MR

Notulen vergadering 11-3-2021

AGENDA          MR vergadering

Datum                   : 11-03-2021

Tijd                         : 19.30 uur – 21.00 uur

Plaats                     : via teams

 

Aanwezig: Patricia(update formatie) Carla, Chequita, Korlien, Jatifah, Linet, Peter, Nataska.

  

Formatie/ begroting

 • Patricia geeft een update over het gesprek bij BOOR
 • Patricia geeft aan dat het grootste financiële euvel de personeelskosten zijn. Een deel van de tekorten is weggewerkt d.m.v. diverse subsidies: al met al zo’n 80.000 euro.
 • Langdurig staan we nog steeds in de min, de subsidies waren maar voor een jaar, maar Patricia maakt zich hard voor nieuwe subsidies.
 • Langdurig zieken drukken erg op de kosten.
 • Er nemen twee leerkrachten afscheid aan het eind van het jaar, dit scheelt een stuk in de kosten.
 • De school krijgt 5 jaar de tijd om uit de min te komen.
 • Als Lynne van de begroting afgaat zullen de boco’s een deel van de taken overnemen als aanspreekpunt.
 • Patricia geeft aan dat groep 5 samen gevoegd gaan worden, dit is niet anders. We moeten klassen onder de sbo norm gaan samenvoegen.
 • De omr vraagt zich af wat wijsheid is m.b.t. het vergroten van de klassen.
 • Er is verbazing over het feit dat we jarenlang gehoord hebben dat ons weerstandsvermogen zo hoog was, terwijl dat nu niet blijkt te kloppen.
 • Schoolreis:
 • Optie 1:
  springkussen ed, soort groot feest.
 • Optie 2:
  groep 3 t/m 8 naar het klimpark
  voor de kleuters naar de ballenbak.
 • Optie 3:
  nu niks, volgend jaar 2 keer.
 • Patricia zou graag binnen twee weken een advies vanuit de mr willen.

 

 

                 Schooltijden

 • Formulier
 • Tijdspad

 De vragen van de directie zijn besproken.

Wat gaan we doen met de enquete?
het idee wordt geopperd om de procedure aan het team uit te leggen.

Nataska gaat met Patricia om tafel zitten om te overleggen.

Hoeveel negatieve stemmen zijn er nodig voordat we in actie komen?

Niet reageren is eens dus we tellen alleen de negatieve reacties. Bij 2/3 van de reacties gaan we handelen.

 Tijdspad z.s.m

 

 

 

               Klachtenregeling

 • Vragen/opmerkingen
 • accorderen

 

Wij zouden in het vervolg graag instemming hebben in het proces.

Hebben wij als mr instemmingsrecht gegeven voor het naar voren schuiven van een vertrouwenspersoon zonder onze medespraak.

Naar wie moet de vertrouwenspersoon toe bij klachten, wie is de contactpersoon van buitenaf.

Wie is de klachtenfunctionaris?

 

 

Pestprotocol

 • Vragen/opmerkingen
 • Accorderen?

 Schuiven we door.

 

W.v.t.t.k.

Educatief partnerschap:

We krijgen hier nog nadere toelichting over.

In de sheet staat dat er geluiden vanuit de mr zijn dat er gewerkt moet worden aan de ouderbetrokkenheid. De mr is hier niet in meegenomen. Er zijn ook geen gesprekken geweest.

Uiteraard wil de mr graag met dit punt aan de slag.

 

Terug