MR

MR notulen 08-09-2022

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 08-09-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen voorstel rondje aan gastouder Suzanne Xayvan 3C 
woonbegeleider/woonbegeleider  

 •  Notulen 15-6-2022 
 • Schoolgids 
 • Jaarverslag 2021-2022 

 

B 

10 

Carla zorgt voor de notulen 15/6  verstuur naar Korlien. 

Schoolgids is geaccordeerd. In mei 2023 schoolgidsindien nodig aanpassen en opnieuw bekijken. 

2 

               Voorstellen  

l 

10 

 

3 

                Vergaderdata plannen    zoveel mogelijk fysiek vergaderen 

l/B 

10 

20/10 24/11 12/1 16/2 23/3 20/4 25/5  22/6 30/6 

4 

               Takenverdeling 

l 

10 

Sandra vanuit OMR blijft voorzitter  

Carla: Notulist gedeeld bij uitzondering met Nataska 

Korlien: Plaatsen notulen op website. Secretariële taken blijft Korlien. 

Nataska :Financieel beheer  

Penningmeester 

Peter :jaarverslag en nieuwsbrief naar directie info MR voor nieuwsbrief 

MR op de teamvergaderingen naar directie communicatie over groot overleg en jaarverslag 

Sandra:  activiteitenplan en schoolgids. 

Korlien geeft info aan Suzanne ( nieuw OMR lid). 

 

5 

              Activiteitenplan MR  2022-2023 

l 

10 

Nieuwbouw staat steeds op activiteitenplan . Audit staat er nog niet. Datum nog niet bekend.  In maart staat werkverdelingsplan er niet op. 

Moet tot zomervakantie  erop staan. 

Oproep OMR/PMR leden in mei. 

In mei schoolgids 

In juni schoolgids definitief 

In mei  BOOR regelement MR. 

Januari benoeming adjunct. 

 

6 

              Verkiezingen OMR 

l/B 

10 

Bericht uit vanuit adjunct m.b.t  

7 

               Nieuwbouw 

 • Vleermuizen onderzoek 
 • Grootte gebouw 

 

l 

5 

Onderzoek vleermuizen is geweest. 

Groote van het gebouw is nog niet helemaal definitief. Omdat meer leerlingen komen is de wens meer oppervlak/ruimte 

8 

              Formatie 

 • Aantal lln. 
 • 3e schakelklas / klas voor kinderen uit Oekraïne 

 

 

 

l 

10 

391 leerlingen 

 3 e schakelklas nog geen personeel voor 

Klas Oekraïense ( 158) klas ook nog geen personeel voor. Toermalijn  Hijkerveld staan lokalen leeg 

Regio kinderen gaan voor Oekraïense kinderen m.b.t plaatsing. 

9 

              Scholing 

l/B 

10 

In november scholing start MR lid voor nieuwe OMR leden. In januari nieuwe cursus voor alle leden. In november alvast kijken. 

10 

             W.v.t.t.k.  

l 

5 

Decibel meters  

CO2 meters kunnen ook geluid opnemen. Wat gaan we hiermee doen Vraag vanuit de MR Wat is de functie van de decibel meter en is het team hiervan op de hoogte? 

Korlien: Corona wijzer PO raad heeft een protocol . werkt met kleuren codes dit is voor scholen. 

BOOR gaat dit naar directie communiceren en op 1 okt moet protocol klaar zijn. MR wil een stuk krijgen van directie m.b.t. Corona beleid schooljaar 2022/2023. 

 We hebben een budget vanuit VOO  Sandra gaat navragen. 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 08-09-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen voorstel rondje aan gastouder Suzanne Xayvan 3C 
woonbegeleider/woonbegeleider  

 •  Notulen 15-6-2022 
 • Schoolgids 
 • Jaarverslag 2021-2022 

 

B 

10 

Carla zorgt voor de notulen 15/6  verstuur naar Korlien. 

Schoolgids is geaccordeerd. In mei 2023 schoolgidsindien nodig aanpassen en opnieuw bekijken. 

2 

               Voorstellen  

l 

10 

 

3 

                Vergaderdata plannen    zoveel mogelijk fysiek vergaderen 

l/B 

10 

20/10 24/11 12/1 16/2 23/3 20/4 25/5  22/6 30/6 

4 

               Takenverdeling 

l 

10 

Sandra vanuit OMR blijft voorzitter  

Carla: Notulist gedeeld bij uitzondering met Nataska 

Korlien: Plaatsen notulen op website. Secretariële taken blijft Korlien. 

Nataska :Financieel beheer  

Penningmeester 

Peter :jaarverslag en nieuwsbrief naar directie info MR voor nieuwsbrief 

MR op de teamvergaderingen naar directie communicatie over groot overleg en jaarverslag 

Sandra:  activiteitenplan en schoolgids. 

