MR

Notulen vergadering 7 september 2017

 

NOTULEN

Datum:          7 september 2017

Aanvang:      19.30

Locatie:        Personeelskamer Krabbendijkestraat

Aanwezig:    Jatifah, Petra, Denise, Aafje, Korlien, Peter, Janneke

  

 1.        Opening

 

 1. Vaststellen agenda:

Janneke: excuus, onderaan de agenda staan oude bijzonderheden.  

 

 1. Mededelingen

                        We nemen de actielijst door. Afgesproken wordt dat er een actielijst met afgeronde punten komt en een lijst met lopende acties.

                        Jatifah mailt Ruud over de volgende zaken:

 • Stand van zaken rondom de schoonmaak
 • Herfstbladeren (preventieve acties?)
 • Beleid schoolreis en informatievoorziening daarover richting ouders en team
 • Staking 5 oktober
 • Overzicht over de bestemming(en) van het schoolgeld

We spreken af dat de actielijst als vast punt op de agenda komt.

Tevens Jatifah informeert bij het VOO ook over hoe het nu precies zit met een vergoeding voor OMR-leden. Daarna gaat Peter weer informeren bij Willy Feijer: of en hoe is dit bij BOOR/GMR geregeld?

 

 1. Jaarplan (accorderen)

We accorderen het jaarplan. Jatifah neemt in haar mailing naar Ruud nog enkele inhoudelijke vragen over het jaarplan mee. Janneke zorgt ervoor dat het fysiek getekende exemplaar bij Ruud terechtkomt.

 

 1. vergaderplanning 2017/2018

                       26-10-17

                       30-11-17

                       25-01-18

                       22-02-18

                       22-03-18

                       19-04-18

                       24-05-18

                       03-07-18 (afsluitende bijeenkomst)

                       We houden rekening met een extra vergadering op afroep van directie.

 

 1. OMR

We moeten ouders werven voor de OMR. Janneke maakt een korte wervingstekst/oproep. Deze wordt per brief, Digiduif, app en site (via Ruud) naar ouders gecommuniceerd. Solliciteren kan via brievenbus of MR-mail. Ouders kunnen de vergadering van 26 oktober bijwonen.

De oproep gaat uiterlijk 15 september richting ouders.

 

 1. Sluiting (21.15)

                      

 

 

 

Terug