Groep 5b

HUISWERK

 

Maken op papier:

De kinderen krijgen iedere week huiswerk op papier mee. De opdrachten verschillen per week. Uiterlijke inleverdag is woensdag. Graag het huiswerk en de mapjes netjes houden.

 

Maken op de computer:

www.bloon.nl

Woorden met

- meerlettergrepige woorden als kasteel

- woorden op -d

- woorden met een open lettergreep als jager

 

Datum van de controle: 25 maart

 

Leren: 

 

Geschiedenis hoofdstuk 4

Toets op dinsdag 17 maart

 

Oefenen:

Woordenschatboekje taalactief thema 6

Spellingpakket thema 6

Tafels (blijven herhalen en oefenen)

Blad met digitale kloktijden

 

We zijn op dit moment bezig met:

Rekenen blok 5

Taal thema 6

Spelling thema 6

 

U kunt in het 'wat leren we in groep 5 boekje' opzoeken wat er per blok of thema aangeboden wordt. De kinderen kunnen daar extra mee oefenen op:

- basispoort

- muiswerk

- www.tafeldiploma.nl

www.tempotoets.nl

- www.redactiesommen.nl

www.bloon.nl

 

Met vriendelijke groet,

D.Pranjic

 

 

 

Terug