MR

Notulen vergadering 11 oktober 2018

MR

Datum:          11 oktober 2018

Aanvang:      19.30

Locatie:         Personeelskamer Krabbendijkestraat

Aanwezig:     Ruud (namens bevoegd gezag), Abdul, Linette, Petra, Jatifah, Denise, Majorry, Korlien en Janneke

 

 

  1.      Opening

 

  1. Vaststellen agenda:

Punt 8, MR-reglement komt voor vandaag te vervallen. Notulen van 6-9-2018 worden goedgekeurd.

 

  1. Mededelingen

 

  1. Begroting

                        Ruud licht de begroting toe. De voorzitter tekent voor akkoord.

Opgemerkt wordt dat de MR graag een aparte begroting voor de werkdrukgelden zou willen krijgen.

                   

  1. Formatie

Ruud geeft antwoord op de vragen die de MR nog heeft. De voorzitter tekent voor akkoord.

De MR geeft aan dat ze tegen onduidelijkheden aan blijft lopen omtrent de formatie. Wat is precies de rol van de MR? De MR wil hier graag, voor de formatie van komend schooljaar, de hulp van Henk Nieborg voor inschakelen. Dit lijkt Ruud ook een goed idee. Tevens geeft Ruud aan dat formatie en begroting nauw met elkaar samenhangen. Om eea goed te kunnen begrijpen is het zinvol om de hele begroting (inclusief alle tabbladen) met elkaar door te nemen. In overleg wordt dit op de agenda voor 22-11-2018 gezet. Janneke informeert of Henk hier ook bij aanwezig kan zijn.

                   

  1. Werkdrukgelden

Om de procedure juist te volgen is het team nu weer aan zet om te beslissen over het resterende geld volgens de (P)MR. Ruud zal dit op de ATV van 1-11-2018 bespreken. Tevens zal hij de inzet van de huidige (en eventueel toekomstige) uren die worden bekostigd uit de werkdrukgelden toelichten.

De (P)MR geeft aan akkoord te gaan met de uitkomst vanuit het team.

 

  1. Actielijst

                    De actielijst wordt besproken en daar waar nodig aangepast.

M.b.t. de wie-is-wie borrel wordt besproken dat we deze meer het karakter willen geven van een ‘nieuwjaarsreceptie’. De datum moet wel snel gecommuniceerd worden, zodat men hier rekening mee kan houden in de agenda. Overige details kunnen op een later tijdstip gecommuniceerd worden.

 

  1. MR-reglement

                        Wordt verplaatst naar 22-11-2018

 

  1. Sluiting

                        21.15

Terug