Wie zijn wij en wat doen wij?

Wie zijn wij en wat doen wij?

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR),die bestaat uit ouders en teamleden.  

De medezeggenschapsraad is een beleidsorgaan; hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school.

Dit doen we samen met de directie van de school.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht.

Eens in de maand vergaderen we.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

  • het onderwijs
  • de organisatie
  • het financiële beleid van de school.

De MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers. Indien u een vergadering bij wil wonen, kunt u dit vooraf per e-mail (MR@overdeslinge.nl) aan ons laten weten. De MR zorgt er dan voor dat u een agenda van het openbare gedeelte van de vergadering ontvangt. Het laatste gedeelte van de vergadering is altijd besloten en daar zijn uitsluitend MR-leden bij aanwezig. 

U kunt ook zelf een vergaderpunt indienen of een vraag stellen aan ons. Hiervoor kunt u ook bovenstaand e-mailadres gebruiken. Tevens kunt u gebruik maken van de MR-brievenbussen die op beide locaties aanwezig zijn. Een van de leden aanspreken is natuurlijk ook een mogelijkheid. 

Alleen inkomende mails/post die voorzien zijn van een duidelijke afzender of contactpersoon kunnen wij in behandeling nemen. 

De vergaderdata vindt u onderaan dit bericht.

De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de schoolwebsite.

 Leden MR:

Jatifah Mathilda, OMR Sommelsdijkstraat (voorzitter)

Sandra Mohan, OMR Sommelsdijkstraat

Linette Zaalblok, OMR Sommelsdijkstraat

 

Denise Heijerman, PMR Krabbendijkestraat

Majorry Stierman, PMR Krabbendijkestraat

Korlien van Egmond, PMR Sommelsdijkstraat

Nataska Verbruggen, PMR werkt op beide locaties

OMR=oudergeleding

PMR=personeelsgeleding

 

Vergaderdata 2019/2020

5 september 2019

 

Terug

Krabbendijkestraat 243

3086 LR Rotterdam

010-4803552

info@nulloverdeslinge.nl