Groep 5a

Groep 5a

 7-02-2020

Op deze pagina staat het huiswerk ( maak- , leer-, en oefenwerk) en de data van de toetsen. 

 Maken + inleveren: 

 Huiswerkpakket met daarin  rekenen, spelling taal en begrijpend lezen, inleveren vrijdag 14-02

 

Leren + oefenen

spelling: spellingpakket thema 5 

www.bloon.nl: woorden thema 5 

woordenschat:  woordenschat extra thema 5 en 6

geschiedenis:  -

aardrijkskunde: 

rekenen:  www.tafeldiploma.nl 

 www.redactiesommen.nl

 

Toetsen: 

 Spelling thema 5 woordendictee maandag 17-02

woordenschat extra thema 5+6 toets op donderdag 20-02

Zinnendictee thema 5 donderdag 20-02

taaltoets thema 5: na de voorjaarsvakantie

We zijn op dit moment bezig met:

rekenen blok 4

taal en spelling thema 5  

U kunt in het meegegeven boekje ( begin schooljaar!) opzoeken met welke doelen we dan bezig zijn. 

Groetjes,

juf Widya

 

 

 

Terug

Krabbendijkestraat 243

3086 LR Rotterdam

010-4803552

info@nulloverdeslinge.nl