MR

Notulen vergadering 25 januari 2018

 

 

MR

Datum:          25 januari 2018

Aanvang:      19.30

Locatie:       Personeelskamer Krabbendijkestraat

Aanwezig:    Jatifah, Sandra, Linette, Abdul, Korlien, Peter, Denise, Aafje, Janneke

 

 

 

 

  1. Opening

 

  1. Vaststellen agenda

 

  1. Mededelingen

 

  1. Actielijst:

                   Wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

*De borrel krijgt een vervolg. Maar willen we het goed neerzetten en een zo groot mogelijk draagvlak creëren, dan verdient de juiste planning nog wat aandacht.

* Stakingsbrief: die moet er komen zijn we van mening. Er zijn nog wat vragen over het PO lidmaatschap: zij hebben namelijk een kant-en-klare brief op hun site staan.

*OMR-tegemoetkoming voor 3 ouders over aug-dec 2017 gaat Denise met Ruud opnemen.

                  

  1.     begroting à komt te vervallen

Ruud heeft nog geen begrotingsgesprek bij BOOR gehad. Daardoor kan hij ons niet van de juiste stukken voorzien. De begroting komt in februari terug op de agenda. Janneke mailt de GMR met wat algemene vragen over de begroting. Wij hebben hem immers nog steeds niet kunnen accorderen, maar het kalenderjaar is al wel begonnen.

 

  1. NJT (normjaartaak)

De PMR stemt in met het NJT voorstel. Ook stemt de PMR in met de directe invoering van het voorstel.      

 

  1. OMR

Abdul geeft aan definitief toe te willen treden tot de MR. Beide locaties zijn nu vertegenwoordigd in beide geledingen. De MR is blij met zijn besluit en verwelkomt Abdul Yusuf.

 

  1. Ruimte in regels

De PMR heeft de brochure gelezen en is unaniem van mening dat hier verder over   gesproken moet worden. Maandag (29/01) in de ATV zullen we collega’s wijzen op de brochure. De PMR komt in maart bij elkaar om hier verder vorm aan te geven.

 

  1. Transparantie

Stemprocedures, beleid en strategieën zijn niet altijd vooraf helder. Tijdens processen levert dat onnodige onduidelijkheden op. We willen dit als MR graag oppikken en procedures beter vooraf formuleren. De agenda van februari is, op de begroting na, nog leeg. Het punt komt terug in februari. Tijdens die vergadering gaan we het onderdeel ‘procedures’ met elkaar vorm geven en uitwerken. Iedereen denkt er alvast over na.

 

  1. Sluiting (20.50)
Terug