Groep 7b

 

 

Leren/ oefenen/overhoren

Toets Aardrijkskunde hst 5, topografie

Woordenschat/ Taal woordenlijsten thema 5/6

Spelling klankregels/werkwoorden( open klanken/gesloten klanken/zelfde klank ww/niet zelfde klank werkwoorden

Nieuwsbegrip XL strategieën, actief lezen en oefenen op Nieuwsbegrip XL via thuisbasispoort

Rekenen: oefenen via thuisbasispoort

Tafels, cijferen, procenten, breuken, metriek stelsel, oppervlakte, omtrek, inhoud, kloktijden, tijdsverschil

Huiswerk

Zie boven wat je kan oefenen gedurende deze week

Week  16-3:

Maandag

Taaltoets thema 6

Nieuwsrekenen inleveren

3 werkbladen ( verkort vermenigvuldigen, verkort delen, procenten) inleveren

Dinsdag

woorden-/werkwoorden oefenen thema 6 ( zie huiswerkpakket)

Woensdag

woorden-/werkwoorden oefenen thema 6 ( zie huiswerkpakket)

Donderdag

woorden-/werkwoorden dictee thema 6

Vrijdag 

zinnendictee thema 6

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen, overhoren en voorbereiden.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren/ oefenen/overhoren

Toets Aardrijkskunde hst 5, topografie

Woordenschat/ Taal woordenlijsten thema 5/6

Spelling klankregels/werkwoorden( open klanken/gesloten klanken/zelfde klank ww/niet zelfde klank werkwoorden

Nieuwsbegrip XL strategieën, actief lezen en oefenen op Nieuwsbegrip XL via thuisbasispoort

Rekenen: oefenen via thuisbasispoort

Tafels, cijferen, procenten, breuken, metriek stelsel, oppervlakte, omtrek, inhoud, kloktijden, tijdsverschil

Huiswerk

Week  9-3:

Maandag

Nieuwsrekenen inleveren

3 werkbladen ( verkort vermenigvuldigen, verkort delen, procenten) inleveren

zie boven wat je deze week kan oefenen

Dinsdag

Metriek stelsel stencil oefenen

Woensdag

instapkaarten oefenen taal

Donderdag

Herhaling taal inleveren

Vrijdag 

 

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen, overhoren en voorbereiden.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren/ oefenen/overhoren

Toets Aardrijkskunde hst 5, topografie

Woordenschat/ Taal woordenlijsten thema 5/6

Spelling klankregels/werkwoorden( open klanken/gesloten klanken/zelfde klank ww/niet zelfde klank werkwoorden

Nieuwsbegrip XL strategieën, actief lezen en oefenen op Nieuwsbegrip XL via thuisbasispoort

Rekenen: oefenen via thuisbasispoort

Tafels, cijferen, procenten, breuken, metriek stelsel, oppervlakte, omtrek, inhoud, kloktijden, tijdsverschil

Huiswerk

Week  2-3:

Maandag

3 werkbladen ( verkort vermenigvuldigen, verkort delen, procenten) inleveren

zie boven wat je in de vakantie kan oefenen

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

 

Vrijdag 

 

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen, overhoren en voorbereiden.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren/ oefenen/overhoren

Toets Aardrijkskunde hst 5, topografie

Woordenschat/ Taal woordenlijsten thema 5

Spelling klankregels/werkwoorden

Nieuwsbegrip strategieën, actief lezen en oefenen op Nieuwsbegrip XL via thuisbasispoort

Rekenen: oefenen via thuisbasispoort

Tafels, cijferen, procenten, breuken, metriek stelsel, oppervlakte, omtrek, inhoud, kloktijden, tijdsverschil

Huiswerk

Week 17-2:

Maandag

 

 Breukenkaart oefenen, herhaling van rekenen bladen oefenen

Dinsdag

 

Toets rekenen blok 4

 

 Woensdag

 

Taal woordenlijst oefenen, taal instapkaarten kennen(zie taal herhaling bladen)

Donderdag

toets Geschiedenis

 

Vrijdag 

 

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen, overhoren en voorbereiden.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren/ oefenen/overhoren: 

Toets Aardrijkskunde hst 4, topografie, 10-2

Toets Taal toets thema/woordenlijst 5: 13-2

Toets spelling thema 5( huiswerkpakket: woorden en werkwoorden)

 

Woordenschat/ Taal woordenlijsten thema 5

Aardrijkskunde topografie en samenvatting H4

Spelling klankregels/werkwoorden

Nieuwsbegrip strategieën, actief lezen en oefenen op Nieuwsbegrip XL via thuisbasispoort

Rekenen: oefenen via thuisbasispoort

Tafels, cijferen, procenten, breuken, metriek stelsel, oppervlakte, omtrek, inhoud, kloktijden, tijdsverschil