Korlien geeft info aan Suzanne ( nieuw OMR lid). 

 

5 

              Activiteitenplan MR  2022-2023 

l 

10 

Nieuwbouw staat steeds op activiteitenplan . Audit staat er nog niet. Datum nog niet bekend.  In maart staat werkverdelingsplan er niet op. 

Moet tot zomervakantie  erop staan. 

Oproep OMR/PMR leden in mei. 

In mei schoolgids 

In juni schoolgids definitief 

In mei  BOOR regelement MR. 

Januari benoeming adjunct. 

 

6 

              Verkiezingen OMR 

l/B 

10 

Bericht uit vanuit adjunct m.b.t  

7 

               Nieuwbouw 

 • Vleermuizen onderzoek 
 • Grootte gebouw 

 

l 

5 

Onderzoek vleermuizen is geweest. 

Groote van het gebouw is nog niet helemaal definitief. Omdat meer leerlingen komen is de wens meer oppervlak/ruimte 

8 

              Formatie 

 • Aantal lln. 
 • 3e schakelklas / klas voor kinderen uit Oekraïne 

 

 

 

l 

10 

391 leerlingen 

 3 e schakelklas nog geen personeel voor 

Klas Oekraïense ( 158) klas ook nog geen personeel voor. Toermalijn  Hijkerveld staan lokalen leeg 

Regio kinderen gaan voor Oekraïense kinderen m.b.t plaatsing. 

9 

              Scholing 

l/B 

10 

In november scholing start MR lid voor nieuwe OMR leden. In januari nieuwe cursus voor alle leden. In november alvast kijken. 

10 

             W.v.t.t.k.  

l 

5 

Decibel meters  

CO2 meters kunnen ook geluid opnemen. Wat gaan we hiermee doen Vraag vanuit de MR Wat is de functie van de decibel meter en is het team hiervan op de hoogte? 

Korlien: Corona wijzer PO raad heeft een protocol . werkt met kleuren codes dit is voor scholen. 

BOOR gaat dit naar directie communiceren en op 1 okt moet protocol klaar zijn. MR wil een stuk krijgen van directie m.b.t. Corona beleid schooljaar 2022/2023. 

 We hebben een budget vanuit VOO  Sandra gaat navragen. 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 08-09-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen voorstel rondje aan gastouder Suzanne Xayvan 3C 
woonbegeleider/woonbegeleider  

 •  Notulen 15-6-2022 
 • Schoolgids 
 • Jaarverslag 2021-2022 

 

B 

10 

Carla zorgt voor de notulen 15/6  verstuur naar Korlien. 

Schoolgids is geaccordeerd. In mei 2023 schoolgidsindien nodig aanpassen en opnieuw bekijken. 

2 

               Voorstellen  

l 

10 

 

3 

                Vergaderdata plannen    zoveel mogelijk fysiek vergaderen 

l/B 

10 

20/10 24/11 12/1 16/2 23/3 20/4 25/5  22/6 30/6 

4 

               Takenverdeling 

l 

10 

Sandra vanuit OMR blijft voorzitter  

Carla: Notulist gedeeld bij uitzondering met Nataska 

Korlien: Plaatsen notulen op website. Secretariële taken blijft Korlien. 

Nataska :Financieel beheer  

Penningmeester 

Peter :jaarverslag en nieuwsbrief naar directie info MR voor nieuwsbrief 

MR op de teamvergaderingen naar directie communicatie over groot overleg en jaarverslag 

Sandra:  activiteitenplan en schoolgids. 

Korlien geeft info aan Suzanne ( nieuw OMR lid). 

 

5 

              Activiteitenplan MR  2022-2023 

l 

10 

Nieuwbouw staat steeds op activiteitenplan . Audit staat er nog niet. Datum nog niet bekend.  In maart staat werkverdelingsplan er niet op. 

Moet tot zomervakantie  erop staan. 

Oproep OMR/PMR leden in mei. 

In mei schoolgids 

In juni schoolgids definitief 

In mei  BOOR regelement MR. 

Januari benoeming adjunct. 

 

6 

              Verkiezingen OMR 

l/B 

10 

Bericht uit vanuit adjunct m.b.t  

7 

               Nieuwbouw 

 • Vleermuizen onderzoek 
 • Grootte gebouw 

 

l 

5 

Onderzoek vleermuizen is geweest. 

Groote van het gebouw is nog niet helemaal definitief. Omdat meer leerlingen komen is de wens meer oppervlak/ruimte 

8 

              Formatie 

 • Aantal lln. 
 • 3e schakelklas / klas voor kinderen uit Oekraïne 

 

 

 

l 

10 

391 leerlingen 

 3 e schakelklas nog geen personeel voor 

Klas Oekraïense ( 158) klas ook nog geen personeel voor. Toermalijn  Hijkerveld staan lokalen leeg 

Regio kinderen gaan voor Oekraïense kinderen m.b.t plaatsing. 

