MR

notulen vergadering 19 mei 2022

            : MR vergadering

Datum                   : 19-05-2022

Tijd                         : 19.30 uur – 20.30 uur

Plaats                     : online

Aanwezig              : Sandra (voorzitter), Korlien, Carla, Nataska, Linette (notulen)

                               : Patricia (Gast agenda punt 2 t/m 6 toelichten)

Afwezig                 : Peter (met kennisgeving)

                                          

  

 

Onderwerp

Actiepunten en afspraken

1

                 Accorderen

-           Notulen 7-4-2022

-          Ontruimingsplan Krab. en Som.

-          Jaarverslag MR

Carla stuurt de notulen van 7 april door.

Het ontruimingsplan is aangepast. Er moet nog een kleine aanpassing in de zin ‘adjunct van locatie Som’. Na aanpassing accoderen. Op agenda van 9 juni plaatsen.

Het Jaarverslag MR van 20/21 is akkoord en mag op de site. (Nataska)

 

2

               Werkverdelingsplan (planningskalender)

-          Formatie

-          Vaststellen jaarrooster (vakantie- en studiedagen)

             

Formatie: Er is een voltijds leerkracht aangenomen voor de bovenbouw. Er zijn nog gesprekken gepland met een sollicitant voor de middenbouw.

Bij groep 7/8 is het niet meer standaard dat de juf of meester meegaat. Het klasbelang is bepalend voor de keus van de juf of meester.

Vakantie en studiedagen voor studiejaar 22/23 zijn reeds aan het team voorgelegd maar moeten nog besproken worden.

3

               Begroting

-          toelichting ROB subsidie 2022-2023

 

Van ROB is ietwat minder ontvangen maar deze gelden zullen op dezelfde wijze als het afgelopen studiejaar worden ingezet. Namelijk: Klasse verkleining bij de kleuters

                  Motivatie kompas groep 6 en

                  Voor de schakelklassen.

4

              Ondersteuningsplan

Korlien neemt het ondersteuningsplan door en Patricia past het eventueel aan.

5

              Evaluatie jaarplan

Het Educatie traject voor leerkrachten is een twee jarenplan. De interventies worden voortgezet.

Doorgaan op veiligheid.

Leefstijl verlengen en concretiseren.

Leerlingenraad continueren

Pesten verbeteren en in goede banen leiden

Visie verbeteren

Samen werken aan burgerschap.

Kleuters en groep 3 met sprongen vooruit. De leerkrachten volgen een cursus hiervoor.

 

6

               Nieuwbouw

                Stand van zaken

De plannen zullen aan de directeuren, de leerlingenraad en ouderraad bekend worden gemaakt. Er is een tekening in de maak waarin de plannen omschreven zullen worden.

10

              

             W.v.t.t.k

Moe/va de meerderheid wil het wel blijven doen.

Nataska zorgt voor een cadeau voor Mandy.

 

Korlien vraagt Sonja of ze bij onze jaarafsluiting wil zijn.

 

 

 

 

            : MR vergadering

Datum                   : 19-05-2022

Tijd                         : 19.30 uur – 20.30 uur

Plaats                     : online

Aanwezig              : Sandra (voorzitter), Korlien, Carla, Nataska, Linette (notulen)

                               : Patricia (Gast agenda punt 2 t/m 6 toelichten)

Afwezig                 : Peter (met kennisgeving)

                                          

  

 

Onderwerp

Actiepunten en afspraken

1

                 Accorderen

-           Notulen 7-4-2022

-          Ontruimingsplan Krab. en Som.

-          Jaarverslag MR

Carla stuurt de notulen van 7 april door.

Het ontruimingsplan is aangepast. Er moet nog een kleine aanpassing in de zin ‘adjunct van locatie Som’. Na aanpassing accoderen. Op agenda van 9 juni plaatsen.

Het Jaarverslag MR van 20/21 is akkoord en mag op de site. (Nataska)

 

2

               Werkverdelingsplan (planningskalender)

-          Formatie

-          Vaststellen jaarrooster (vakantie- en studiedagen)

             

Formatie: Er is een voltijds leerkracht aangenomen voor de bovenbouw. Er zijn nog gesprekken gepland met een sollicitant voor de middenbouw.

