MR

MR notulen 24-11-2022

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 24-11-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat in koffiekamer 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Notulen 

 afwezig  gemeld : Suzanne  ziek 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen  

 •  Notulen 20-10-2022  

 

 

B 

5 

 

akkoord 

2 

               Welkom nieuwe leden 

Younes, en Muradiye  

l 

5 

 

3 

              Taakverdeling aanpassen 

Directie stuurt  1x per maand nieuwbrief ouders en MR bericht 1 x per 2 maanden een stukje info voor nieuwsbrief ouders. 

Ouders kunnen nadenken m.b.t toetreding in MR  per juni 2023. PMR leden ook terug koppeling geven aan alle teamleden in de teamvergadering. 

B 

10 

Notulen taakverdeling 8/9  en 20/10  Korlien zet de notulen op de website. 

4 

               ARBO jaarplan 

Jaarplan is alleen informatief naar MR ( OMR) 

l 

10 

Geen opmerkingen bij het ARBO jaarplan. 

5 

               Nieuwbouw 

                Stand van zaken    

Carla vraagt bij de commissie nieuwbouw naar de laatste stand van zaken. 

Planning nieuwbouw 

I 

10 

 Nieuw gebouw voor 475 leerlingen. 

Leerkrachten hebben plattegronden bekeken m.b.t. neerzetten van het gebouw. Gebouw mag niet hoger dan 2 hoog worden. 

6 

                Verslag GMR 

Geen verslag 

l 

10 

Sandra vraagt contact persoon GMR aan directie 

7 

               Cursus  

Dit is 1 avond Algemeen , nieuwe leden kunnen dit online volgen 

 Site :VOO.nl aanmelden Kijk of het lukt je aan te melden vertelt Sandra. 

Voorstel is in het voorjaar een verdiepende cursus met hele m 

MR te doen. Op 12/1 kijken we met elkaar m.b.t aanmelden hiervoor. 

M 

15 

Ieder Mr lid kijkt zelf alvast naar welke verdiepende cursus voorkeur heeft  voor 12/1. 

8 

              Instagram 

Geen extra belasting voor de leerkrachten, gaat om de filmpjes die al op de website staan op Instagram en face book. Het is voor ouders. 

Leerkrachten kunnen geen filmpjes opzetten. Leerkrachten worden eerst benaderd om volgens de AVG of personen akkoord zijn. 

Directie is eigenaar. AVG regels worden gehandhaafd. 

Er komen geen personen in eerste instantie in beeld. Het is alleen ter promotie van de school. OMR heeft alleen informatie recht. 

Het is geen extra werk m.b.t leerkrachten. . 

Op 1,2, 3 kaartje zetten m.b.t welke leerlingen niet mogen op social media. Advies Koppel de filmpjes aan de website (naar directie). 

Niet alleen koppelen aan You tube. 

l/M 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra wil dit met directie bespreken.  MR akkoord mits als deze voorwaarden wordt voldoen. 

9 

 • W.v.t.t.k 

Eventueel telefoonnummers in groep  

 

Voor Lekker Fit krijgt school geen subsidie. Patricia heeft overleg met de Wethouder Sport en Welzijn. Lekker fit docenten komen misschien mogelijk op de loonlijst van de school. En mogelijk komt er een subsidie.  Nu wil men helemaal Lekker Fit afschaffen.  

a.s woensdag 8 personen naar de school. 

 

l 

10 

MR terugkoppleling graag namen bij directie bordje. 

 

 

 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 24-11-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat in koffiekamer 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Notulen 

 afwezig  gemeld : Suzanne  ziek 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen  

 •  Notulen 20-10-2022  

 

 

B 

5 

 

akkoord 

2 

               Welkom nieuwe leden 

Younes, en Muradiye  

l 

5 

 

3 

              Taakverdeling aanpassen 

Directie stuurt  1x per maand nieuwbrief ouders en MR bericht 1 x per 2 maanden een stukje info voor nieuwsbrief ouders. 

Ouders kunnen nadenken m.b.t toetreding in MR  per juni 2023. PMR leden ook terug koppeling geven aan alle teamleden in de teamvergadering. 

B 

10 

Notulen taakverdeling 8/9  en 20/10  Korlien zet de notulen op de website. 

4 

               ARBO jaarplan 

Jaarplan is alleen informatief naar MR ( OMR) 

l 

10 

Geen opmerkingen bij het ARBO jaarplan. 

