groep 4b

groep 4b

Welkom op de groepspagina van 4b!

5-04-2018

Woordenschat les 3 is vandaag meegegeven  naar huis. Graag de reeds meegegeven woordenschatlesjes van thema 5 en 6 erbij pakken en leren voor de toets van volgende week. 

Vandaag hebben we ook aandacht besteed aan vragen stellen bij nieuwsbegrip. Op de site kunnen nog andere tekstsoorten en woordenschat geoefend worden. Zo oefenen de kinderen om vaardiger te worden in begrijpend lezen.

Spellingwoorden thema 6 oefenen. Volgende week is er een woordendictee. 

Afgelopen dinsdag mochten de kinderen per groepje de bloemdelen van een paarse tulp bekijken en tekenen. Er was heel goed samengewerkt.  Ze zagen zelfs de meeldraden en de stamper in de bloem. Wauw! 

Veel plezier met oefenen lieve kinderen.

 

 

27-03-2018

Vandaag hebben de kinderen oefenwerk voor spelling meegekregen. De categorieën zijn: verkleinwoorden met -pje, -tje, en -je. En woorden met eind -d.

Verder kunnen de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 thuis geoefend worden. De tafels worden op school overhoord en we maken ook de tafelsommen door elkaar in een redelijk snel tempo.

 Tijdens de rekenles hebben de kinderen staafdiagrammen leren aflezen. Ze zijn ook zelf aan de slag geweest om staafdiagrammen te maken. Enkele voorbeelden zijn in de klas te zien.

Op vrijdag 23 maart zijn we vogeltjes gaan bekijken in de buurt van onze school. De kinderen hebben heel goed rondgekeken. We zagen o.a. kraaien, eendjes, eksters, nijlganzen en een koolmees. Ook zagen we twee hele grote vogelnesten hoog in de boom. 

Op woensdag 28 maart hebben we het jaarlijkse Paasontbijt met de kinderen. De kinderen mogen in hun pyjama naar school.

 

 

Terug

Krabbendijkestraat 243

3086 LR Rotterdam

010-4803552

info@nulloverdeslinge.nl