Bij groep 7/8 is het niet meer standaard dat de juf of meester meegaat. Het klasbelang is bepalend voor de keus van de juf of meester.

Vakantie en studiedagen voor studiejaar 22/23 zijn reeds aan het team voorgelegd maar moeten nog besproken worden.

3

               Begroting

-          toelichting ROB subsidie 2022-2023

 

Van ROB is ietwat minder ontvangen maar deze gelden zullen op dezelfde wijze als het afgelopen studiejaar worden ingezet. Namelijk: Klasse verkleining bij de kleuters

                  Motivatie kompas groep 6 en

                  Voor de schakelklassen.

4

              Ondersteuningsplan

Korlien neemt het ondersteuningsplan door en Patricia past het eventueel aan.

5

              Evaluatie jaarplan

Het Educatie traject voor leerkrachten is een twee jarenplan. De interventies worden voortgezet.

Doorgaan op veiligheid.

Leefstijl verlengen en concretiseren.

Leerlingenraad continueren

Pesten verbeteren en in goede banen leiden

Visie verbeteren

Samen werken aan burgerschap.

Kleuters en groep 3 met sprongen vooruit. De leerkrachten volgen een cursus hiervoor.

 

6

               Nieuwbouw

                Stand van zaken

De plannen zullen aan de directeuren, de leerlingenraad en ouderraad bekend worden gemaakt. Er is een tekening in de maak waarin de plannen omschreven zullen worden.

10

              

             W.v.t.t.k

Moe/va de meerderheid wil het wel blijven doen.

Nataska zorgt voor een cadeau voor Mandy.

 

Korlien vraagt Sonja of ze bij onze jaarafsluiting wil zijn.

 

 

 

 

            : MR vergadering

Datum                   : 19-05-2022

Tijd                         : 19.30 uur – 20.30 uur

Plaats                     : online

Aanwezig              : Sandra (voorzitter), Korlien, Carla, Nataska, Linette (notulen)

                               : Patricia (Gast agenda punt 2 t/m 6 toelichten)

Afwezig                 : Peter (met kennisgeving)

                                          

  

 

Onderwerp

Actiepunten en afspraken

1

                 Accorderen

-           Notulen 7-4-2022

-          Ontruimingsplan Krab. en Som.

-          Jaarverslag MR

Carla stuurt de notulen van 7 april door.

Het ontruimingsplan is aangepast. Er moet nog een kleine aanpassing in de zin ‘adjunct van locatie Som’. Na aanpassing accoderen. Op agenda van 9 juni plaatsen.

Het Jaarverslag MR van 20/21 is akkoord en mag op de site. (Nataska)

 

2

               Werkverdelingsplan (planningskalender)

-          Formatie

-          Vaststellen jaarrooster (vakantie- en studiedagen)

             

Formatie: Er is een voltijds leerkracht aangenomen voor de bovenbouw. Er zijn nog gesprekken gepland met een sollicitant voor de middenbouw.

Bij groep 7/8 is het niet meer standaard dat de juf of meester meegaat. Het klasbelang is bepalend voor de keus van de juf of meester.

Vakantie en studiedagen voor studiejaar 22/23 zijn reeds aan het team voorgelegd maar moeten nog besproken worden.

3

               Begroting

-          toelichting ROB subsidie 2022-2023

 

Van ROB is ietwat minder ontvangen maar deze gelden zullen op dezelfde wijze als het afgelopen studiejaar worden ingezet. Namelijk: Klasse verkleining bij de kleuters

                  Motivatie kompas groep 6 en

                  Voor de schakelklassen.

4

              Ondersteuningsplan

Korlien neemt het ondersteuningsplan door en Patricia past het eventueel aan.

5

              Evaluatie jaarplan

Het Educatie traject voor leerkrachten is een twee jarenplan. De interventies worden voortgezet.

Doorgaan op veiligheid.

Leefstijl verlengen en concretiseren.

Leerlingenraad continueren

Pesten verbeteren en in goede banen leiden

Visie verbeteren

Samen werken aan burgerschap.

Kleuters en groep 3 met sprongen vooruit. De leerkrachten volgen een cursus hiervoor.