5 

               Nieuwbouw 

                Stand van zaken    

Carla vraagt bij de commissie nieuwbouw naar de laatste stand van zaken. 

Planning nieuwbouw 

I 

10 

 Nieuw gebouw voor 475 leerlingen. 

Leerkrachten hebben plattegronden bekeken m.b.t. neerzetten van het gebouw. Gebouw mag niet hoger dan 2 hoog worden. 

6 

                Verslag GMR 

Geen verslag 

l 

10 

Sandra vraagt contact persoon GMR aan directie 

7 

               Cursus  

Dit is 1 avond Algemeen , nieuwe leden kunnen dit online volgen 

 Site :VOO.nl aanmelden Kijk of het lukt je aan te melden vertelt Sandra. 

Voorstel is in het voorjaar een verdiepende cursus met hele m 

MR te doen. Op 12/1 kijken we met elkaar m.b.t aanmelden hiervoor. 

M 

15 

Ieder Mr lid kijkt zelf alvast naar welke verdiepende cursus voorkeur heeft  voor 12/1. 

8 

              Instagram 

Geen extra belasting voor de leerkrachten, gaat om de filmpjes die al op de website staan op Instagram en face book. Het is voor ouders. 

Leerkrachten kunnen geen filmpjes opzetten. Leerkrachten worden eerst benaderd om volgens de AVG of personen akkoord zijn. 

Directie is eigenaar. AVG regels worden gehandhaafd. 

Er komen geen personen in eerste instantie in beeld. Het is alleen ter promotie van de school. OMR heeft alleen informatie recht. 

Het is geen extra werk m.b.t leerkrachten. . 

Op 1,2, 3 kaartje zetten m.b.t welke leerlingen niet mogen op social media. Advies Koppel de filmpjes aan de website (naar directie). 

Niet alleen koppelen aan You tube. 

l/M 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra wil dit met directie bespreken.  MR akkoord mits als deze voorwaarden wordt voldoen. 

9 

 • W.v.t.t.k 

Eventueel telefoonnummers in groep  

 

Voor Lekker Fit krijgt school geen subsidie. Patricia heeft overleg met de Wethouder Sport en Welzijn. Lekker fit docenten komen misschien mogelijk op de loonlijst van de school. En mogelijk komt er een subsidie.  Nu wil men helemaal Lekker Fit afschaffen.  

a.s woensdag 8 personen naar de school. 

 

l 

10 

MR terugkoppleling graag namen bij directie bordje. 

 

 

 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 24-11-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat in koffiekamer 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Notulen 

 afwezig  gemeld : Suzanne  ziek 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen  

 •  Notulen 20-10-2022  

 

 

B 

5 

 

akkoord 

2 

               Welkom nieuwe leden 

Younes, en Muradiye  

l 

5 

 

3 

              Taakverdeling aanpassen 

Directie stuurt  1x per maand nieuwbrief ouders en MR bericht 1 x per 2 maanden een stukje info voor nieuwsbrief ouders. 

Ouders kunnen nadenken m.b.t toetreding in MR  per juni 2023. PMR leden ook terug koppeling geven aan alle teamleden in de teamvergadering. 

B 

10 

Notulen taakverdeling 8/9  en 20/10  Korlien zet de notulen op de website. 

4 

               ARBO jaarplan 

Jaarplan is alleen informatief naar MR ( OMR) 

l 

10 

Geen opmerkingen bij het ARBO jaarplan. 

5 

               Nieuwbouw 

                Stand van zaken    

Carla vraagt bij de commissie nieuwbouw naar de laatste stand van zaken. 

Planning nieuwbouw 

I 

10 

 Nieuw gebouw voor 475 leerlingen. 

Leerkrachten hebben plattegronden bekeken m.b.t. neerzetten van het gebouw. Gebouw mag niet hoger dan 2 hoog worden. 

6 

                Verslag GMR 

Geen verslag 

l 

10 

Sandra vraagt contact persoon GMR aan directie 

7 

               Cursus  

Dit is 1 avond Algemeen , nieuwe leden kunnen dit online volgen 

 Site :VOO.nl aanmelden Kijk of het lukt je aan te melden vertelt Sandra. 

Voorstel is in het voorjaar een verdiepende cursus met hele m 

MR te doen. Op 12/1 kijken we met elkaar m.b.t aanmelden hiervoor. 