9 

              Scholing 

l/B 

10 

In november scholing start MR lid voor nieuwe OMR leden. In januari nieuwe cursus voor alle leden. In november alvast kijken. 

10 

             W.v.t.t.k.  

l 

5 

Decibel meters  

CO2 meters kunnen ook geluid opnemen. Wat gaan we hiermee doen Vraag vanuit de MR Wat is de functie van de decibel meter en is het team hiervan op de hoogte? 

Korlien: Corona wijzer PO raad heeft een protocol . werkt met kleuren codes dit is voor scholen. 

BOOR gaat dit naar directie communiceren en op 1 okt moet protocol klaar zijn. MR wil een stuk krijgen van directie m.b.t. Corona beleid schooljaar 2022/2023. 

 We hebben een budget vanuit VOO  Sandra gaat navragen. 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 08-09-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen voorstel rondje aan gastouder Suzanne Xayvan 3C 
woonbegeleider/woonbegeleider  

 •  Notulen 15-6-2022 
 • Schoolgids 
 • Jaarverslag 2021-2022 

 

B 

10 

Carla zorgt voor de notulen 15/6  verstuur naar Korlien. 

Schoolgids is geaccordeerd. In mei 2023 schoolgidsindien nodig aanpassen en opnieuw bekijken. 

2 

               Voorstellen  

l 

10 

 

3 

                Vergaderdata plannen    zoveel mogelijk fysiek vergaderen 

l/B 

10 

20/10 24/11 12/1 16/2 23/3 20/4 25/5  22/6 30/6 

4 

               Takenverdeling 

l 

10 

Sandra vanuit OMR blijft voorzitter  

Carla: Notulist gedeeld bij uitzondering met Nataska 

Korlien: Plaatsen notulen op website. Secretariële taken blijft Korlien. 

Nataska :Financieel beheer  

Penningmeester 

Peter :jaarverslag en nieuwsbrief naar directie info MR voor nieuwsbrief 

MR op de teamvergaderingen naar directie communicatie over groot overleg en jaarverslag 

Sandra:  activiteitenplan en schoolgids. 

Korlien geeft info aan Suzanne ( nieuw OMR lid). 

 

5 

              Activiteitenplan MR  2022-2023 

l 

10 

Nieuwbouw staat steeds op activiteitenplan . Audit staat er nog niet. Datum nog niet bekend.  In maart staat werkverdelingsplan er niet op. 

Moet tot zomervakantie  erop staan. 

Oproep OMR/PMR leden in mei. 

In mei schoolgids 

In juni schoolgids definitief 

In mei  BOOR regelement MR. 

Januari benoeming adjunct. 

 

6 

              Verkiezingen OMR 

l/B 

10 

Bericht uit vanuit adjunct m.b.t  

7 

               Nieuwbouw 

 • Vleermuizen onderzoek 
 • Grootte gebouw 

 

l 

5 

Onderzoek vleermuizen is geweest. 

Groote van het gebouw is nog niet helemaal definitief. Omdat meer leerlingen komen is de wens meer oppervlak/ruimte 

8 

              Formatie 

 • Aantal lln. 
 • 3e schakelklas / klas voor kinderen uit Oekraïne 

 

 

 

l 

10 

391 leerlingen 

 3 e schakelklas nog geen personeel voor 

Klas Oekraïense ( 158) klas ook nog geen personeel voor. Toermalijn  Hijkerveld staan lokalen leeg 

Regio kinderen gaan voor Oekraïense kinderen m.b.t plaatsing. 

9 

              Scholing 

l/B 

10 

In november scholing start MR lid voor nieuwe OMR leden. In januari nieuwe cursus voor alle leden. In november alvast kijken. 

10 

             W.v.t.t.k.  

l 

5 

Decibel meters  

CO2 meters kunnen ook geluid opnemen. Wat gaan we hiermee doen Vraag vanuit de MR Wat is de functie van de decibel meter en is het team hiervan op de hoogte? 

Korlien: Corona wijzer PO raad heeft een protocol . werkt met kleuren codes dit is voor scholen. 

BOOR gaat dit naar directie communiceren en op 1 okt moet protocol klaar zijn. MR wil een stuk krijgen van directie m.b.t. Corona beleid schooljaar 2022/2023. 

 We hebben een budget vanuit VOO  Sandra gaat navragen. 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 08-09-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen voorstel rondje aan gastouder Suzanne Xayvan 3C 
woonbegeleider/woonbegeleider  

 •  Notulen 15-6-2022 
 • Schoolgids 
 • Jaarverslag 2021-2022 

 

B 

10 

Carla zorgt voor de notulen 15/6  verstuur naar Korlien. 

Schoolgids is geaccordeerd. In mei 2023 schoolgidsindien nodig aanpassen en opnieuw bekijken. 

