MR
Wie zijn wij en wat doen wij?

Wie zijn wij en wat doen wij?

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR),die bestaat uit ouders en teamleden.  

De medezeggenschapsraad is een beleidsorgaan; hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school.

Dit doen we samen met de directie van de school.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht.

Eens in de maand vergaderen we.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

  • het onderwijs
  • de organisatie
  • het financiële beleid van de school.

De MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers. Indien u een vergadering bij wilt wonen, kunt u dit vooraf per e-mail (MR@overdeslinge.nl) aan ons laten weten. De MR zorgt er dan voor dat u een agenda van het openbare gedeelte van de vergadering ontvangt. Het laatste gedeelte van de vergadering is altijd besloten en daar zijn uitsluitend MR-leden bij aanwezig. 

U kunt ook zelf een vergaderpunt indienen of een vraag stellen aan ons. Hiervoor kunt u ook bovenstaand e-mailadres gebruiken. Tevens kunt u gebruik maken van de MR-brievenbussen die op beide locaties aanwezig zijn. Een van de leden aanspreken is natuurlijk ook een mogelijkheid. 

Alleen inkomende mails/post die voorzien zijn van een duidelijke afzender of contactpersoon kunnen wij in behandeling nemen. 

De vergaderdata vindt u onderaan dit bericht.

De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de schoolwebsite.

 

Leden MR

OMR (de oudergeleding):

Sandra Mohan, Sommelsdijkstraat (voorzitter)

Linette Zaalblok, Sommelsdijkstraat

Mandy van Pelt, Krabbedijkestraat

 

PMR (de personeelsgeleding):

Peter Ekhart, Sommelsdijkstraat

Korlien van Egmond, Sommelsdijkstraat (secretaresse)

Nataska Verbruggen, werkt op beide locaties ( penningmeester)

Carla Schuurman, werkt op beide locaties

 

OMR=oudergeleding

PMR=personeelsgeleding

 

Vergaderdata 2021/2022

- Donderdag 2 september

- Donderdag 7 oktober

- Donderdag 25 november

- Donderdag 20 januari

- Donderdag 24 februari

- Donderdag 7april

- Donderdag 19 mei

- Donderdag 9 juni

- Donderdag 23 juli (o.v.b.)

- Vrijdag 1 juli

 

 

Terug