M 

15 

Ieder Mr lid kijkt zelf alvast naar welke verdiepende cursus voorkeur heeft  voor 12/1. 

8 

              Instagram 

Geen extra belasting voor de leerkrachten, gaat om de filmpjes die al op de website staan op Instagram en face book. Het is voor ouders. 

Leerkrachten kunnen geen filmpjes opzetten. Leerkrachten worden eerst benaderd om volgens de AVG of personen akkoord zijn. 

Directie is eigenaar. AVG regels worden gehandhaafd. 

Er komen geen personen in eerste instantie in beeld. Het is alleen ter promotie van de school. OMR heeft alleen informatie recht. 

Het is geen extra werk m.b.t leerkrachten. . 

Op 1,2, 3 kaartje zetten m.b.t welke leerlingen niet mogen op social media. Advies Koppel de filmpjes aan de website (naar directie). 

Niet alleen koppelen aan You tube. 

l/M 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra wil dit met directie bespreken.  MR akkoord mits als deze voorwaarden wordt voldoen. 

9 

 • W.v.t.t.k 

Eventueel telefoonnummers in groep  

 

Voor Lekker Fit krijgt school geen subsidie. Patricia heeft overleg met de Wethouder Sport en Welzijn. Lekker fit docenten komen misschien mogelijk op de loonlijst van de school. En mogelijk komt er een subsidie.  Nu wil men helemaal Lekker Fit afschaffen.  

a.s woensdag 8 personen naar de school. 

 

l 

10 

MR terugkoppleling graag namen bij directie bordje. 

 

 

 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 24-11-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat in koffiekamer 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Notulen 

 afwezig  gemeld : Suzanne  ziek 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen  

 •  Notulen 20-10-2022  

 

 

B 

5 

 

akkoord 

2 

               Welkom nieuwe leden 

Younes, en Muradiye  

l 

5 

 

3 

              Taakverdeling aanpassen 

Directie stuurt  1x per maand nieuwbrief ouders en MR bericht 1 x per 2 maanden een stukje info voor nieuwsbrief ouders. 

Ouders kunnen nadenken m.b.t toetreding in MR  per juni 2023. PMR leden ook terug koppeling geven aan alle teamleden in de teamvergadering. 

B 

10 

Notulen taakverdeling 8/9  en 20/10  Korlien zet de notulen op de website. 

4 

               ARBO jaarplan 

Jaarplan is alleen informatief naar MR ( OMR) 

l 

10 

Geen opmerkingen bij het ARBO jaarplan. 

5 

               Nieuwbouw 

                Stand van zaken    

Carla vraagt bij de commissie nieuwbouw naar de laatste stand van zaken. 

Planning nieuwbouw 

I 

10 

 Nieuw gebouw voor 475 leerlingen. 

Leerkrachten hebben plattegronden bekeken m.b.t. neerzetten van het gebouw. Gebouw mag niet hoger dan 2 hoog worden. 

6 

                Verslag GMR 

Geen verslag 

l 

10 

Sandra vraagt contact persoon GMR aan directie 

7 

               Cursus  

Dit is 1 avond Algemeen , nieuwe leden kunnen dit online volgen 

 Site :VOO.nl aanmelden Kijk of het lukt je aan te melden vertelt Sandra. 

Voorstel is in het voorjaar een verdiepende cursus met hele m 

MR te doen. Op 12/1 kijken we met elkaar m.b.t aanmelden hiervoor. 

M 

15 

Ieder Mr lid kijkt zelf alvast naar welke verdiepende cursus voorkeur heeft  voor 12/1. 

8 

              Instagram 

Geen extra belasting voor de leerkrachten, gaat om de filmpjes die al op de website staan op Instagram en face book. Het is voor ouders. 

Leerkrachten kunnen geen filmpjes opzetten. Leerkrachten worden eerst benaderd om volgens de AVG of personen akkoord zijn. 

Directie is eigenaar. AVG regels worden gehandhaafd. 

Er komen geen personen in eerste instantie in beeld. Het is alleen ter promotie van de school. OMR heeft alleen informatie recht. 

Het is geen extra werk m.b.t leerkrachten. . 

Op 1,2, 3 kaartje zetten m.b.t welke leerlingen niet mogen op social media. Advies Koppel de filmpjes aan de website (naar directie). 

Niet alleen koppelen aan You tube. 

l/M 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra wil dit met directie bespreken.  MR akkoord mits als deze voorwaarden wordt voldoen. 