2 

               Voorstellen  

l 

10 

 

3 

                Vergaderdata plannen    zoveel mogelijk fysiek vergaderen 

l/B 

10 

20/10 24/11 12/1 16/2 23/3 20/4 25/5  22/6 30/6 

4 

               Takenverdeling 

l 

10 

Sandra vanuit OMR blijft voorzitter  

Carla: Notulist gedeeld bij uitzondering met Nataska 

Korlien: Plaatsen notulen op website. Secretariële taken blijft Korlien. 

Nataska :Financieel beheer  

Penningmeester 

Peter :jaarverslag en nieuwsbrief naar directie info MR voor nieuwsbrief 

MR op de teamvergaderingen naar directie communicatie over groot overleg en jaarverslag 

Sandra:  activiteitenplan en schoolgids. 

Korlien geeft info aan Suzanne ( nieuw OMR lid). 

 

5 

              Activiteitenplan MR  2022-2023 

l 

10 

Nieuwbouw staat steeds op activiteitenplan . Audit staat er nog niet. Datum nog niet bekend.  In maart staat werkverdelingsplan er niet op. 

Moet tot zomervakantie  erop staan. 

Oproep OMR/PMR leden in mei. 

In mei schoolgids 

In juni schoolgids definitief 

In mei  BOOR regelement MR. 

Januari benoeming adjunct. 

 

6 

              Verkiezingen OMR 

l/B 

10 

Bericht uit vanuit adjunct m.b.t  

7 

               Nieuwbouw 

 • Vleermuizen onderzoek 
 • Grootte gebouw 

 

l 

5 

Onderzoek vleermuizen is geweest. 

Groote van het gebouw is nog niet helemaal definitief. Omdat meer leerlingen komen is de wens meer oppervlak/ruimte 

8 

              Formatie 

 • Aantal lln. 
 • 3e schakelklas / klas voor kinderen uit Oekraïne 

 

 

 

l 

10 

391 leerlingen 

 3 e schakelklas nog geen personeel voor 

Klas Oekraïense ( 158) klas ook nog geen personeel voor. Toermalijn  Hijkerveld staan lokalen leeg 

Regio kinderen gaan voor Oekraïense kinderen m.b.t plaatsing. 

9 

              Scholing 

l/B 

10 

In november scholing start MR lid voor nieuwe OMR leden. In januari nieuwe cursus voor alle leden. In november alvast kijken. 

10 

             W.v.t.t.k.  

l 

5 

Decibel meters  

CO2 meters kunnen ook geluid opnemen. Wat gaan we hiermee doen Vraag vanuit de MR Wat is de functie van de decibel meter en is het team hiervan op de hoogte? 

Korlien: Corona wijzer PO raad heeft een protocol . werkt met kleuren codes dit is voor scholen. 

BOOR gaat dit naar directie communiceren en op 1 okt moet protocol klaar zijn. MR wil een stuk krijgen van directie m.b.t. Corona beleid schooljaar 2022/2023. 

 We hebben een budget vanuit VOO  Sandra gaat navragen. 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 08-09-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen voorstel rondje aan gastouder Suzanne Xayvan 3C 
woonbegeleider/woonbegeleider  

 •  Notulen 15-6-2022 
 • Schoolgids 
 • Jaarverslag 2021-2022 

 

B 

10 

Carla zorgt voor de notulen 15/6  verstuur naar Korlien. 

Schoolgids is geaccordeerd. In mei 2023 schoolgidsindien nodig aanpassen en opnieuw bekijken. 

2 

               Voorstellen  

l 

10 

 

3 

                Vergaderdata plannen    zoveel mogelijk fysiek vergaderen 

l/B 

10 

20/10 24/11 12/1 16/2 23/3 20/4 25/5  22/6 30/6 

4 

               Takenverdeling 

l 

10 

Sandra vanuit OMR blijft voorzitter  

Carla: Notulist gedeeld bij uitzondering met Nataska 

Korlien: Plaatsen notulen op website. Secretariële taken blijft Korlien. 

Nataska :Financieel beheer  

Penningmeester 

Peter :jaarverslag en nieuwsbrief naar directie info MR voor nieuwsbrief 

MR op de teamvergaderingen naar directie communicatie over groot overleg en jaarverslag 

Sandra:  activiteitenplan en schoolgids. 

Korlien geeft info aan Suzanne ( nieuw OMR lid). 

 

5 

              Activiteitenplan MR  2022-2023 

l 

10 

Nieuwbouw staat steeds op activiteitenplan . Audit staat er nog niet. Datum nog niet bekend.  In maart staat werkverdelingsplan er niet op. 

Moet tot zomervakantie  erop staan. 

Oproep OMR/PMR leden in mei. 

In mei schoolgids 

In juni schoolgids definitief 

In mei  BOOR regelement MR. 

