MR

Notulen vergadering 9 mei 2019

MR  

Datum:9 mei 2019 

Aanvang: 19.30 

Locatie:   Personeelskamer Sommelsdijkstraat 

 

 

 

 

  1. Opening 

 

  1. Vaststellen agenda

 

  1. Mededelingen

 

  1. Actielijst

 

5.Ontvangen post 

We hebben een mail ontvangen van een ouder die interesse heeft om lid te worden van de MR. Schooljaar 2019-2020 komt er een vacature in de oudergeleding. Janneke reageert per mail en gefet tevens aan dat het bijwonen van een vergadering tot de mogelijkheden behoort.  

 

6.Stand van zaken:  

- verkiezingen: 

24 mei wordt vacature PMR via mail verzonden naar collega’s.  

- bestuursformatieplan: 

We informeren bij VOO: wat moeten en kunnen we hier als MR precies mee?  

- MR-reglement: 

Korlien en Denise zorgen dat het MR-reglement weer up to date is. 

- Zorgplan/SOP 

Het zorgplan is een intern document. Het SOP dient de MR via Ruud te ontvangen. 

- jaarverslag MR 

Majorry schrijft het jaarverslag van de MR 2018-2019 

- formatie 

De MR geeft prioriteit aan een duidelijk formatieproces. Jatifah brengt het proces in schema en neemt contact met Ruud op.  

- schooltijden 

Volgens het activiteitenplan staan de schooltijden komend schooljaar op de agenda als algemeen thema. We weten niet of het een issue is onder ouders/personeel. Er wordt geopperd via een enquête de meningen te peilen. Op de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar komt het op de agenda om te bespreken. 

 

 

7.Sluiting (20.45) 

Terug