9 

 • W.v.t.t.k 

Eventueel telefoonnummers in groep  

 

Voor Lekker Fit krijgt school geen subsidie. Patricia heeft overleg met de Wethouder Sport en Welzijn. Lekker fit docenten komen misschien mogelijk op de loonlijst van de school. En mogelijk komt er een subsidie.  Nu wil men helemaal Lekker Fit afschaffen.  

a.s woensdag 8 personen naar de school. 

 

l 

10 

MR terugkoppleling graag namen bij directie bordje. 

 

 

 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 24-11-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat in koffiekamer 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Notulen 

 afwezig  gemeld : Suzanne  ziek 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen  

 •  Notulen 20-10-2022  

 

 

B 

5 

 

akkoord 

2 

               Welkom nieuwe leden 

Younes, en Muradiye  

l 

5 

 

3 

              Taakverdeling aanpassen 

Directie stuurt  1x per maand nieuwbrief ouders en MR bericht 1 x per 2 maanden een stukje info voor nieuwsbrief ouders. 

Ouders kunnen nadenken m.b.t toetreding in MR  per juni 2023. PMR leden ook terug koppeling geven aan alle teamleden in de teamvergadering. 

B 

10 

Notulen taakverdeling 8/9  en 20/10  Korlien zet de notulen op de website. 

4 

               ARBO jaarplan 

Jaarplan is alleen informatief naar MR ( OMR) 

l 

10 

Geen opmerkingen bij het ARBO jaarplan. 

5 

               Nieuwbouw 

                Stand van zaken    

Carla vraagt bij de commissie nieuwbouw naar de laatste stand van zaken. 

Planning nieuwbouw 

I 

10 

 Nieuw gebouw voor 475 leerlingen. 

Leerkrachten hebben plattegronden bekeken m.b.t. neerzetten van het gebouw. Gebouw mag niet hoger dan 2 hoog worden. 

6 

                Verslag GMR 

Geen verslag 

l 

10 

Sandra vraagt contact persoon GMR aan directie 

7 

               Cursus  

Dit is 1 avond Algemeen , nieuwe leden kunnen dit online volgen 

 Site :VOO.nl aanmelden Kijk of het lukt je aan te melden vertelt Sandra. 

Voorstel is in het voorjaar een verdiepende cursus met hele m 

MR te doen. Op 12/1 kijken we met elkaar m.b.t aanmelden hiervoor. 

M 

15 

Ieder Mr lid kijkt zelf alvast naar welke verdiepende cursus voorkeur heeft  voor 12/1. 

8 

              Instagram 

Geen extra belasting voor de leerkrachten, gaat om de filmpjes die al op de website staan op Instagram en face book. Het is voor ouders. 

Leerkrachten kunnen geen filmpjes opzetten. Leerkrachten worden eerst benaderd om volgens de AVG of personen akkoord zijn. 

Directie is eigenaar. AVG regels worden gehandhaafd. 

Er komen geen personen in eerste instantie in beeld. Het is alleen ter promotie van de school. OMR heeft alleen informatie recht. 

Het is geen extra werk m.b.t leerkrachten. . 

Op 1,2, 3 kaartje zetten m.b.t welke leerlingen niet mogen op social media. Advies Koppel de filmpjes aan de website (naar directie). 

Niet alleen koppelen aan You tube. 

l/M 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra wil dit met directie bespreken.  MR akkoord mits als deze voorwaarden wordt voldoen. 

9 

 • W.v.t.t.k 

Eventueel telefoonnummers in groep  

 

Voor Lekker Fit krijgt school geen subsidie. Patricia heeft overleg met de Wethouder Sport en Welzijn. Lekker fit docenten komen misschien mogelijk op de loonlijst van de school. En mogelijk komt er een subsidie.  Nu wil men helemaal Lekker Fit afschaffen.  

a.s woensdag 8 personen naar de school. 

 

l 

10 

MR terugkoppleling graag namen bij directie bordje. 

 

 

 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 24-11-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat in koffiekamer 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Notulen 

 afwezig  gemeld : Suzanne  ziek 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen  

 •  Notulen 20-10-2022  

 

 

B 

5 

 

akkoord 

2 

               Welkom nieuwe leden 

Younes, en Muradiye  

l 

5 

 

3 

              Taakverdeling aanpassen 

Directie stuurt  1x per maand nieuwbrief ouders en MR bericht 1 x per 2 maanden een stukje info voor nieuwsbrief ouders. 

