Groep 7c

Groep 7c

Huiswerk vanaf 14 december

Maandag: Inleveren herhaling Taal ( we gaan dit nakijken en bespreken in de klas, dinsdag is de toets!)

Inleveren herhaling spelling+ toets!

Dinsdag: Toets taal

Woensdag: Inleveren redactiesommen

 

 

Huiswerk vanaf 7 december

Maandag: Openboektoets AK

Dinsdag: Inleveren rekenblad

Vrijdag: Inleveren begrijpendlezen boekje

 

 

 

Huiswerk vanaf 30 november

 

Maandag: Toets Engels 1+2, inleveren surprise

Dinsdag: Top toets

Woensdag: SINTERKLAAS FEEST

Vrijdag: Inleveren werkboekje ( spelling, werkwoorden, rekenen)

 

 

Huiswerk vanaf 23 november

 

Maandag: Inleveren spelling ww ( taak 3 t.t en taak 7 v.t)

Dinsdag: Inleveren Begrijpendlezen ( opdracht 3 bespreken we in de klas)

Donderdag: Inleveren nieuwsrekenen ( 1 blad)

 

Huiswerk vanaf 16 november

 

Maandag: Toets rekenen ( maken werkbladen)

Dinsdag: Spelling woorden 5x week 2  

We gaan schaatsen! De kinderen eten op school en zijn half 3 vrij.

Woensdag: Uitstapje

Donderdag: Werkwoorden maken ( werkboekje)

Stage bezoek, informatie volgt...

Vrijdag: Sport uitstapje: Klimmen

 

Huiswerk vanaf 9 november

Maandag : Inleveren spelling ( 5x)

Woensdag: Inleveren herhaling rekenen blok 2

 

 

Huiswerk vanaf 2 november

Maandag 5 november Inleveren rekenen

Woensdag 7 november taaltoets 2

Donderdag 8 november geschiedenis toets 1

 

Let op: Oefenen woordenschat + woordpakket spelling ( de kinderen zijn hier de hele week mee bezig, zowel op school, als thuis!)

Dinsdag: Schaatsen. De kinderen lunchen op school en zijn rond 14:30 uur vrij. Handschoenen en een lunchpakket meenemen!

 

 

 

Donderdag 1 november Toets woordenschat extra ( thema 1+2)

Vrijdag 2 november Toets spelling ( thema 1+2)

Woensdag 7 november Toets taal thema 2

 

 

HERFSTVAKANTIE

De kinderen krijgen een vakantie boekje mee naar huis om belangrijke onderdelen van rekenen en spelling te oefenen en herhalen. Dit boekje moeten ze de maandag na de vakantie weer mee nemen. Het boekje hoeft niet helemaal af. De kinderen maken allemaal de rekentaak en kiezen de spellingstaken uit waar ze extra voor moeten oefenen. Ze hebben net de toets van thema 2 gemaakt en deze is niet zo goed gemaakt. Maak zoveel mogelijk taken en kies de werkbladen die niet zo goed zijn gegaan op de toets!

Ik wens jullie een fijne vakantie toe.

Maandag 29 oktober: biebdag

Donderdag 1 november: Start muzieklessen

Donderdag 1 november: Toets woordenschat extra thema 1+ 2

De kinderen krijgen hun woordenschat al mee, zodat u de mogelijkheid heeft in de vakantie samen te oefenen.

 

 

Huiswerk vanaf 12 oktober

Maandag 15 oktober: Toets AK + inleveren rekenen

Dinsdag 16 oktober: Toets spelling ( 2 blz herhaling maken)

Donderdag 17 oktober: Toets spelling ( 2 blz herhaling maken)

Vrijdag: VRIJ ( start herfstvakantie)

 

Huiswerk vanaf 5 oktober

Maandag: Inleveren rekenen

Woensdag: Inleveren spelling

Vrijdag: Voor vrijdag gaan de kinderen proberen thuis nieuwsbegrip XL te maken. De inloggegvens staan op hun huiswerkblad ( computertaak).

Maandag: Uitstapje ( OV meenemen met 3,50 euro) + bieb

 

 

HUISWERK VANAF 28 SEPTEMBER

Maandag: Inleveren herhaling rekenen

Donderdag: TOETS rekenen

Vrijdag: Inleveren gedicht vriendschap

- Vergeet de woorden van deze week niet te herhalen: Week 4, extra 1a+ 1b, zaakvakken, themawoorden ( zie woordmapje)

 

Huiswerk vanaf 21 september

Maandag TOETS taal ( vergeet de thema woorden niet te leren!)

Donderdag TOEST geschiedenes tijdvak 1 ( les 1,2,3)

Vrijdag MAKEN werkboekje ( rekenen, spelling, begrijpendlezen)

 

Huiswerk vanaf 14 september

Maandag Toets topo

SCHOOLTUIN!!

Dinsdag Toets woordenschat blok 1

Woensdag -    

SPORTDAG!!!!

Donderdag -

Vrijdag Inleveren spelling ww taak 1+ woorpakket 1 3x

 

 

Huiswerk vanaf 7 september

Maandag Inleveren + leren TOPO

Woensdag Inleveren spelling ( i.v.m staken, donderdag meenemen)

Vrijdag Inleveren rekenen

 

Hele week: Met woorden in de weer 

 

Huiswerk vanaf 31 augustus

Maandag Leren woordjes week 1 ( woordmapje)

Dinsdag Inleveren spellingblad

Woensdag -

Donderdag Inleveren rekenblad

Vrijdag -

 

Hele week: Met woorden in de weer 

Terug

Krabbendijkestraat 243

3086 LR Rotterdam

010-4803552

info@nulloverdeslinge.nl