 

6

               Nieuwbouw

                Stand van zaken

De plannen zullen aan de directeuren, de leerlingenraad en ouderraad bekend worden gemaakt. Er is een tekening in de maak waarin de plannen omschreven zullen worden.

10

              

             W.v.t.t.k

Moe/va de meerderheid wil het wel blijven doen.

Nataska zorgt voor een cadeau voor Mandy.

 

Korlien vraagt Sonja of ze bij onze jaarafsluiting wil zijn.

 

 

 

 

            : MR vergadering

Datum                   : 19-05-2022

Tijd                         : 19.30 uur – 20.30 uur

Plaats                     : online

Aanwezig              : Sandra (voorzitter), Korlien, Carla, Nataska, Linette (notulen)

                               : Patricia (Gast agenda punt 2 t/m 6 toelichten)

Afwezig                 : Peter (met kennisgeving)

                                          

  

 

Onderwerp

Actiepunten en afspraken

1

                 Accorderen

-           Notulen 7-4-2022

-          Ontruimingsplan Krab. en Som.

-          Jaarverslag MR

Carla stuurt de notulen van 7 april door.

Het ontruimingsplan is aangepast. Er moet nog een kleine aanpassing in de zin ‘adjunct van locatie Som’. Na aanpassing accoderen. Op agenda van 9 juni plaatsen.

Het Jaarverslag MR van 20/21 is akkoord en mag op de site. (Nataska)

 

2

               Werkverdelingsplan (planningskalender)

-          Formatie

-          Vaststellen jaarrooster (vakantie- en studiedagen)

             

Formatie: Er is een voltijds leerkracht aangenomen voor de bovenbouw. Er zijn nog gesprekken gepland met een sollicitant voor de middenbouw.

Bij groep 7/8 is het niet meer standaard dat de juf of meester meegaat. Het klasbelang is bepalend voor de keus van de juf of meester.

Vakantie en studiedagen voor studiejaar 22/23 zijn reeds aan het team voorgelegd maar moeten nog besproken worden.

3

               Begroting

-          toelichting ROB subsidie 2022-2023

 

Van ROB is ietwat minder ontvangen maar deze gelden zullen op dezelfde wijze als het afgelopen studiejaar worden ingezet. Namelijk: Klasse verkleining bij de kleuters

                  Motivatie kompas groep 6 en

                  Voor de schakelklassen.

4

              Ondersteuningsplan

Korlien neemt het ondersteuningsplan door en Patricia past het eventueel aan.

5

              Evaluatie jaarplan

Het Educatie traject voor leerkrachten is een twee jarenplan. De interventies worden voortgezet.

Doorgaan op veiligheid.

Leefstijl verlengen en concretiseren.

Leerlingenraad continueren

Pesten verbeteren en in goede banen leiden

Visie verbeteren

Samen werken aan burgerschap.

Kleuters en groep 3 met sprongen vooruit. De leerkrachten volgen een cursus hiervoor.

 

6

               Nieuwbouw

                Stand van zaken

De plannen zullen aan de directeuren, de leerlingenraad en ouderraad bekend worden gemaakt. Er is een tekening in de maak waarin de plannen omschreven zullen worden.

10

              

             W.v.t.t.k

Moe/va de meerderheid wil het wel blijven doen.

Nataska zorgt voor een cadeau voor Mandy.

 

Korlien vraagt Sonja of ze bij onze jaarafsluiting wil zijn.

 

 

 

 

            : MR vergadering

Datum                   : 19-05-2022

Tijd                         : 19.30 uur – 20.30 uur

Plaats                     : online

Aanwezig              : Sandra (voorzitter), Korlien, Carla, Nataska, Linette (notulen)

                               : Patricia (Gast agenda punt 2 t/m 6 toelichten)

Afwezig                 : Peter (met kennisgeving)

                                          

  

 

Onderwerp

Actiepunten en afspraken

1

                 Accorderen

-           Notulen 7-4-2022

-          Ontruimingsplan Krab. en Som.

-          Jaarverslag MR

Carla stuurt de notulen van 7 april door.

Het ontruimingsplan is aangepast. Er moet nog een kleine aanpassing in de zin ‘adjunct van locatie Som’. Na aanpassing accoderen. Op agenda van 9 juni plaatsen.