Ouders kunnen nadenken m.b.t toetreding in MR  per juni 2023. PMR leden ook terug koppeling geven aan alle teamleden in de teamvergadering. 

B 

10 

Notulen taakverdeling 8/9  en 20/10  Korlien zet de notulen op de website. 

4 

               ARBO jaarplan 

Jaarplan is alleen informatief naar MR ( OMR) 

l 

10 

Geen opmerkingen bij het ARBO jaarplan. 

5 

               Nieuwbouw 

                Stand van zaken    

Carla vraagt bij de commissie nieuwbouw naar de laatste stand van zaken. 

Planning nieuwbouw 

I 

10 

 Nieuw gebouw voor 475 leerlingen. 

Leerkrachten hebben plattegronden bekeken m.b.t. neerzetten van het gebouw. Gebouw mag niet hoger dan 2 hoog worden. 

6 

                Verslag GMR 

Geen verslag 

l 

10 

Sandra vraagt contact persoon GMR aan directie 

7 

               Cursus  

Dit is 1 avond Algemeen , nieuwe leden kunnen dit online volgen 

 Site :VOO.nl aanmelden Kijk of het lukt je aan te melden vertelt Sandra. 

Voorstel is in het voorjaar een verdiepende cursus met hele m 

MR te doen. Op 12/1 kijken we met elkaar m.b.t aanmelden hiervoor. 

M 

15 

Ieder Mr lid kijkt zelf alvast naar welke verdiepende cursus voorkeur heeft  voor 12/1. 

8 

              Instagram 

Geen extra belasting voor de leerkrachten, gaat om de filmpjes die al op de website staan op Instagram en face book. Het is voor ouders. 

Leerkrachten kunnen geen filmpjes opzetten. Leerkrachten worden eerst benaderd om volgens de AVG of personen akkoord zijn. 

Directie is eigenaar. AVG regels worden gehandhaafd. 

Er komen geen personen in eerste instantie in beeld. Het is alleen ter promotie van de school. OMR heeft alleen informatie recht. 

Het is geen extra werk m.b.t leerkrachten. . 

Op 1,2, 3 kaartje zetten m.b.t welke leerlingen niet mogen op social media. Advies Koppel de filmpjes aan de website (naar directie). 

Niet alleen koppelen aan You tube. 

l/M 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra wil dit met directie bespreken.  MR akkoord mits als deze voorwaarden wordt voldoen. 

9 

 • W.v.t.t.k 

Eventueel telefoonnummers in groep  

 

Voor Lekker Fit krijgt school geen subsidie. Patricia heeft overleg met de Wethouder Sport en Welzijn. Lekker fit docenten komen misschien mogelijk op de loonlijst van de school. En mogelijk komt er een subsidie.  Nu wil men helemaal Lekker Fit afschaffen.  

a.s woensdag 8 personen naar de school. 

 

l 

10 

MR terugkoppleling graag namen bij directie bordje. 

 

 

 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 24-11-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat in koffiekamer 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Notulen 

 afwezig  gemeld : Suzanne  ziek 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen  

 •  Notulen 20-10-2022  

 

 

B 

5 

 

akkoord 

2 

               Welkom nieuwe leden 

Younes, en Muradiye  

l 

5 

 

3 

              Taakverdeling aanpassen 

Directie stuurt  1x per maand nieuwbrief ouders en MR bericht 1 x per 2 maanden een stukje info voor nieuwsbrief ouders. 

Ouders kunnen nadenken m.b.t toetreding in MR  per juni 2023. PMR leden ook terug koppeling geven aan alle teamleden in de teamvergadering. 

B 

10 

Notulen taakverdeling 8/9  en 20/10  Korlien zet de notulen op de website. 

4 

               ARBO jaarplan 

Jaarplan is alleen informatief naar MR ( OMR) 

l 

10 

Geen opmerkingen bij het ARBO jaarplan. 

5 

               Nieuwbouw 

                Stand van zaken    

Carla vraagt bij de commissie nieuwbouw naar de laatste stand van zaken. 

Planning nieuwbouw 

I 

10 

 Nieuw gebouw voor 475 leerlingen. 

Leerkrachten hebben plattegronden bekeken m.b.t. neerzetten van het gebouw. Gebouw mag niet hoger dan 2 hoog worden. 