Januari benoeming adjunct. 

 

6 

              Verkiezingen OMR 

l/B 

10 

Bericht uit vanuit adjunct m.b.t  

7 

               Nieuwbouw 

 • Vleermuizen onderzoek 
 • Grootte gebouw 

 

l 

5 

Onderzoek vleermuizen is geweest. 

Groote van het gebouw is nog niet helemaal definitief. Omdat meer leerlingen komen is de wens meer oppervlak/ruimte 

8 

              Formatie 

 • Aantal lln. 
 • 3e schakelklas / klas voor kinderen uit Oekraïne 

 

 

 

l 

10 

391 leerlingen 

 3 e schakelklas nog geen personeel voor 

Klas Oekraïense ( 158) klas ook nog geen personeel voor. Toermalijn  Hijkerveld staan lokalen leeg 

Regio kinderen gaan voor Oekraïense kinderen m.b.t plaatsing. 

9 

              Scholing 

l/B 

10 

In november scholing start MR lid voor nieuwe OMR leden. In januari nieuwe cursus voor alle leden. In november alvast kijken. 

10 

             W.v.t.t.k.  

l 

5 

Decibel meters  

CO2 meters kunnen ook geluid opnemen. Wat gaan we hiermee doen Vraag vanuit de MR Wat is de functie van de decibel meter en is het team hiervan op de hoogte? 

Korlien: Corona wijzer PO raad heeft een protocol . werkt met kleuren codes dit is voor scholen. 

BOOR gaat dit naar directie communiceren en op 1 okt moet protocol klaar zijn. MR wil een stuk krijgen van directie m.b.t. Corona beleid schooljaar 2022/2023. 

 We hebben een budget vanuit VOO  Sandra gaat navragen. 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 08-09-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen voorstel rondje aan gastouder Suzanne Xayvan 3C 
woonbegeleider/woonbegeleider  

 •  Notulen 15-6-2022 
 • Schoolgids 
 • Jaarverslag 2021-2022 

 

B 

10 

Carla zorgt voor de notulen 15/6  verstuur naar Korlien. 

Schoolgids is geaccordeerd. In mei 2023 schoolgidsindien nodig aanpassen en opnieuw bekijken. 

2 

               Voorstellen  

l 

10 

 

3 

                Vergaderdata plannen    zoveel mogelijk fysiek vergaderen 

l/B 

10 

20/10 24/11 12/1 16/2 23/3 20/4 25/5  22/6 30/6 

4 

               Takenverdeling 

l 

10 

Sandra vanuit OMR blijft voorzitter  

Carla: Notulist gedeeld bij uitzondering met Nataska 

Korlien: Plaatsen notulen op website. Secretariële taken blijft Korlien. 

Nataska :Financieel beheer  

Penningmeester 

Peter :jaarverslag en nieuwsbrief naar directie info MR voor nieuwsbrief 

MR op de teamvergaderingen naar directie communicatie over groot overleg en jaarverslag 

Sandra:  activiteitenplan en schoolgids. 

Korlien geeft info aan Suzanne ( nieuw OMR lid). 

 

5 

              Activiteitenplan MR  2022-2023 

l 

10 

Nieuwbouw staat steeds op activiteitenplan . Audit staat er nog niet. Datum nog niet bekend.  In maart staat werkverdelingsplan er niet op. 

Moet tot zomervakantie  erop staan. 

Oproep OMR/PMR leden in mei. 

In mei schoolgids 

In juni schoolgids definitief 

In mei  BOOR regelement MR. 

Januari benoeming adjunct. 

 

6 

              Verkiezingen OMR 

l/B 

10 

Bericht uit vanuit adjunct m.b.t  

7 

               Nieuwbouw 

 • Vleermuizen onderzoek 
 • Grootte gebouw 

 

l 

5 

Onderzoek vleermuizen is geweest. 

Groote van het gebouw is nog niet helemaal definitief. Omdat meer leerlingen komen is de wens meer oppervlak/ruimte 

8 

              Formatie 

 • Aantal lln. 
 • 3e schakelklas / klas voor kinderen uit Oekraïne 

 

 

 

l 

10 

391 leerlingen 

 3 e schakelklas nog geen personeel voor 

Klas Oekraïense ( 158) klas ook nog geen personeel voor. Toermalijn  Hijkerveld staan lokalen leeg 

Regio kinderen gaan voor Oekraïense kinderen m.b.t plaatsing. 

9 

              Scholing 

l/B 

10 

In november scholing start MR lid voor nieuwe OMR leden. In januari nieuwe cursus voor alle leden. In november alvast kijken. 

10 

             W.v.t.t.k.  

l 

5 

Decibel meters  

CO2 meters kunnen ook geluid opnemen. Wat gaan we hiermee doen Vraag vanuit de MR Wat is de functie van de decibel meter en is het team hiervan op de hoogte? 