Het Jaarverslag MR van 20/21 is akkoord en mag op de site. (Nataska)

 

2

               Werkverdelingsplan (planningskalender)

-          Formatie

-          Vaststellen jaarrooster (vakantie- en studiedagen)

             

Formatie: Er is een voltijds leerkracht aangenomen voor de bovenbouw. Er zijn nog gesprekken gepland met een sollicitant voor de middenbouw.

Bij groep 7/8 is het niet meer standaard dat de juf of meester meegaat. Het klasbelang is bepalend voor de keus van de juf of meester.

Vakantie en studiedagen voor studiejaar 22/23 zijn reeds aan het team voorgelegd maar moeten nog besproken worden.

3

               Begroting

-          toelichting ROB subsidie 2022-2023

 

Van ROB is ietwat minder ontvangen maar deze gelden zullen op dezelfde wijze als het afgelopen studiejaar worden ingezet. Namelijk: Klasse verkleining bij de kleuters

                  Motivatie kompas groep 6 en

                  Voor de schakelklassen.

4

              Ondersteuningsplan

Korlien neemt het ondersteuningsplan door en Patricia past het eventueel aan.

5

              Evaluatie jaarplan

Het Educatie traject voor leerkrachten is een twee jarenplan. De interventies worden voortgezet.

Doorgaan op veiligheid.

Leefstijl verlengen en concretiseren.

Leerlingenraad continueren

Pesten verbeteren en in goede banen leiden

Visie verbeteren

Samen werken aan burgerschap.

Kleuters en groep 3 met sprongen vooruit. De leerkrachten volgen een cursus hiervoor.

 

6

               Nieuwbouw

                Stand van zaken

De plannen zullen aan de directeuren, de leerlingenraad en ouderraad bekend worden gemaakt. Er is een tekening in de maak waarin de plannen omschreven zullen worden.

10

              

             W.v.t.t.k

Moe/va de meerderheid wil het wel blijven doen.

Nataska zorgt voor een cadeau voor Mandy.

 

Korlien vraagt Sonja of ze bij onze jaarafsluiting wil zijn.

 

 

 

 

            : MR vergadering

Datum                   : 19-05-2022

Tijd                         : 19.30 uur – 20.30 uur

Plaats                     : online

Aanwezig              : Sandra (voorzitter), Korlien, Carla, Nataska, Linette (notulen)

                               : Patricia (Gast agenda punt 2 t/m 6 toelichten)

Afwezig                 : Peter (met kennisgeving)

                                          

  

 

Onderwerp

Actiepunten en afspraken

1

                 Accorderen

-           Notulen 7-4-2022

-          Ontruimingsplan Krab. en Som.

-          Jaarverslag MR

Carla stuurt de notulen van 7 april door.

Het ontruimingsplan is aangepast. Er moet nog een kleine aanpassing in de zin ‘adjunct van locatie Som’. Na aanpassing accoderen. Op agenda van 9 juni plaatsen.

Het Jaarverslag MR van 20/21 is akkoord en mag op de site. (Nataska)

 

2

               Werkverdelingsplan (planningskalender)

-          Formatie

-          Vaststellen jaarrooster (vakantie- en studiedagen)

             

Formatie: Er is een voltijds leerkracht aangenomen voor de bovenbouw. Er zijn nog gesprekken gepland met een sollicitant voor de middenbouw.

Bij groep 7/8 is het niet meer standaard dat de juf of meester meegaat. Het klasbelang is bepalend voor de keus van de juf of meester.

Vakantie en studiedagen voor studiejaar 22/23 zijn reeds aan het team voorgelegd maar moeten nog besproken worden.

3

               Begroting

-          toelichting ROB subsidie 2022-2023

 

Van ROB is ietwat minder ontvangen maar deze gelden zullen op dezelfde wijze als het afgelopen studiejaar worden ingezet. Namelijk: Klasse verkleining bij de kleuters

                  Motivatie kompas groep 6 en

                  Voor de schakelklassen.

4

              Ondersteuningsplan

Korlien neemt het ondersteuningsplan door en Patricia past het eventueel aan.

5

              Evaluatie jaarplan

Het Educatie traject voor leerkrachten is een twee jarenplan. De interventies worden voortgezet.