6 

                Verslag GMR 

Geen verslag 

l 

10 

Sandra vraagt contact persoon GMR aan directie 

7 

               Cursus  

Dit is 1 avond Algemeen , nieuwe leden kunnen dit online volgen 

 Site :VOO.nl aanmelden Kijk of het lukt je aan te melden vertelt Sandra. 

Voorstel is in het voorjaar een verdiepende cursus met hele m 

MR te doen. Op 12/1 kijken we met elkaar m.b.t aanmelden hiervoor. 

M 

15 

Ieder Mr lid kijkt zelf alvast naar welke verdiepende cursus voorkeur heeft  voor 12/1. 

8 

              Instagram 

Geen extra belasting voor de leerkrachten, gaat om de filmpjes die al op de website staan op Instagram en face book. Het is voor ouders. 

Leerkrachten kunnen geen filmpjes opzetten. Leerkrachten worden eerst benaderd om volgens de AVG of personen akkoord zijn. 

Directie is eigenaar. AVG regels worden gehandhaafd. 

Er komen geen personen in eerste instantie in beeld. Het is alleen ter promotie van de school. OMR heeft alleen informatie recht. 

Het is geen extra werk m.b.t leerkrachten. . 

Op 1,2, 3 kaartje zetten m.b.t welke leerlingen niet mogen op social media. Advies Koppel de filmpjes aan de website (naar directie). 

Niet alleen koppelen aan You tube. 

l/M 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra wil dit met directie bespreken.  MR akkoord mits als deze voorwaarden wordt voldoen. 

9 

 • W.v.t.t.k 

Eventueel telefoonnummers in groep  

 

Voor Lekker Fit krijgt school geen subsidie. Patricia heeft overleg met de Wethouder Sport en Welzijn. Lekker fit docenten komen misschien mogelijk op de loonlijst van de school. En mogelijk komt er een subsidie.  Nu wil men helemaal Lekker Fit afschaffen.  

a.s woensdag 8 personen naar de school. 

 

l 

10 

MR terugkoppleling graag namen bij directie bordje. 

 

 

 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 24-11-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat in koffiekamer 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Notulen 

 afwezig  gemeld : Suzanne  ziek 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen  

 •  Notulen 20-10-2022  

 

 

B 

5 

 

akkoord 

2 

               Welkom nieuwe leden 

Younes, en Muradiye  

l 

5 

 

3 

              Taakverdeling aanpassen 

Directie stuurt  1x per maand nieuwbrief ouders en MR bericht 1 x per 2 maanden een stukje info voor nieuwsbrief ouders. 

Ouders kunnen nadenken m.b.t toetreding in MR  per juni 2023. PMR leden ook terug koppeling geven aan alle teamleden in de teamvergadering. 

B 

10 

Notulen taakverdeling 8/9  en 20/10  Korlien zet de notulen op de website. 

4 

               ARBO jaarplan 

Jaarplan is alleen informatief naar MR ( OMR) 

l 

10 

Geen opmerkingen bij het ARBO jaarplan. 

5 

               Nieuwbouw 

                Stand van zaken    

Carla vraagt bij de commissie nieuwbouw naar de laatste stand van zaken. 

Planning nieuwbouw 

I 

10 

 Nieuw gebouw voor 475 leerlingen. 

Leerkrachten hebben plattegronden bekeken m.b.t. neerzetten van het gebouw. Gebouw mag niet hoger dan 2 hoog worden. 

6 

                Verslag GMR 

Geen verslag 

l 

10 

Sandra vraagt contact persoon GMR aan directie 

7 

               Cursus  

Dit is 1 avond Algemeen , nieuwe leden kunnen dit online volgen 

 Site :VOO.nl aanmelden Kijk of het lukt je aan te melden vertelt Sandra. 

Voorstel is in het voorjaar een verdiepende cursus met hele m 

MR te doen. Op 12/1 kijken we met elkaar m.b.t aanmelden hiervoor. 

M 

15 

Ieder Mr lid kijkt zelf alvast naar welke verdiepende cursus voorkeur heeft  voor 12/1. 

8 

              Instagram 

Geen extra belasting voor de leerkrachten, gaat om de filmpjes die al op de website staan op Instagram en face book. Het is voor ouders. 

Leerkrachten kunnen geen filmpjes opzetten. Leerkrachten worden eerst benaderd om volgens de AVG of personen akkoord zijn. 

Directie is eigenaar. AVG regels worden gehandhaafd. 

