MR

Notulen vergadering 5 september 2019

Datum:          5 september 2019

Aanvang:      19.30

Locatie:       Personeelskamer Krabbendijksestraat

Aanwezig: Ruud, Han, Nataska, Jatifah, Sandra, Linette, Korlien, Majorry, Denise, Ozlem en Peter

 

 

 

 • Opening

 

 

 

 1. Vaststellen agenda

                        Denise notuleert eenmalig

 

 •                Mededelingen

 

 • Over de slinge is als Focusschool benoemt door boor, ( 14 scholen)totdat het traject afgerond is.
 • 26 september doorloop dag Boor
 • Groep 8 lk gesprek met Dok/TOS ( er wordt aan de groepen 8 op iedere locatie een jeugdwerker gekoppeld, 4 uur per week) Start is binnenkort.

 

 

 •                Accorderen notulen 5 juli

 

     Notulen zijn goedgekeurd.

 

 •                Actielijst

 

     Het punt transparantie wordt doorgeschoven

                         Schoolgids, moet nog akkoord gegeven worden

                         Schooltijden, punt wordt doorgezet.

     Mr rekening, Voor dec geld opnemen.( overzicht van de financiën opvragen bij              vorige penningmeester)

 

 •                Overblijf

 

Voorstel van de Directie, De werkdrukgelden zouden ingezet kunnen          worden( toestemming van PMR)Dat voorstel moet eerst naar het team. Dinsdag is het gesprek met tos/dok over een eventuele invulling van een Pleincoach rol tijdens de pauzes, kinderen van 7/8 worden assistent pleincoach.

Er zouden Eetmoeders aangesteld kunnen worden, zodat het hele team een uur pauze heeft.

Uiterlijk13/9 komt het voorstel met het financieel plaatje van de directie naar de pmr. Hierna ligt de pmr het team in.

 

 1. Schoolgids

Komen nog wat kleine wijzigingen, ( aanvulling grafieken over resultaten van de laatste twee jaar) er wordt een nieuwe datum afgesproken om te accorderen, dit wegens te laat aanleveren van directie. ( OMR) Directie levert de nieuwste versie aan bij voorzitter MR

 

 1. Formatieplan
 • Maandag a.s. worden de directeuren geschoold in een nieuw begrotingstool. Een speciale mr pagina zit niet meer in deze tool .Wel een samenvatting( waarschijnlijk in volgende mr vergadering gepresenteerd) Dit is wel voor de volgende cyclus.
 • Nog een vacature voor 1/2.
 • Ib, op aanraden van bestuur verhoogd Ib wordt opgesplitst over beide gebouwen.
 • Er zijn bij de telling aan het begin van het schooljaar 380 leerlingen, verwachting is dat we stabiel blijven.
 • Geeltjes voor akkoord vervallen, de Mr gaat hiervoor een nieuw document gebruiken.

 

 1. Voortgang herstelplan

Management rapportage

 • Volgens bovenschools management zijn er op dit moment goede interventies waar te nemen op school
 • Er zijn workshops gegeven door teamleden. Er wordt gemonitord en beoordeelt door directie of de afspraken worden waargenomen.
 • Er zijn nieuwe doelenmuren en doelenborden.
 • Managementteam is aangepast, bestaat nu uit directie, ib en bc ( bouwcoördinatoren) Er komen vaste tijden voor bijeenkomsten
 • Er is een personeelshandboek, duidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is.
 • Er is nieuw personeel, er is wel nog 1 vacature.
 • Ib/ vervangend directie gaat de klassen in, begeleiding. Dit is op beide locaties.
 • Er verandert niks door uitkomst van het inspectierapport( volgt nog), herstelplan blijft hetzelfde.

 

 

 1. Jaarverslag

Aanvullingen

 1. 4 protocol schoolreis, 6,7 i.p.v. 678. Or/mr voorrang, hulpouders via de groepsleerkracht.

Overblijf, (beidde)gebouwen.

Voor de rest voor akkoord. Aanpassingen worden gedaan door majory. Daarna wordt het verslag op de site/SharePoint gezet.

        

 

 1. Rolverdeling MR

Mail uit richting ouders, mensen gezocht voor de OMR.

Notulen: Majory

Secretaris: Korlien

Korlien gaat dan mee met voorzitter bij gesprekken met directie.

Penningmeester: Nataska

 

 1. Vastleggen data vergadering

Eerste halfjaar KD tweede SD

Do 5-09

Do 3-10

Do 7-11

Woe 11-12

Do 16-01

Do 20-02

Do 26-03

Do 23-04

Do 11-06

Vr 10-7

 

 1. W.v.t.t.k.

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting (tijdstip?)

 

 

 

 

Verdere bijzonderheden:

 • Ruud is aanwezig
Terug