Doorgaan op veiligheid.

Leefstijl verlengen en concretiseren.

Leerlingenraad continueren

Pesten verbeteren en in goede banen leiden

Visie verbeteren

Samen werken aan burgerschap.

Kleuters en groep 3 met sprongen vooruit. De leerkrachten volgen een cursus hiervoor.

 

6

               Nieuwbouw

                Stand van zaken

De plannen zullen aan de directeuren, de leerlingenraad en ouderraad bekend worden gemaakt. Er is een tekening in de maak waarin de plannen omschreven zullen worden.

10

              

             W.v.t.t.k

Moe/va de meerderheid wil het wel blijven doen.

Nataska zorgt voor een cadeau voor Mandy.

 

Korlien vraagt Sonja of ze bij onze jaarafsluiting wil zijn.

 

 

 

 

            : MR vergadering

Datum                   : 19-05-2022

Tijd                         : 19.30 uur – 20.30 uur

Plaats                     : online

Aanwezig              : Sandra (voorzitter), Korlien, Carla, Nataska, Linette (notulen)

                               : Patricia (Gast agenda punt 2 t/m 6 toelichten)

Afwezig                 : Peter (met kennisgeving)

                                          

  

 

Onderwerp

Actiepunten en afspraken

1

                 Accorderen

-           Notulen 7-4-2022

-          Ontruimingsplan Krab. en Som.

-          Jaarverslag MR

Carla stuurt de notulen van 7 april door.

Het ontruimingsplan is aangepast. Er moet nog een kleine aanpassing in de zin ‘adjunct van locatie Som’. Na aanpassing accoderen. Op agenda van 9 juni plaatsen.

Het Jaarverslag MR van 20/21 is akkoord en mag op de site. (Nataska)

 

2

               Werkverdelingsplan (planningskalender)

-          Formatie

-          Vaststellen jaarrooster (vakantie- en studiedagen)

             

Formatie: Er is een voltijds leerkracht aangenomen voor de bovenbouw. Er zijn nog gesprekken gepland met een sollicitant voor de middenbouw.

Bij groep 7/8 is het niet meer standaard dat de juf of meester meegaat. Het klasbelang is bepalend voor de keus van de juf of meester.

Vakantie en studiedagen voor studiejaar 22/23 zijn reeds aan het team voorgelegd maar moeten nog besproken worden.

3

               Begroting

-          toelichting ROB subsidie 2022-2023

 

Van ROB is ietwat minder ontvangen maar deze gelden zullen op dezelfde wijze als het afgelopen studiejaar worden ingezet. Namelijk: Klasse verkleining bij de kleuters

                  Motivatie kompas groep 6 en

                  Voor de schakelklassen.

4

              Ondersteuningsplan

Korlien neemt het ondersteuningsplan door en Patricia past het eventueel aan.

5

              Evaluatie jaarplan

Het Educatie traject voor leerkrachten is een twee jarenplan. De interventies worden voortgezet.

Doorgaan op veiligheid.

Leefstijl verlengen en concretiseren.

Leerlingenraad continueren

Pesten verbeteren en in goede banen leiden

Visie verbeteren

Samen werken aan burgerschap.

Kleuters en groep 3 met sprongen vooruit. De leerkrachten volgen een cursus hiervoor.

 

6

               Nieuwbouw

                Stand van zaken

De plannen zullen aan de directeuren, de leerlingenraad en ouderraad bekend worden gemaakt. Er is een tekening in de maak waarin de plannen omschreven zullen worden.

10

              

             W.v.t.t.k

Moe/va de meerderheid wil het wel blijven doen.

Nataska zorgt voor een cadeau voor Mandy.

 

Korlien vraagt Sonja of ze bij onze jaarafsluiting wil zijn.

 

 

 

 

            : MR vergadering

Datum                   : 19-05-2022

Tijd                         : 19.30 uur – 20.30 uur

Plaats                     : online

Aanwezig              : Sandra (voorzitter), Korlien, Carla, Nataska, Linette (notulen)

                               : Patricia (Gast agenda punt 2 t/m 6 toelichten)

Afwezig                 : Peter (met kennisgeving)

                                          

  

 

Onderwerp

Actiepunten en afspraken

1

                 Accorderen

-           Notulen 7-4-2022

-          Ontruimingsplan Krab. en Som.