Korlien: Corona wijzer PO raad heeft een protocol . werkt met kleuren codes dit is voor scholen. 

BOOR gaat dit naar directie communiceren en op 1 okt moet protocol klaar zijn. MR wil een stuk krijgen van directie m.b.t. Corona beleid schooljaar 2022/2023. 

 We hebben een budget vanuit VOO  Sandra gaat navragen. 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 08-09-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen voorstel rondje aan gastouder Suzanne Xayvan 3C 
woonbegeleider/woonbegeleider  

 •  Notulen 15-6-2022 
 • Schoolgids 
 • Jaarverslag 2021-2022 

 

B 

10 

Carla zorgt voor de notulen 15/6  verstuur naar Korlien. 

Schoolgids is geaccordeerd. In mei 2023 schoolgidsindien nodig aanpassen en opnieuw bekijken. 

2 

               Voorstellen  

l 

10 

 

3 

                Vergaderdata plannen    zoveel mogelijk fysiek vergaderen 

l/B 

10 

20/10 24/11 12/1 16/2 23/3 20/4 25/5  22/6 30/6 

4 

               Takenverdeling 

l 

10 

Sandra vanuit OMR blijft voorzitter  

Carla: Notulist gedeeld bij uitzondering met Nataska 

Korlien: Plaatsen notulen op website. Secretariële taken blijft Korlien. 

Nataska :Financieel beheer  

Penningmeester 

Peter :jaarverslag en nieuwsbrief naar directie info MR voor nieuwsbrief 

MR op de teamvergaderingen naar directie communicatie over groot overleg en jaarverslag 

Sandra:  activiteitenplan en schoolgids. 

Korlien geeft info aan Suzanne ( nieuw OMR lid). 

 

5 

              Activiteitenplan MR  2022-2023 

l 

10 

Nieuwbouw staat steeds op activiteitenplan . Audit staat er nog niet. Datum nog niet bekend.  In maart staat werkverdelingsplan er niet op. 

Moet tot zomervakantie  erop staan. 

Oproep OMR/PMR leden in mei. 

In mei schoolgids 

In juni schoolgids definitief 

In mei  BOOR regelement MR. 

Januari benoeming adjunct. 

 

6 

              Verkiezingen OMR 

l/B 

10 

Bericht uit vanuit adjunct m.b.t  

7 

               Nieuwbouw 

 • Vleermuizen onderzoek 
 • Grootte gebouw 

 

l 

5 

Onderzoek vleermuizen is geweest. 

Groote van het gebouw is nog niet helemaal definitief. Omdat meer leerlingen komen is de wens meer oppervlak/ruimte 

8 

              Formatie 

 • Aantal lln. 
 • 3e schakelklas / klas voor kinderen uit Oekraïne 

 

 

 

l 

10 

391 leerlingen 

 3 e schakelklas nog geen personeel voor 

Klas Oekraïense ( 158) klas ook nog geen personeel voor. Toermalijn  Hijkerveld staan lokalen leeg 

Regio kinderen gaan voor Oekraïense kinderen m.b.t plaatsing. 

9 

              Scholing 

l/B 

10 

In november scholing start MR lid voor nieuwe OMR leden. In januari nieuwe cursus voor alle leden. In november alvast kijken. 

10 

             W.v.t.t.k.  

l 

5 

Decibel meters  

CO2 meters kunnen ook geluid opnemen. Wat gaan we hiermee doen Vraag vanuit de MR Wat is de functie van de decibel meter en is het team hiervan op de hoogte? 

Korlien: Corona wijzer PO raad heeft een protocol . werkt met kleuren codes dit is voor scholen. 

BOOR gaat dit naar directie communiceren en op 1 okt moet protocol klaar zijn. MR wil een stuk krijgen van directie m.b.t. Corona beleid schooljaar 2022/2023. 

 We hebben een budget vanuit VOO  Sandra gaat navragen. 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 08-09-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen voorstel rondje aan gastouder Suzanne Xayvan 3C 
woonbegeleider/woonbegeleider  

 •  Notulen 15-6-2022 
 • Schoolgids 
 • Jaarverslag 2021-2022 

 

B 

10 

Carla zorgt voor de notulen 15/6  verstuur naar Korlien. 

Schoolgids is geaccordeerd. In mei 2023 schoolgidsindien nodig aanpassen en opnieuw bekijken. 

2 

               Voorstellen  

l 

10 

 

3 

                Vergaderdata plannen    zoveel mogelijk fysiek vergaderen 

l/B 

10 

20/10 24/11 12/1 16/2 23/3 20/4 25/5  22/6 30/6 

4 

               Takenverdeling 

l 

10 

Sandra vanuit OMR blijft voorzitter  

Carla: Notulist gedeeld bij uitzondering met Nataska 

Korlien: Plaatsen notulen op website. Secretariële taken blijft Korlien. 

