MR

MR notulen 12-01-2023

 

AGENDA MR vergadering

Datum : 12-01-2023

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur

Plaats : Sommelsdijkstraat

 

Patricia of Sara sluit aan voor agenda punt 1 t/m 3. Aanwezig: Muradiye, Younes, peter, Korlien, Carla en Patricia. Afwezig: Sandra i.v.m. werk, Nataska ziek en Suzanne onbekend geen afmelding.

Onderwerp Doel Tijd actiepunten en afspraken

1 Nieuwbouw directie ( Patricia) geeft toelichting (neem de bijgevoegde stukken door) l 15 Nieuwbouw Over de Slinge gaat door maar zolang er geen visie vanuit gebiedsplan is het nu vertraagd. Eind januari begin februari zou gebiedsplan er moeten zijn vanuit de gemeente. Keuze optie 4 B is de school voorgegaan als concept. We mogen 6 lokalen bijbouwen n.a.v. plan nieuwbouw voor 475 leerlingen. Gymzaal wordt niet gesloopt alvorens er nieuw schoolgebouw staat met “ Huis van beweging Eind van de MR vergadering is bij de rondvraag nog ter tafel gekomen hoe het zit met de parkeerplaatsen voor personeel bij de school?

2 Burgerschap directie ( Patricia) geeft toelichting l 15 Wettelijk verplicht om dit te geven. Laatst waren ouders bezorgd en boos m.b.t. Paarse vrijdag . We geven niet dit soort lessen en doen niet mee met Paarse dag. We gaan wel in op vragen van kinderen. Het moet wel zo zijn dat als een kind daar vragen over heeft dat wij dit beantwoorden. We hebben een document opgesteld dat eerst door het team wordt bekeken dit gaat o.a. ook over

burgerschap maar ook over democratie. Als dit met het team is besproken dan wordt het gedeeld met de MR. We volgen de richtlijnen van de onderwijsinspectie en hoe ga je de dialoog aan. We moeten een stuk beleid hebben. Beleid moet ook leven in het gedrag van de mensen.

3 Begroting Aangaande adjunct l 10 Functie huis bestond altijd uit een directeur en adjunct -directeur. Sara blijft in de functie adjunct blijft zoals het is.

4 Veiligheid rondom school l 10 Kinderen van groep 8 mogen met politie samen weggebruikers gaan aanhouden die te hard rijden. Vanaf Krabbendijkstraat richting Kerkwerve singel. Bij gemeente vragen om een bord dat er een school ligt aan de Sommelsdijkstraat . Hierover nog overleg in volgende MR.

5 Accorderen - Notulen 24-10-2022 verder akkoord - Verzuimbeleid (PMR) negatief advies vanuit PMR i.v.m. : - B 10 Concept notulen voortaan naar iedereen. Notulen: 24/11/2022 Goedgekeurd met aanpassing: Directie stuurt 1x per maand nieuwbrief ouders en MR bericht 1 x per 2 maanden. Verzuimbeleid (PMR) negatief advies vanuit PMR i.v.m. : Wij missen o.a. - een stukje preventie in het verzuimbeleid . - Senioren beleid - Cursussen gezonde voeding en of sport 

- Aanwezigheid van externe psycholoog

 

6 Cursus - Keuze maken I / B 10 Twee nieuwe OMR leden gaan de start cursus volgen 25/1 en 2/2. Voorstel om tevens de gehele MR cursus “Effectief samenwerken en vergaderen “ te volgen. Korlien geeft door aan Sandra. We kijken of de cursus op school gegeven kan worden.

7 Verslag GMR-vergaderingen M 10 Gaat niet door. Voorstel of Sandra afwezige OMR lid te bellen en te vragen of zij wel/niet in MR wil blijven.

8 W.v.t.t.k voorstel Vraag Normjaartaak staat vast maar is het toch mogelijk om de donderdag voor zomervakantie om 12:00 i.p.v. 15:00 uit te zijn? Kunnen we als MR dit aan directie vragen ? E 10 Korlien: nieuwsbrief naar ouders een stukje in het Arabisch. Hoe staan we hierin? OMR lid was hier niet mee eens. Wel handig om als MR een standpunt in te nemen. Sandra vragen of zij hier mee over heeft gehoord. Ja Mr zal dit vragen aan directie : om donderdag voor zomervakantie leerlingen om 12:

 

 

 

Terug