-          Jaarverslag MR

Carla stuurt de notulen van 7 april door.

Het ontruimingsplan is aangepast. Er moet nog een kleine aanpassing in de zin ‘adjunct van locatie Som’. Na aanpassing accoderen. Op agenda van 9 juni plaatsen.

Het Jaarverslag MR van 20/21 is akkoord en mag op de site. (Nataska)

 

2

               Werkverdelingsplan (planningskalender)

-          Formatie

-          Vaststellen jaarrooster (vakantie- en studiedagen)

             

Formatie: Er is een voltijds leerkracht aangenomen voor de bovenbouw. Er zijn nog gesprekken gepland met een sollicitant voor de middenbouw.

Bij groep 7/8 is het niet meer standaard dat de juf of meester meegaat. Het klasbelang is bepalend voor de keus van de juf of meester.

Vakantie en studiedagen voor studiejaar 22/23 zijn reeds aan het team voorgelegd maar moeten nog besproken worden.

3

               Begroting

-          toelichting ROB subsidie 2022-2023

 

Van ROB is ietwat minder ontvangen maar deze gelden zullen op dezelfde wijze als het afgelopen studiejaar worden ingezet. Namelijk: Klasse verkleining bij de kleuters

                  Motivatie kompas groep 6 en

                  Voor de schakelklassen.

4

              Ondersteuningsplan

Korlien neemt het ondersteuningsplan door en Patricia past het eventueel aan.

5

              Evaluatie jaarplan

Het Educatie traject voor leerkrachten is een twee jarenplan. De interventies worden voortgezet.

Doorgaan op veiligheid.

Leefstijl verlengen en concretiseren.

Leerlingenraad continueren

Pesten verbeteren en in goede banen leiden

Visie verbeteren

Samen werken aan burgerschap.

Kleuters en groep 3 met sprongen vooruit. De leerkrachten volgen een cursus hiervoor.

 

6

               Nieuwbouw

                Stand van zaken

De plannen zullen aan de directeuren, de leerlingenraad en ouderraad bekend worden gemaakt. Er is een tekening in de maak waarin de plannen omschreven zullen worden.

10

              

             W.v.t.t.k

Moe/va de meerderheid wil het wel blijven doen.

Nataska zorgt voor een cadeau voor Mandy.

 

Korlien vraagt Sonja of ze bij onze jaarafsluiting wil zijn.

 

 

 

 

            : MR vergadering

Datum                   : 19-05-2022

Tijd                         : 19.30 uur – 20.30 uur

Plaats                     : online

Aanwezig              : Sandra (voorzitter), Korlien, Carla, Nataska, Linette (notulen)

                               : Patricia (Gast agenda punt 2 t/m 6 toelichten)

Afwezig                 : Peter (met kennisgeving)

                                          

  

 

Onderwerp

Actiepunten en afspraken

1

                 Accorderen

-           Notulen 7-4-2022

-          Ontruimingsplan Krab. en Som.

-          Jaarverslag MR

Carla stuurt de notulen van 7 april door.

Het ontruimingsplan is aangepast. Er moet nog een kleine aanpassing in de zin ‘adjunct van locatie Som’. Na aanpassing accoderen. Op agenda van 9 juni plaatsen.

Het Jaarverslag MR van 20/21 is akkoord en mag op de site. (Nataska)

 

2

               Werkverdelingsplan (planningskalender)

-          Formatie

-          Vaststellen jaarrooster (vakantie- en studiedagen)

             

Formatie: Er is een voltijds leerkracht aangenomen voor de bovenbouw. Er zijn nog gesprekken gepland met een sollicitant voor de middenbouw.

Bij groep 7/8 is het niet meer standaard dat de juf of meester meegaat. Het klasbelang is bepalend voor de keus van de juf of meester.

Vakantie en studiedagen voor studiejaar 22/23 zijn reeds aan het team voorgelegd maar moeten nog besproken worden.