Huiswerk

Week 10-2:

Maandag

Taalbladen herhaling inleveren

Nieuwsrekenen inleveren

Spelling blad andere klank werkwoorden inleveren

Spelling, huiswerkpakket woorden en werkwoorden kennen en thuis oefenen

 

Dinsdag

Spelling, huiswerkpakket woorden en werkwoorden kennen en thuis oefenen

Breukenkaart oefenen

Taal woordenlijst oefenen, taal instapkaarten kennen ( zie taal herhaling bladen)

 

Woensdag\

Taal woordenlijst oefenen, taal instapkaarten kennen ( zie taal herhaling bladen)

Spelling, huiswerkpakket woorden en werkwoorden kennen en thuis oefenen

 Breuken kaart oefenen

Taal woordenlijst oefenen, taal instapkaarten kennen(zie taal herhaling bladen)

Donderdag

Taal toets thema 5

Spelling, dictee woorden en werkwoorden

 

Vrijdag 

 

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen, overhoren en voorbereiden.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leren/ oefenen/overhoren: thema 3 en 4 woordenschat

 

Woordenschat/ Taal woordenlijsten thema 3/ 4

Aardrijkskunde topografie en samenvatting H4

Spelling klankregels/werkwoorden

Nieuwsbegrip strategieën

Rekenen

Tafels, cijferen, procenten, breuken, metriek stelsel, oppervlakte, omtrek, inhoud, kloktijden, tijdsverschil

 

Huiswerk

Week 27-1:

Maandag

Nieuwsbegrip mag ingeleverd worden

Woordenschat: thema 3 kennen

Dinsdag

woordenschat thema 4 kennen

Woensdag

Toets woordenschat extra thema 3 en 4

Donderdag

Vrijdag 

 

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen, overhoren en voorbereiden.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordenschat/ Taal woordenlijsten thema 4

Aardrijkskunde topografie en samenvatting H4

Spelling klankregels

Nieuwsbegrip strategieën

Rekenen

Tafels, cijferen, procenten, breuken, metriek stelsel, oppervlakte, omtrek, inhoud, kloktijden, tijdsverschil

 

Huiswerk

Week 13-1:

Maandag

Cito deel 1 rekenen, spelling deel 1

Nieuwsbegrip mag ingeleverd worden

Schema breuken, procenten en kommagetallen kennen/metriek stelsel kennen

Taal en woordenschat: week 1 en 2 kennen

Dinsdag

Cito deel 2 rekenen, spelling deel 2

Taal woordenlijst week 3 kennen

Woensdag

Cito Rekenen deel 3, tempotoets rekenen

Donderdag

Toets taal

Vrijdag dictee spelling thema 4

 

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen, overhoren en voorbereiden.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkstuk: 16-12: het onderwerp doorgeven

Werkstukken voorbereiden, maken( zie mee gegeven en besproken  uitleg, data besproken en genoteerd in agenda)

Toetsen: Aardijkskunde H3, 7-1

 

Leren/ oefenen/overhoren

Woordenschat/ Taal woordenlijsten thema 4

Aardrijkskunde topografie en samenvatting H3 

Spelling klankregels

Nieuwsbegrip strategieën

Rekenen

Tafels, cijferen, procenten, breuken, metriek stelsel, oppervlakte, omtrek, inhoud, kloktijden, tijdsverschil

 

Huiswerk

Week 6-1:

Maandag

Kersthuiswerkboekje inleveren

Nieuwsbegrip mag ingeleverd worden

Schema breuken, procenten en kommagetallen kennen

Taal en woordenschat: week 1 kennen

Herhaling topografie inleveren

Dinsdag

Toets Aardrijkskunde en topografie H3

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

 Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen, overhoren en voorbereiden.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwerk:

Werkstuk: 16-12: het onderwerp doorgeven

Toetsen:

Toets Taal 10-12

Toets Geschiedenis 11-12

 

Leren/ oefenen/overhoren

Woordenschat/ Taal woordenlijst thema 3, taal herhaal bladen( week 1/2/3)

Aardrijkskunde topografie  H3 

 

Huiswerk

Week 9-12:

Maandag

Taal herhaal werkbladen oefenen

Huiswerkpakket inleveren( de helft maken)

Dinsdag

Toets Taal H3

Nieuwsbegrip opdrachten maken en inleveren( tekst en vragen meenemen)

Woensdag

Toets Geschiedenis H2

Oefenen voor dictee

Donderdag

 Spelling: (werk) woorden dictee

Vrijdag

Spelling: zinnendictee (werk) woorden

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen en overhoren.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toets Taal 9-12

Toets Geschiedenis 10-12

 

Leren/ oefenen/overhoren

Woordenschat/ Taal woordenlijst thema 3

Aardrijkskunde topografie  H3 

 

Huiswerk

Week 2-12:

