MR

Notulen vergadering 22 november 2018

MR

Datum:          22 november 2018

Aanvang:      19.30

Locatie:         Personeelskamer Krabbendijkestraat

Aanwezig:     Ruud (namens bevoegd gezag), Abdul, Linette, Sandra, Denise, Majorry, Korlien, Aafje en Janneke

 

 

  1.      Opening

 

  1. Vaststellen agenda (goedkeuren notulen 11-10-2018)

De agenda blijft ongewijzigd. De notulen hebben een kleine aanpassing bij W.V.T.T.K. nodig. Janneke past het aan.

 

  1. Mededelingen

                    Geen

 

  1. Actielijst

                        Actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.

M.b.t. wie-is-wie borrel: Er staat al een mail klaar om verzonden te worden. Datum en tijdstip staan nu vast. Locatie: speellokaal Sommelsdijkstraat. Beschikbare budget wordt opgezocht. 

                    M.b.t. de enquête: Dit jaar staat een (verkorte) leerlingtevredenheidspeiling op de

planning. De peilingen in de huidige vorm worden momenteel besproken binnen BOOR. Ruud houdt ons hiervan op de hoogte wanneer er nieuws over is.

                   

  1. Begroting (presentatie door Ruud)

                    Ruud geeft uitgebreide toelichting op de begroting.                  

                   

  1. Jaarplan 2018-2019

Gezien de tijd (20.40) wordt besloten dit punt door te schuiven naar de vergadering van 17 januari.

 

  1. Sluiting

                        20.40

Terug