MR

Notulen vergadering 26 oktober 2017

 

NOTULEN

Datum:          26 oktober 2017

Aanvang:      19.30

Locatie:        Personeelskamer Krabbendijkestraat

Aanwezig:    Petra, Denise, Aafje, Korlien, Peter, Sandra, Janneke 

 

 1.        Opening

                       We verwelkomen Sandra als nieuw lid.

 

 1. Vaststellen agenda:

 

 1. Mededelingen

                        We bespreken de terugkoppeling van de vragen die aan Ruud gesteld zijn.

 • Herfstbladeren: Jatifah verifieert bij Sonja of de bladeren opgeruimd worden.
 • b.t. de staking: het kan zijn dat er nog vervolgacties zullen komen. Idee van Petra is om in dat geval een standaardbrief op te stellen die ouders kunnen tekenen en opsturen naar het ministerie om hun steun voor de leerkrachten uit te spreken en de minister te verzoeken om de gevraagde maatregelen te nemen. Afspraak: we wachten eerst af of er meer acties volgen, zo ja, dan moeten we snel handelen, communicatie onderling verloopt dan per mail. Een extra vergadering wordt hiervoor niet gepland.
 • Jatifah heeft contact gehad met VOO: eventuele vergoeding voor ouders komt uit schoolbudget. Het advies van Henk is om hiermee aan de slag te gaan. Sowieso willen we deze uitkomst met Ruud bespreken. Er zijn nog wat vragen over het budget, dat moet nagevraagd worden bij Jatifah. Het punt komt sowieso terug op de volgende vergadering.

 

 1. Actielijst

Actielijst wordt besproken. Janneke past de lijst weer aan.

In ieder geval moet Sandra toegevoegd worden aan de lijst.

 

 1. Formatieplan

We willen graag het formatieplan accorderen. Echter, we hebben nog geen compleet en definitief formatieplan in ons bezit. Jatifah vraagt Ruud om het definitieve plan. In dat plan moet een korte functieomschrijving/werkzaamheden voor mensen ‘zonder groep’ staan. Janneke bespreekt met Jatifah wat nog ontbreekt.

 

 1. OMR

Sandra Mohan heeft zich aangemeld. Zij heeft vernomen dat andere ouders zich ook willen aanmelden. We wachten de deadline van 27/10 af. De Krabbendijkestraat is momenteel niet vertegenwoordigd in de OMR. Aafje en Denise gaan pro-actief ouders benaderen.

Update 1/11:

Er zijn 27/10 nog twee aanmeldingen binnengekomen: van Linette Etnel-Zaalblok (Sommelsdijkstraat) en van dhr. Yusuf (Krabbendijkestraat). Hij wil graag, voor definitieve toetreding, nog een vergadering bijwonen. Uiteraard kan dit.

Maandag 30/10 ontvingen we nog een aanmelding van Chequita Sandvliet (Sommelsdijkstraat).

Janneke heeft haar gemaild dat ze op een wachtlijst staat. Afhankelijk van het besluit van dhr. Yusuf kan ze al dan niet toetreden tot de MR. Na 30 november neemt Janneke per mail contact op met haar over de uitkomst.

 

 1. jaarverslag/website

Er zijn geen punten van afgelopen jaar genoteerd voor het jaarverslag. Besloten wordt dat Peter het jaarverslag gaat maken/bijhouden. Het jaarverslag plaatsen we einde schooljaar op de website.

M.b.t. de website: de notulen moeten vanaf dit schooljaar op de site geplaatst worden. Janneke neemt hierover contact op met Ruud.

 

 1. Sluiting

                       Om 20.46 sluiten we de vergadering.

 

 

 

 

                      

 

 

Terug