Groep 8c

Vanaf 6 december

Vrijdag inleveren oefenboek cito

Woensdag dictee spelling

Niet vergeten: iedere dag lezen en redactiesommen.nl oefenen

 

 

Vanaf 29 november

- Maandag 2 december: inleveren rekenen ( opgave 9 uit je boekje+ 2 blaadjes redactiesommen)

- Dinsdag 3 december: INLEVEREN SURPRISE+ GEDICHT!!!!

- Woensdag 4 december: Inleveren spelling

- Donderdag 5 december: SINTERKLAAS (middag vrij)

- Vrijdag 6 december: inleveren begrijpendlezentaak (challenge)

 

Vanaf 22 november

Oefenboekje eindtoets vrijdag inleveren! 

- begrijpend lezen

- rekenen

- spelling

„ÄčLeren: woorden taal thema 2 

 

Vanaf 15 november

Maandag meenemen huiswerkboekje van vrijdag (maar 6 kinderen hebben het ingeleverd)

 

De kinderen maken iedere dag een rekenblad:

Maandag: inleveren les 5

Dinsdag: inleveren les 10

Woensdag: inleveren les 15

Donderdag: inleveren les 20

Vrijdag: inleveren les 25

 

 

Vanaf 8 november

Maandag 11 november: Toets rekenen deel 1

Dinsdag 12 november: Toets rekenen deel 2 + toets woordenschat extra blok1 +2

Vrijdag 15 november: inleveren oefenpakket eindtoets

 

UITSTAPJES!

Maandag 11 november: VO- bezoek ( continurooster, 14:00 uur vrij)

Dinsdag 12 november: Schaatsen (continurooster, 14:00 uur vrij)

Donderdag 14 november: De Kuip (continurooster)

 

Vanaf 1 november

Maandag: toets geschiedenis en spelling

(Lunchpakket mee+ OV voor het uitstapje! 14:00 uur vrij)

Dinsdag: toets natuur

Woensdag: vrij (staken)

Donderdag: toets nieuwsbegrip (oefenen computer)

Vrijdag: inleveren rekenen

 

Herfstvakantie

De kinderen krijgen een oefenboekje voor de eindtoets mee. Hierin kunnen ze aan de slag met begrijpendlezen, spelling, woordenschat en rekenen. TIP: iedere dag een kwartiertje lezen! 

 

Ik wens jullie een hele fijne vakantie! 

 

 

Huiswerk 11 oktober

Maandag: Spelling. Woordlijsten week 1+2 3x overschrijven. Werkwoorden week 1+2 invullen.

Dinsdag: Inleveren rekenen ( Breuken en procenten)

Donderdag: Toets AK+ topo

 

Niet vergeten: Oefen deze week weer een begrijpendlezen tekst achter de computer! ( www.leestrainer.nl www.kids4cito.nl www.nieuwsbegrip.nl )

 

 

Huiswerk 20 september

- Rekenen les 20 (maandag inleveren)

- Spelling werkboekje maken (iedere dag een beetje > woensdag en vrijdag toets!)

 

Huiswerk 13 september

- Rekenen les 15 + redactiesommen

- Spelling week 1 afmaken en leren

 

TIP: Begrijpend lezen iedere week op de computer oefenen!

Maandag bieb - dinsdag sportdag ( lunchpakket mee)

 

 

Huiswerk 6 september

- Rekenen les 5

- Spelling week 1 ( 1x woordjes + werkwoorden)

- Woordenschat leren/oefenen

 

 

Terug

Krabbendijkestraat 243

3086 LR Rotterdam

010-4803552

info@nulloverdeslinge.nl