MR

Notulen vergadering 3-12-2020

 Notulen MR vergadering

Datum                         : 03- 12-2020

Tijd                                : 19.30 uur – 21.00 uur

Plaats                             : via teams

Aanwezigen          : Korlien, Nataska, Sam, Peter, Sandra, Jatifah (voorzitter), Ishan

   en Linette (notulen)

Afwezig                 : Chequita (met kennisgeving) Carla

Volgende

Vergadering         : 14 januari 2021

 accorderen

-          Notulen 4-11-2020                    

De notulen van 4 november zijn akkoord bevonden.

 

 begroting/formatie     

 Verslag gesprek met team

Het team had een vergelijkbare reactie als de MR. Het is de bedoeling dat ze gaan nadenken over de groepsgrootte.

Beantwoorde vragen vanuit directie

Peter, Korlien en Jatifah gaan zich voortaan over de begrotingsvraagstukken buigen.

Schoolgids

De feedback m.b.t. de schoolgids is richting de directie. Hij is nog niet akkoord.

Website vernieuwd


De website is vernieuwd en ziet er mooi uit. 

 Schooltijden

 Bespreken format

Tijdspad maken

Het enquête formulier wordt aangepast. Het is de bedoeling dat het 4 januari 2021 aan de kinderen wordt meegegeven. Met het verzoek dit uiterlijk 11 januari weer in te leveren. De formulieren van de krabbedijkestraat verzamelt Carla en op de Sommelsdijksestraat verzamelt Sam. Tellen doet de MR samen in de vergadering van 14 januari 2021.

Bespreken antwoorden VOO

Er is advies opgevraagd en dat hebben we in de email van Sandra gelezen. Er staat nog vijf en een half uur open voor het vragen van advies.

W.v.t.t.k

Budget: Het restant van 2020 wordt bijgeschreven bij het budget van 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug