MR

Notulen Vergadering 16 januari 2020

Datum:       16 januari 2020

Aanvang:    19.30 uur

Locatie:    Personeelskamer Sommelsdijkstraat

Aanwezig: Annemiek (1e deel van de vergadering i.v.m. punt 2), Jatifah, Chequita, Nataska, Sandra, Özlem, Linette, Korlien, Carla

Afwezig:     Majorry en Mo (met berichtgeving)

Starttijd:    19:40 uur

 

 

 

 

 • Opening

 

Annemiek Dijkhuizen (Bovenschools manager) wordt welkom geheten door de voorzitter.

 

 • Benoeming Advies Commissie met Annemiek

 

 1.  

Annemiek heeft haar eigen ervaringen met de MR gedeeld over de plaatsing van een nieuwe directeur of directrice. (Om het leesbaar te houden wordt er steeds gesproken over een directeur.)

 

Verschillende scenario’s:

 • Nieuwe directeur heeft meestal een inwerkperiode/overgangsprocedure tot aan de zomervakantie. Bij benoeming van Ruud kan hij 2/3 dagen elders al gaan starten. Ruud blijft wel het eindverantwoordelijke tot de zomervakantie.

 

 • Wat gebeurt er bij geen directeur? Interim directeur kan toegewezen worden vanuit BOOR. Er is geen sprake van dat Lynne of Han de nieuwe interim directeur zou kunnen worden, omdat zij voor andere functies al hier op school aanwezig zijn geweest.
 • Qua verdere invulling/samenstelling van de organisatie/management is aan de nieuwe directeur. Denk hierbij aan: locatieleider en/of adjunct etc.

 

BAC ( =Benoeming Advies Commissie):

Enkele besproken punten:

 • Wie zitten er in de BAC?
 • Vertegenwoordiger van de ouders
 • Vertegenwoordiger van het team
 • Adjunct (Annemiek gaat in gesprek met Sonja)
 • Een teamlid
 • Directeur van de scholengroep (wordt gevraagd aan de directeuren van BOOR. Wie wil/heeft tijd?)
 • Annemiek Dijkhuizen
 • HR adviseur
 • Evt. nog een teamlid.

 

 • Vraag voorzitter: “Heeft u tips voor de samenstelling van de BAC?”

Antwoord van Annemiek: “Kies voor een mix. Ervaren/onervaren, middenbouw/bovenbouw, Sommelsdijkstraat/Krabbendijkstraat etc.”

 • BAC heeft geheimhoudingsplicht. Wordt tijdens de eerste bijeenkomst (op 27-1, zie tijdspad) besproken en ondertekend.
 • Annemiek heeft de beslissende stem. Wel moet de BAC het ermee eens zijn. Unanimiteit is erg belangrijk.
 • Annemiek neemt contact op met de recruiters: Remi en Joyce. Zij nemen vervolgens contact op met Carla en/of Nataska. Tot die tijd loopt alles nog via Annemiek.
 • Annemiek geeft aan dat OdS zich onderscheidt door o.a.: de schakelklassen, Kinderfaculteit, Rekenfaculteit etc. Volgens haar zijn dit zeker punten om te benoemen in de vacature.
 • Er is geen wervingspremie

 

 

Tijdplad / Wervingsprocedure:

 1. Kijken wat voor directeur OdS zoekt. » is al reeds gedaan bij het team.

= opzet profielschets.

 1. Er wordt gekeken of het een centrale werving wordt (bijv. BOOR zoekt een nieuwe directeur) of een aparte vacature voor OdS. Dit wordt besproken binnen BOOR op 17-1. Annemiek houd de MR op de hoogte.
 2. 27 januari: BAC en MR gaan nadenken en een keuze maken over hoe BAC een nieuwe directie willen gaan werven. Werving en selectie van BOOR kan hierbij ondersteunen. Korlien geeft aan dat werving en selectie vanuit BOOR wel handig zou kunnen zijn i.v.m. de bruikbare tips. Moet nog binnenkomen.

De vorm van de werving is aan het team. Creativiteit doet veel.

 1. Tot 5 februari: Vacature tekst, profielschets, scoretabel opstellen. Ook nadenken over de vorm. Definitieve versie (uiterlijk 5 februari) toesturen naar Annemiek

Op 6 februari wordt de vacature gepubliceerd op: de site van BOOR, Meesterbaan, Indeed, Monsterboard etc.

De vacature is een periode van 4 weken.

 1. 4 maart: Voorselectie. De Recruiters en Annemiek selecteren de eerste sollicitanten en leggen deze neer bij BAC.
 2. 5 maart worden de kandidaten uitgenodigd.
 3. 12 maart: Eerste ronde met BAC.
 4. 23 maart: Tweede ronde met BAC.
 5. Ambitie is om vóór 1 april een beslissing te maken. Annemiek heeft de beslissende stem. Zo kan de nieuwe directeur rekening houden met zijn opzegtermijn.

 

 • Vaststellen afgevaardigden MR in BAC

 

De volgende collega’s hebben zich aangemeld voor de BAC:

Denise, Anh-Dao, Danique, Carla, Nataska, Sonja (volgens de MR zit Sonja er al automatisch in)

 

De MR heeft gekozen voor:

 • Denise, middenbouw en collega op de Krabbendijkestraat.
 • Danique, bovenbouw en collega op de Sommelsdijkstraat.
 • Carla, onderbouw, IB OB/MB op beide locaties en PMR.
 • Jatifah, voorzitter OMR
 •  

17-01

Carla brengt Anh-Dao en Denise op de hoogte

Korlien brengt Danique en Sonja op de hoogte

 

 • Afgevaardigden uit het team

 

Zie punt 3.

 

 • Profielschets (wensen collega’s)

 

Afgesproken om maandag 27 januari van 16:00-17:00 uur BAC en MR bij elkaar te komen om een profielschets te maken.

 

 1. W.v.t.t.k
 2.  
 • Bespreken: Stemmen op de OdS (punt: Korlien)

 

Korlien ligt de grafiek van het team toe met de uitslagen de stemming. Hierop is te zien dat de meerderheid van het team gekozen heeft voor: “2/3 meerderheid van de mensen die gestemd hebben”. MR stemt hiermee in.

 

Er is gesproken over wie er wel/niet mogen stemmen. De MR heeft besloten dat de volgende personen wel mogen stemmen: leerkrachten, onderwijsassistente, Interne Begeleiders en vakleerkrachten.

 

Géén directie, ouderconsulenten, conciërges, invallers en stagiaires.

 

 • Notulen 5 juli 2019

Notulen van 5 juli is nog niet geplaatst. Özlem gaat hier achteraan en plaatst deze op SharePoint en op de website.

 

 • Notulen 16 december 2019

Nog niet geaccordeerd.

 

 • Agenda

Vanaf nu wordt de agenda verstuurd naar het team. Ook wordt deze door Özlem geplaatst in SharePoint

 

 • Afwezigheid Özlem

Özlem is de eerstvolgende MR vergadering niet aanwezig i.v.m. operatie.

 

 1.      Sluiting

Vergadering afgesloten om 21:36 uur.

 

 

gasten: Annemiek Dijkhuizen

Terug