Nataska :Financieel beheer  

Penningmeester 

Peter :jaarverslag en nieuwsbrief naar directie info MR voor nieuwsbrief 

MR op de teamvergaderingen naar directie communicatie over groot overleg en jaarverslag 

Sandra:  activiteitenplan en schoolgids. 

Korlien geeft info aan Suzanne ( nieuw OMR lid). 

 

5 

              Activiteitenplan MR  2022-2023 

l 

10 

Nieuwbouw staat steeds op activiteitenplan . Audit staat er nog niet. Datum nog niet bekend.  In maart staat werkverdelingsplan er niet op. 

Moet tot zomervakantie  erop staan. 

Oproep OMR/PMR leden in mei. 

In mei schoolgids 

In juni schoolgids definitief 

In mei  BOOR regelement MR. 

Januari benoeming adjunct. 

 

6 

              Verkiezingen OMR 

l/B 

10 

Bericht uit vanuit adjunct m.b.t  

7 

               Nieuwbouw 

 • Vleermuizen onderzoek 
 • Grootte gebouw 

 

l 

5 

Onderzoek vleermuizen is geweest. 

Groote van het gebouw is nog niet helemaal definitief. Omdat meer leerlingen komen is de wens meer oppervlak/ruimte 

8 

              Formatie 

 • Aantal lln. 
 • 3e schakelklas / klas voor kinderen uit Oekraïne 

 

 

 

l 

10 

391 leerlingen 

 3 e schakelklas nog geen personeel voor 

Klas Oekraïense ( 158) klas ook nog geen personeel voor. Toermalijn  Hijkerveld staan lokalen leeg 

Regio kinderen gaan voor Oekraïense kinderen m.b.t plaatsing. 

9 

              Scholing 

l/B 

10 

In november scholing start MR lid voor nieuwe OMR leden. In januari nieuwe cursus voor alle leden. In november alvast kijken. 

10 

             W.v.t.t.k.  

l 

5 

Decibel meters  

CO2 meters kunnen ook geluid opnemen. Wat gaan we hiermee doen Vraag vanuit de MR Wat is de functie van de decibel meter en is het team hiervan op de hoogte? 

Korlien: Corona wijzer PO raad heeft een protocol . werkt met kleuren codes dit is voor scholen. 

BOOR gaat dit naar directie communiceren en op 1 okt moet protocol klaar zijn. MR wil een stuk krijgen van directie m.b.t. Corona beleid schooljaar 2022/2023. 

 We hebben een budget vanuit VOO  Sandra gaat navragen. 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 08-09-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen voorstel rondje aan gastouder Suzanne Xayvan 3C 
woonbegeleider/woonbegeleider  

 •  Notulen 15-6-2022 
 • Schoolgids 
 • Jaarverslag 2021-2022 

 

B 

10 

Carla zorgt voor de notulen 15/6  verstuur naar Korlien. 

Schoolgids is geaccordeerd. In mei 2023 schoolgidsindien nodig aanpassen en opnieuw bekijken. 

2 

               Voorstellen  

l 

10 

 

3 

                Vergaderdata plannen    zoveel mogelijk fysiek vergaderen 

l/B 

10 

20/10 24/11 12/1 16/2 23/3 20/4 25/5  22/6 30/6 

4 

               Takenverdeling 

l 

10 

Sandra vanuit OMR blijft voorzitter  

Carla: Notulist gedeeld bij uitzondering met Nataska 

Korlien: Plaatsen notulen op website. Secretariële taken blijft Korlien. 

Nataska :Financieel beheer  

Penningmeester 

Peter :jaarverslag en nieuwsbrief naar directie info MR voor nieuwsbrief 

MR op de teamvergaderingen naar directie communicatie over groot overleg en jaarverslag 

Sandra:  activiteitenplan en schoolgids. 

Korlien geeft info aan Suzanne ( nieuw OMR lid). 

 

5 

              Activiteitenplan MR  2022-2023 

l 

10 

Nieuwbouw staat steeds op activiteitenplan . Audit staat er nog niet. Datum nog niet bekend.  In maart staat werkverdelingsplan er niet op. 

Moet tot zomervakantie  erop staan. 

Oproep OMR/PMR leden in mei. 

In mei schoolgids 

In juni schoolgids definitief 

In mei  BOOR regelement MR. 

Januari benoeming adjunct. 

 

6 

              Verkiezingen OMR 

l/B 

10 

Bericht uit vanuit adjunct m.b.t  

7 

               Nieuwbouw 

 • Vleermuizen onderzoek 
 • Grootte gebouw 

 

l 

5 

Onderzoek vleermuizen is geweest. 

