MR

notulen vergadering 20 jan. 2022

Datum                   : 20-01-2022

Tijd                         : 19.30 uur – 21.00 uur

Plaats                     : teams

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel

 

Onderwerp

Doel

Tijd

actiepunten en afspraken

1

Afwezig: Nataska, Peter en Lynette.

Punten directie  (door Patricia zelf toegelicht):

 

-          Voorstellen Sara

-          Ouderbijdrage

-          Ziekteverzuim

-          Ondersteuningsplan (=SOP) later in de vergadering accorderen)

-          Nieuwbouw

-          Gebruik jeugdeducatiefonds en nog te besteden

l

20

De ouder bijdrage, wat binnen komt is verbeterd. Er is meer controle of de bijdrage binnenkomt.

 Ziekte verzuim is boven gemiddeld komt door aantal langdurige zieken.

SOP: allen blz. 6  punt 3.1.2. aanpassen: Afname niet methode toetsen moet zijn methode toetsen. Accorderen volgt na aanpassing

Nieuwbouw loopt op schema. Momenteel wordt plan geschreven, dit moet in juni 2022 klaar zijn. Locatie nieuwbouw is vastgesteld, dit wordt de Sommelsdijkstraat.

Jeugd educatie fonds; iso.a. ingezet voor extra lunchpakketten besteed bij stichting “Kind en lege maag”. Groep 7 naar Hofplein theater. Er is nog 7.000 euro over.

2

                Gesprek Annemiek ,iemand HR en  Patricia en MR

 

M/B

30

Annemiek gesprek met MR, geen persoon vanuit HR aanwezig.
MR een positief advies geeft t.a.v. de definitieve aanstelling van Patricia per 1 februari 2022.

 

3

              

             Accorderen (eventueel na korte bespreking/vragen)

-           Notulen 25-11-2021 (ook nog 7 okt.)

-           Pestprotocol (ondertekenen voorzitter)

-           Activiteitenplan (ondertekenen voorzitter)

-           Plan van aanpak (ARBO) alleen door PMR

 

M

10

Notulen 7/10 en 25/11 zijn goed gekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

Vraag is pestprotocol getekend? Korlien gaat dit navragen.

Plan van aanpak ( Arbo) geen opmerkingen. PMR goed gekeurd.

4

              Aanpassen taakverfdeling MR

-          Jaarverslag

-          Stukjes nieuwsbrief

       

P

10

 

Jaarverslag; nog een update m.bt. financieel overzicht komt nog door Nataska.

 

Nieuwsbrief; Korlien zal aan Nataska vragen of zij deze taak wil doen.

5

              GMR

      -      punten uit vergadering van 14 okt.’21

l

10

Mandy haalt de punten uit de notulen van de GMR

Elke school krijgt bovenschool budget voor beginnende leerkrachten en zijinstromers.

6

           Automatisch doorgaan leerkracht groep 7 naar groep 8

l

10

Vraag vanuit OMR of hiernaar gekeken kan worden m.b.t beleid.

Agenda punt komt terug in volgende MR vergadering.

7

              

             W.v.t.t.k

M

10

 

 

 

 

 

Datum                   : 20-01-2022

Tijd                         : 19.30 uur – 21.00 uur

Plaats                     : teams

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel

 

Onderwerp

Doel

Tijd

actiepunten en afspraken

1

Afwezig: Nataska, Peter en Lynette.

Punten directie  (door Patricia zelf toegelicht):

 

-          Voorstellen Sara

-          Ouderbijdrage

-          Ziekteverzuim

-          Ondersteuningsplan (=SOP) later in de vergadering accorderen)

-          Nieuwbouw

-          Gebruik jeugdeducatiefonds en nog te besteden

l

20

De ouder bijdrage, wat binnen komt is verbeterd. Er is meer controle of de bijdrage binnenkomt.

 Ziekte verzuim is boven gemiddeld komt door aantal langdurige zieken.

SOP: allen blz. 6  punt 3.1.2. aanpassen: Afname niet methode toetsen moet zijn methode toetsen. Accorderen volgt na aanpassing

Nieuwbouw loopt op schema. Momenteel wordt plan geschreven, dit moet in juni 2022 klaar zijn. Locatie nieuwbouw is vastgesteld, dit wordt de Sommelsdijkstraat.

Jeugd educatie fonds; iso.a. ingezet voor extra lunchpakketten besteed bij stichting “Kind en lege maag”. Groep 7 naar Hofplein theater. Er is nog 7.000 euro over.

2

                Gesprek Annemiek ,iemand HR en  Patricia en MR

 

M/B

30

Annemiek gesprek met MR, geen persoon vanuit HR aanwezig.
MR een positief advies geeft t.a.v. de definitieve aanstelling van Patricia per 1 februari 2022.

 

3

              

             Accorderen (eventueel na korte bespreking/vragen)

-           Notulen 25-11-2021 (ook nog 7 okt.)

-           Pestprotocol (ondertekenen voorzitter)

-           Activiteitenplan (ondertekenen voorzitter)

-           Plan van aanpak (ARBO) alleen door PMR

 

M

10

Notulen 7/10 en 25/11 zijn goed gekeurd en kunnen op de website geplaatst worden.

Vraag is pestprotocol getekend? Korlien gaat dit navragen.

Plan van aanpak ( Arbo) geen opmerkingen. PMR goed gekeurd.

4

              Aanpassen taakverfdeling MR

-          Jaarverslag

-          Stukjes nieuwsbrief

       

P

10

 

Jaarverslag; nog een update m.bt. financieel overzicht komt nog door Nataska.

 

Nieuwsbrief; Korlien zal aan Nataska vragen of zij deze taak wil doen.

5

              GMR

      -      punten uit vergadering van 14 okt.’21

l

10

Mandy haalt de punten uit de notulen van de GMR

Elke school krijgt bovenschool budget voor beginnende leerkrachten en zijinstromers.

6

           Automatisch doorgaan leerkracht groep 7 naar groep 8

l

10

Vraag vanuit OMR of hiernaar gekeken kan worden m.b.t beleid.

Agenda punt komt terug in volgende MR vergadering.

7

              

             W.v.t.t.k

M

10

 

 

 

 

 

Terug