3

               Begroting

-          toelichting ROB subsidie 2022-2023

 

Van ROB is ietwat minder ontvangen maar deze gelden zullen op dezelfde wijze als het afgelopen studiejaar worden ingezet. Namelijk: Klasse verkleining bij de kleuters

                  Motivatie kompas groep 6 en

                  Voor de schakelklassen.

4

              Ondersteuningsplan

Korlien neemt het ondersteuningsplan door en Patricia past het eventueel aan.

5

              Evaluatie jaarplan

Het Educatie traject voor leerkrachten is een twee jarenplan. De interventies worden voortgezet.

Doorgaan op veiligheid.

Leefstijl verlengen en concretiseren.

Leerlingenraad continueren

Pesten verbeteren en in goede banen leiden

Visie verbeteren

Samen werken aan burgerschap.

Kleuters en groep 3 met sprongen vooruit. De leerkrachten volgen een cursus hiervoor.

 

6

               Nieuwbouw

                Stand van zaken

De plannen zullen aan de directeuren, de leerlingenraad en ouderraad bekend worden gemaakt. Er is een tekening in de maak waarin de plannen omschreven zullen worden.

10

              

             W.v.t.t.k

Moe/va de meerderheid wil het wel blijven doen.

Nataska zorgt voor een cadeau voor Mandy.

 

Korlien vraagt Sonja of ze bij onze jaarafsluiting wil zijn.

 

 

 

 

            : MR vergadering

Datum                   : 19-05-2022

Tijd                         : 19.30 uur – 20.30 uur

Plaats                     : online

Aanwezig              : Sandra (voorzitter), Korlien, Carla, Nataska, Linette (notulen)

                               : Patricia (Gast agenda punt 2 t/m 6 toelichten)

Afwezig                 : Peter (met kennisgeving)

                                          

  

 

Onderwerp

Actiepunten en afspraken

1

                 Accorderen

-           Notulen 7-4-2022

-          Ontruimingsplan Krab. en Som.

-          Jaarverslag MR

Carla stuurt de notulen van 7 april door.

Het ontruimingsplan is aangepast. Er moet nog een kleine aanpassing in de zin ‘adjunct van locatie Som’. Na aanpassing accoderen. Op agenda van 9 juni plaatsen.

Het Jaarverslag MR van 20/21 is akkoord en mag op de site. (Nataska)

 

2

               Werkverdelingsplan (planningskalender)

-          Formatie

-          Vaststellen jaarrooster (vakantie- en studiedagen)

             

Formatie: Er is een voltijds leerkracht aangenomen voor de bovenbouw. Er zijn nog gesprekken gepland met een sollicitant voor de middenbouw.

Bij groep 7/8 is het niet meer standaard dat de juf of meester meegaat. Het klasbelang is bepalend voor de keus van de juf of meester.

Vakantie en studiedagen voor studiejaar 22/23 zijn reeds aan het team voorgelegd maar moeten nog besproken worden.

3

               Begroting

-          toelichting ROB subsidie 2022-2023

 

Van ROB is ietwat minder ontvangen maar deze gelden zullen op dezelfde wijze als het afgelopen studiejaar worden ingezet. Namelijk: Klasse verkleining bij de kleuters

                  Motivatie kompas groep 6 en

                  Voor de schakelklassen.

4

              Ondersteuningsplan

Korlien neemt het ondersteuningsplan door en Patricia past het eventueel aan.

5

              Evaluatie jaarplan

Het Educatie traject voor leerkrachten is een twee jarenplan. De interventies worden voortgezet.

Doorgaan op veiligheid.

Leefstijl verlengen en concretiseren.

Leerlingenraad continueren

Pesten verbeteren en in goede banen leiden

Visie verbeteren

Samen werken aan burgerschap.

Kleuters en groep 3 met sprongen vooruit. De leerkrachten volgen een cursus hiervoor.

 

6

               Nieuwbouw

                Stand van zaken

De plannen zullen aan de directeuren, de leerlingenraad en ouderraad bekend worden gemaakt. Er is een tekening in de maak waarin de plannen omschreven zullen worden.

10

              

             W.v.t.t.k

Moe/va de meerderheid wil het wel blijven doen.

Nataska zorgt voor een cadeau voor Mandy.

 

Korlien vraagt Sonja of ze bij onze jaarafsluiting wil zijn.

 

 

 

 

 

Terug