Groote van het gebouw is nog niet helemaal definitief. Omdat meer leerlingen komen is de wens meer oppervlak/ruimte 

8 

              Formatie 

 • Aantal lln. 
 • 3e schakelklas / klas voor kinderen uit Oekraïne 

 

 

 

l 

10 

391 leerlingen 

 3 e schakelklas nog geen personeel voor 

Klas Oekraïense ( 158) klas ook nog geen personeel voor. Toermalijn  Hijkerveld staan lokalen leeg 

Regio kinderen gaan voor Oekraïense kinderen m.b.t plaatsing. 

9 

              Scholing 

l/B 

10 

In november scholing start MR lid voor nieuwe OMR leden. In januari nieuwe cursus voor alle leden. In november alvast kijken. 

10 

             W.v.t.t.k.  

l 

5 

Decibel meters  

CO2 meters kunnen ook geluid opnemen. Wat gaan we hiermee doen Vraag vanuit de MR Wat is de functie van de decibel meter en is het team hiervan op de hoogte? 

Korlien: Corona wijzer PO raad heeft een protocol . werkt met kleuren codes dit is voor scholen. 

BOOR gaat dit naar directie communiceren en op 1 okt moet protocol klaar zijn. MR wil een stuk krijgen van directie m.b.t. Corona beleid schooljaar 2022/2023. 

 We hebben een budget vanuit VOO  Sandra gaat navragen. 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 08-09-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Onderwerp 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen voorstel rondje aan gastouder Suzanne Xayvan 3C 
woonbegeleider/woonbegeleider  

 •  Notulen 15-6-2022 
 • Schoolgids 
 • Jaarverslag 2021-2022 

 

B 

10 

Carla zorgt voor de notulen 15/6  verstuur naar Korlien. 

Schoolgids is geaccordeerd. In mei 2023 schoolgidsindien nodig aanpassen en opnieuw bekijken. 

2 

               Voorstellen  

l 

10 

 

3 

                Vergaderdata plannen    zoveel mogelijk fysiek vergaderen 

l/B 

10 

20/10 24/11 12/1 16/2 23/3 20/4 25/5  22/6 30/6 

4 

               Takenverdeling 

l 

10 

Sandra vanuit OMR blijft voorzitter  

Carla: Notulist gedeeld bij uitzondering met Nataska 

Korlien: Plaatsen notulen op website. Secretariële taken blijft Korlien. 

Nataska :Financieel beheer  

Penningmeester 

Peter :jaarverslag en nieuwsbrief naar directie info MR voor nieuwsbrief 

MR op de teamvergaderingen naar directie communicatie over groot overleg en jaarverslag 

Sandra:  activiteitenplan en schoolgids. 

Korlien geeft info aan Suzanne ( nieuw OMR lid). 

 

5 

              Activiteitenplan MR  2022-2023 

l 

10 

Nieuwbouw staat steeds op activiteitenplan . Audit staat er nog niet. Datum nog niet bekend.  In maart staat werkverdelingsplan er niet op. 

Moet tot zomervakantie  erop staan. 

Oproep OMR/PMR leden in mei. 

In mei schoolgids 

In juni schoolgids definitief 

In mei  BOOR regelement MR. 

Januari benoeming adjunct. 

 

6 

              Verkiezingen OMR 

l/B 

10 

Bericht uit vanuit adjunct m.b.t  

7 

               Nieuwbouw 

 • Vleermuizen onderzoek 
 • Grootte gebouw 

 

l 

5 

Onderzoek vleermuizen is geweest. 

Groote van het gebouw is nog niet helemaal definitief. Omdat meer leerlingen komen is de wens meer oppervlak/ruimte 

8 

              Formatie 

 • Aantal lln. 
 • 3e schakelklas / klas voor kinderen uit Oekraïne 

 

 

 

l 

10 

391 leerlingen 

 3 e schakelklas nog geen personeel voor 

Klas Oekraïense ( 158) klas ook nog geen personeel voor. Toermalijn  Hijkerveld staan lokalen leeg 

Regio kinderen gaan voor Oekraïense kinderen m.b.t plaatsing. 

9 

              Scholing 

l/B 

10 

In november scholing start MR lid voor nieuwe OMR leden. In januari nieuwe cursus voor alle leden. In november alvast kijken. 

10 

             W.v.t.t.k.  

l 

5 

Decibel meters  

CO2 meters kunnen ook geluid opnemen. Wat gaan we hiermee doen Vraag vanuit de MR Wat is de functie van de decibel meter en is het team hiervan op de hoogte? 

Korlien: Corona wijzer PO raad heeft een protocol . werkt met kleuren codes dit is voor scholen. 

BOOR gaat dit naar directie communiceren en op 1 okt moet protocol klaar zijn. MR wil een stuk krijgen van directie m.b.t. Corona beleid schooljaar 2022/2023. 

 We hebben een budget vanuit VOO  Sandra gaat navragen. 

 

Terug