature. 

 

l 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug