MR

MR notulen 20-10-2022

notulen        MR vergadering 

Datum : 20-10-2022 

Tijd : 19.30 uur – 20.45 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat  

 

Bij agenda punt 1 en 2 zijn de kandidaten voor de OMR uitgenodigd 

 

 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel   

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

Voorstellen kandidaten OMR 

 

l  

25  

 

 

2 

                Procedure van verkiezingen OMR  

 Kandidaten laten een motivatie en foto achter. Dat maken we in een briefvorm en gaat naar beide locaties. Een brief naar de oudste van het gezin en beide ouders mogen kiezen. Stem briefjes moeten in de bus.   

Plek voor twee ouders , 5 hebben geregeerd. We gaan  jullie alle 5 presenteren. 31/10 bericht aankondiging naar de ouders .  

Elke ouder zet een kruisje enveloppen worden op naam aan de oudste kinderen mee gegeven. Motivatie brief gaat per mail.  Stemming brief gaat per envelop op papier. Begroting, werkdruk verdeling plan,  

Tijdens teamvergadering besproken Mr punten.   

3 jaar in de MR geen extra lkr kunnen krijgen dit ook i.v.m. met Cupella gesprekken Norm jaar taakuren.  

Profielen m.b.t. kandidaten    
Rode stembriefjes en dinsdag  1/11 briefjes mee.   
 

 

B  

10  

Verkiezing commissie   

Peter  Nataska en Suzanne  

Stem periode van 1/11 t/m 8/11   

8/11 sluiten de brievenbus  

9/11 wordt geteld  

10/11 bericht uit naar alle kandidaten  

11/11 bericht naar alle ouders.  

   

3 

                Accorderen  

  • Notulen 15-6-2022      
  • Notulen 08-09-2022     goed gekeurd  
  • Schoolgids 2022-2023 
  • Activiteitenplan MR 2022-2023 

 

P  

10  

Notulen goedgekeurd van 8/9.  

15/6 notulen worden nog gezocht.  

Schoolgids kan geaccordeerd worden.  

Activiteitenplan kan geaccordeerd worden  

4 

               Nieuwbouw 

                Stand van zaken    

l  

5  

Voorstel gezien m.b.t. vorm gebouw.  

Gebouw voor 450 leerlingen.  

5 

              Begroting  

L  

10  

Positieve begroting nu.  

Subsidies gaan voortaan per kalender jaar.  

Subsidie Lekker Fit is nog niet duidelijk. 2024 hierdoor in de min.  

6 

              Verslag GMR 

l  

10  

Geen mededelingen  

7 

              Audit  

M  

5  

Om de twee jaar.  

Is het niet elk jaar?  

8 

             W.v.t.t.k. 

We zijn als PMR erop tegen  voorbeeld de kinderfaculteit houdt zich aan 

Wet AGV privacy  leerkrachten en kinderen. 

 

 

Social media:  

Notulen MT opzoeken Carla .  

 

 

 

 

 

Terug