Maanag

Nieuwsrekenen inleveren

Nieuwsbegrip opdrachten maken en inleveren( tekst en vragen meenemen)

Dinsdag

Woordenschat/Taal thema 3 leren week 1

Woensdag

Woordenschat/Ttaal thema 3 leren week 2

Donderdag

Sintviering

Vrijdag

Topografie oefenen H 3

Extra:

Boek uitlezen voor de boekbespreking, PowerPoint maken( zie info blad meegegeven), tijdig inleveren( zie agenda)

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen en overhoren.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toets Rekenen blok 2: 26-11

Toets Woordenschat thema 1 en 2: 28-11

Toets Engels unit 1 en 2:  29-11

 

Leren/ oefenen/overhoren

Woordenschat woordenlijst thema 1 en 2

Engels unit 1 en 2 

 

Huiswerk

Week 25-11:

Maandag

Reken herhaal bladen meenemen naar school

Nieuwsbegrip odr. 2 en 3 maken en inleveren( tekst en vragen meenemen)

Strookje meenemen voortgangsgesprek

Dinsdag

Toets Rekenen blok 2

Woordenschat thema 1  en 2 leren

Engels oefenen

Woensdag

Woordenschat thema thema 2 leren

Engels oefenen

Donderdag

Toets woordenschat thema 1 en 2

Vrijdag

Toets Engels unit 1 en  2

Extra:

Boek uitlezen voor de boekbespreking, PowerPoint maken( zie info blad meegegeven), tijdig inleveren( zie agenda)

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen en overhoren.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toets Rekenen blok 2: 26-11

Toets Woordenschat thema 1 en 2: 28-11

Toets Engels unit 1 en 2:  29-11

 

Leren/ oefenen/overhoren

Woordenschat woordenlijst thema 1 en 2

Engels unit 1 en 2 

 

Huiswerk

Week 18-11:

Maandag

Toets Hoofdstuk 2 Aardrijkskunde en topografie toets

Reken herhaal bladen inleveren 

Nieuwsbegrip odr. 2 en 3 maken en inleveren( tekst en vragen meenemen)

Strookje meenemen voortgangsgesprek

Dinsdag

Woordenschat thema 1 leren

Woensdag

Woordenschat thema thema 2 leren

Donderdag

Engels unit 1 leren/Rekenen oefenen blok 2

Vrijdag

Engels unit 2 leren/Rekenen oefenen blok 2

Extra:

Boek uitlezen voor de boekbespreking, PowerPoint maken( zie info blad meegegeven), tijdig inleveren( zie agenda)

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen en overhoren.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk

Week 11-11:

Maandag

Inleveren nieuwsrekenen

Taal herhaal bladen inleveren 

Dinsdag

Spelling, (werk) woorden dictee thema 2

Woensdag

Taal en spelling oefenen

Donderdag

Taal toets thema 2

Vrijdag

Spelling zinnen dictee thema 2

Extra:

Boek uitlezen voor de boekbespreking, PowerPoint maken( zie info blad meegegeven), tijdig inleveren( zie agenda)

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen en overhoren.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk

Week 4-11:

Vrijdag

Spelling week 3 inleveren( zie oefenbladen)

 

Boek uitlezen voor de boekbespreking, PowerPoint maken( zie info blad meegegeven)

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen en overhoren.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk

Week 28 oktober:

Maandag

 

Oefenen:

Taal: week 1 en 2 woordbetekenissen( zie oefenblad taal)

Spelling: (werk)woorden thema 1: week 1, 2

Dinsdag:

Rekenen: minsommen met onder elkaar lenen, inleveren in huiswerkschrift 

Woordenschat: thema 2, betekenis van de woorden

( zie woordenschat oefenblad)

Extra:

Boek uitlezen voor de boekbespreking, PowerPoint maken( zie info blad meegegeven)

Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen en overhoren.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 14 oktober:

Maandag

Toets Geschiedenis, Hoofdstuk 1, leerwerk is meegegeven

Nieuwsbegrip inleveren

Oefenen:

Taal: Woordsoorten benoemen

( zie taal herhaalbladen)

Spelling: (werk)woorden thema 1: week 1, 2 en 3

( zie oefenbladen)

Rekenen: metriek stelsel, breuken, min- en deelsommen

( zie rekenherhaalbladen,  blok 1)

Woordenschat: thema 1, betekenis van de woorden

( zie woordenschat oefenblad)

Extra:

Boek uitkiezen voor de boekbespreking (datum wordt ingepland, in de week van 14 oktober uitgekozen boek meenemen)

 Tip: 

Help zonodig uw kind bij het tijdig inplannen en overhoren.

Elke dag huiswerkmap, agenda en tas mee naar school.

Terug

Krabbendijkestraat 243

3086 LR Rotterdam

010-4803552

info@nulloverdeslinge.nl