Groep 8c

THUISWERKEN

 

https://online.muiswerken.nl/overdeslinge

 

 

 

13 maart

Vrijdag toets ak+ topo (maken herhaling en leren)

》citotrainers achter de computer! 

 

6 maart

Leren spelling (herhaling maken)

Leren taal (herhaling maken)

 

Voorjaarsvakantie

De kinderen kunnen in de vakantie oefenen voor de eindtoets van 15+ 16 april!

- Werk verder in je spellingsschrift (woorden herhalen uit het spellingsboekje)

- Citotrainer werkwoorden

- Citotrainer begrijpendlezen

- Citotrainer rekenen

- Redachtiesommen.nl

 

Maar geniet vooral van jullie welverdiende vakantie!

Fijne vakantie groep 8!

 

 

Vanaf 13 februari

- Maken herhaling rekenen (dinsdag proeftoets) Donderdag toets!

- Invullen spellingsmapje (herhalen/ oefenen van de categorieen)

 

Let op: Woensdag gaan we naar het Zuidrand college (9:00-12:00 uur)

            Vrijdag zijn de kinderen vrij> start voorjaarsvakantie.

 

Vanaf 6 feberuari

Maken oefenboekje 5 (donderdag inleveren)

 

 

Vanaf 24 januari

Maandag 27 januari: Toets taal+ woordenschat

                               Toets geschiedenis openboek

Dinsdag 28 januari: Spelling dictee 4 (woorden+werkwoorden)

                             Toets woordenschat extra blok 3+4

Woensdag 29 januari: Toets spelling (zinnen dictee)

 

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari STAKEN (kinderen VRIJ) = huiswerkvrij!

 

 

Donderdag 23 januari toets Engels!

 

10 t/m 24 januari

De komende 2 weken worden de cito toetsen afgenomen. Daarna zullen de kinderen hun VO- advies krijgen!

Maandag: Rekenen deel 1+ tempo test rekenen

Dinsdag: Rekenen deel 2

Woensdag: Rekenen deel 3

Donderdag: Rekenen deel 4

                  Spelling deel 1+ werkwoorden deel 1

 

Maandag: Begrijpendlezen deel 1+ spelling deel 2

Dinsdag: Begrijpendlezen deel 2+ werkwoorden deel 2

Woensdag: Begrijpendlezen deel 3

 

De kinderen krijgen een oefenboekje mee naar huis. Een spellingsmapje en kunnen achter te computer oefenen. Heel veel succes kanjers! 

 

 

Donderdag 9 januari

Toets aardrijkskunde + topo

 

Dinsdag 14 januari start toetsweek > citotrainers maken achter de computer ( redactiesommen, kids4cito, leestrainer ect).

De kinderen hebben allemaal een datum gekregen voor hun spreekbeurt over deen beroep! Deze week USB- stick met powerpiont meenemen, zodat je er in de klas aan verder kunt werken!

 

 

Kersvakantie

- Blijven lezen in de vakantie!

TIP:  Cito- trainers achter de computer (begrijpendlezen, rekenen en spelling).

13+20 januari toetsweek (M8- citotoets).

 

 

Vanaf 13 december

Maandag dictee spelling thema 3 (maken herhalingsbladen)

Dinsdag toets rekenen blok 3 (maken herhalingsbladen)

 

Donderdag 12:00 uur vrij》 17:00 uur kerstdiner! 

Vrijdag start kerstvakantie????????

 

Vanaf 6 december

Vrijdag inleveren oefenboek cito

Woensdag dictee spelling

Niet vergeten: iedere dag lezen en redactiesommen.nl oefenen

 

 

Vanaf 29 november

- Maandag 2 december: inleveren rekenen ( opgave 9 uit je boekje+ 2 blaadjes redactiesommen)

- Dinsdag 3 december: INLEVEREN SURPRISE+ GEDICHT!!!!

- Woensdag 4 december: Inleveren spelling

- Donderdag 5 december: SINTERKLAAS (middag vrij)

- Vrijdag 6 december: inleveren begrijpendlezentaak (challenge)

 

Vanaf 22 november

Oefenboekje eindtoets vrijdag inleveren! 

- begrijpend lezen

- rekenen

- spelling

》Leren: woorden taal thema 2 

 

Vanaf 15 november

Maandag meenemen huiswerkboekje van vrijdag (maar 6 kinderen hebben het ingeleverd)

 

De kinderen maken iedere dag een rekenblad:

Maandag: inleveren les 5

Dinsdag: inleveren les 10

Woensdag: inleveren les 15

Donderdag: inleveren les 20

Vrijdag: inleveren les 25

 

 

Vanaf 8 november

Maandag 11 november: Toets rekenen deel 1

Dinsdag 12 november: Toets rekenen deel 2 + toets woordenschat extra blok1 +2

Vrijdag 15 november: inleveren oefenpakket eindtoets

 

UITSTAPJES!

Maandag 11 november: VO- bezoek ( continurooster, 14:00 uur vrij)

Dinsdag 12 november: Schaatsen (continurooster, 14:00 uur vrij)

Donderdag 14 november: De Kuip (continurooster)

 

Vanaf 1 november

Maandag: toets geschiedenis en spelling

(Lunchpakket mee+ OV voor het uitstapje! 14:00 uur vrij)

Dinsdag: toets natuur

Woensdag: vrij (staken)

Donderdag: toets nieuwsbegrip (oefenen computer)

Vrijdag: inleveren rekenen

 

Herfstvakantie

De kinderen krijgen een oefenboekje voor de eindtoets mee. Hierin kunnen ze aan de slag met begrijpendlezen, spelling, woordenschat en rekenen. TIP: iedere dag een kwartiertje lezen! 

 

Ik wens jullie een hele fijne vakantie! 

 

 

Huiswerk 11 oktober

Maandag: Spelling. Woordlijsten week 1+2 3x overschrijven. Werkwoorden week 1+2 invullen.

Dinsdag: Inleveren rekenen ( Breuken en procenten)

Donderdag: Toets AK+ topo

 

Niet vergeten: Oefen deze week weer een begrijpendlezen tekst achter de computer! ( www.leestrainer.nl www.kids4cito.nl www.nieuwsbegrip.nl )

 

 

Huiswerk 20 september

- Rekenen les 20 (maandag inleveren)

- Spelling werkboekje maken (iedere dag een beetje > woensdag en vrijdag toets!)

 

Huiswerk 13 september

- Rekenen les 15 + redactiesommen

- Spelling week 1 afmaken en leren

 

TIP: Begrijpend lezen iedere week op de computer oefenen!

Maandag bieb - dinsdag sportdag ( lunchpakket mee)

 

 

Huiswerk 6 september

- Rekenen les 5

- Spelling week 1 ( 1x woordjes + werkwoorden)

- Woordenschat leren/oefenen

 

 

Terug

Krabbendijkestraat 243

3086 LR Rotterdam

010-4803552

info@nulloverdeslinge.nl