MR

Notulen vergadering 24 mei 2018

MR

Datum:          24 mei 2018

Aanvang:      19.30

Locatie:         Personeelskamer Sommelsdijkstraat

Aanwezig:     Jatifah, Linette, Petra, Abdul, Peter, Korlien, Aafje, Denise en Janneke

 

 

 

 

  1.      Opening

 

  1. Vaststellen agenda

 

  1. Mededelingen

                    Inschrijven MR-cursus mei was niet mogelijk. Er is ook geen oproep geweest.                 

  1. Actielijst

                    Actielijst wordt besproken en waar nodig aangepast.

 

  1. MR-reglement

Het reglement moet gecontroleerd en evt. aangepast worden. Janneke heeft de laatste versie niet. Iedereen gaat even zoeken in zijn/haar documenten. Update: Janneke heeft inmiddels van Korlien de laatste versie ontvangen.

 

  1. Schoolreis

Jatifah heeft van Ruud het protocol ontvangen. Hierin staat echter niets over de begeleiding van eigen kinderen door ouders. Jatifah verzoekt Ruud om een standpunt in te nemen en dit maandag (28/5) te communiceren richting het team tijdens de ATV.

 

  1. Zorgplan

Het zorgplan zoals we dat kenden is komen te vervallen. Dat is een gevolg van het ontstaan van PPO. Er is nu een schoolondersteuningsprofiel. In hoeverre de MR hier een rol in speelt (instemmingsrecht/goedkeuren van dit profiel) is onduidelijk. Aafje gaat dit onderzoeken en koppelt het terug in een volgende vergadering.

 

  1. Enquête evalueren

                    Dit is een punt van Sandra. Vandaag is zij afwezig. We zetten het op de actielijst.

 

  1. Transparantie

Peter heeft geen reacties ontvangen. Tijdens het gesprek dat volgt blijkt dat we het als MR wel van belang vinden dat afspraken nageleefd worden, procedures gevolgd worden, protocollen gedocumenteerd worden, afspraken rondom processen vooraf gemaakt worden etc. Omdat dit eigenlijk altijd speelt, spreken we af hierover vinger aan de pols te houden en alles goed bij te houden. Hiervoor gebruiken we de map die Janneke bij haar cursus heeft gekregen.

 

 

  1. Sluiting (21.10)
Terug