Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR),die bestaat uit ouders en teamleden.  

De medezeggenschapsraad is een beleidsorgaan; hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school.

Dit doen we samen met de directie van de school.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht.

Eens in de maand vergaderen we.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

  • het onderwijs
  • de organisatie
  • het financiële beleid van de school.  

De MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers die vragen willen stellen aan de MR, of een vergadering willen bijwonen.

U kunt uw vragen per email stellen aan ons. Tevens kunt u gebruik maken van de MR-brievenbussen die op beide locaties aanwezig zijn. Een van de leden aanspreken is natuurlijk ook een mogelijkheid.

De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de schoolwebsite.

 Leden MR:

Jatifah Mathilda, OMR Sommelsdijkstraat (voorzitter)

Petra van Dieijen-Dam, OMR Sommelsdijkstraat (penningmeester)

 

Aafje Sopers, PMR Krabbendijkestraat 

Denise Heijerman, PMR Krabbendijkestraat

Peter Ekhart, PMR Sommelsdijkstraat

Korlien van Egmond, PMR Sommelsdijkstraat

Janneke Foolen, PMR Sommelsdijkstraat (secretaresse)

OMR=oudergeleding

PMR=personeelsgeleding

 

Vergaderdata 2017/2018

 Krabbendijkestraat 243

3086 LR Rotterdam

010-4803552

info@nulloverdeslinge.nl