Er komen geen personen in eerste instantie in beeld. Het is alleen ter promotie van de school. OMR heeft alleen informatie recht. 

Het is geen extra werk m.b.t leerkrachten. . 

Op 1,2, 3 kaartje zetten m.b.t welke leerlingen niet mogen op social media. Advies Koppel de filmpjes aan de website (naar directie). 

Niet alleen koppelen aan You tube. 

l/M 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra wil dit met directie bespreken.  MR akkoord mits als deze voorwaarden wordt voldoen. 

9 

 • W.v.t.t.k 

Eventueel telefoonnummers in groep  

 

Voor Lekker Fit krijgt school geen subsidie. Patricia heeft overleg met de Wethouder Sport en Welzijn. Lekker fit docenten komen misschien mogelijk op de loonlijst van de school. En mogelijk komt er een subsidie.  Nu wil men helemaal Lekker Fit afschaffen.  

a.s woensdag 8 personen naar de school. 

 

l 

10 

MR terugkoppleling graag namen bij directie bordje. 

 

 

 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 24-11-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat in koffiekamer 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Notulen 

 afwezig  gemeld : Suzanne  ziek 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen  

 •  Notulen 20-10-2022  

 

 

B 

5 

 

akkoord 

2 

               Welkom nieuwe leden 

Younes, en Muradiye  

l 

5 

 

3 

              Taakverdeling aanpassen 

Directie stuurt  1x per maand nieuwbrief ouders en MR bericht 1 x per 2 maanden een stukje info voor nieuwsbrief ouders. 

Ouders kunnen nadenken m.b.t toetreding in MR  per juni 2023. PMR leden ook terug koppeling geven aan alle teamleden in de teamvergadering. 

B 

10 

Notulen taakverdeling 8/9  en 20/10  Korlien zet de notulen op de website. 

4 

               ARBO jaarplan 

Jaarplan is alleen informatief naar MR ( OMR) 

l 

10 

Geen opmerkingen bij het ARBO jaarplan. 

5 

               Nieuwbouw 

                Stand van zaken    

Carla vraagt bij de commissie nieuwbouw naar de laatste stand van zaken. 

Planning nieuwbouw 

I 

10 

 Nieuw gebouw voor 475 leerlingen. 

Leerkrachten hebben plattegronden bekeken m.b.t. neerzetten van het gebouw. Gebouw mag niet hoger dan 2 hoog worden. 

6 

                Verslag GMR 

Geen verslag 

l 

10 

Sandra vraagt contact persoon GMR aan directie 

7 

               Cursus  

Dit is 1 avond Algemeen , nieuwe leden kunnen dit online volgen 

 Site :VOO.nl aanmelden Kijk of het lukt je aan te melden vertelt Sandra. 

Voorstel is in het voorjaar een verdiepende cursus met hele m 

MR te doen. Op 12/1 kijken we met elkaar m.b.t aanmelden hiervoor. 

M 

15 

Ieder Mr lid kijkt zelf alvast naar welke verdiepende cursus voorkeur heeft  voor 12/1. 

8 

              Instagram 

Geen extra belasting voor de leerkrachten, gaat om de filmpjes die al op de website staan op Instagram en face book. Het is voor ouders. 

Leerkrachten kunnen geen filmpjes opzetten. Leerkrachten worden eerst benaderd om volgens de AVG of personen akkoord zijn. 

Directie is eigenaar. AVG regels worden gehandhaafd. 

Er komen geen personen in eerste instantie in beeld. Het is alleen ter promotie van de school. OMR heeft alleen informatie recht. 

Het is geen extra werk m.b.t leerkrachten. . 

Op 1,2, 3 kaartje zetten m.b.t welke leerlingen niet mogen op social media. Advies Koppel de filmpjes aan de website (naar directie). 

Niet alleen koppelen aan You tube. 

l/M 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra wil dit met directie bespreken.  MR akkoord mits als deze voorwaarden wordt voldoen. 

9 

 • W.v.t.t.k 

Eventueel telefoonnummers in groep  

 

Voor Lekker Fit krijgt school geen subsidie. Patricia heeft overleg met de Wethouder Sport en Welzijn. Lekker fit docenten komen misschien mogelijk op de loonlijst van de school. En mogelijk komt er een subsidie.  Nu wil men helemaal Lekker Fit afschaffen.  

a.s woensdag 8 personen naar de school. 

 

l 

10 

MR terugkoppleling graag namen bij directie bordje. 

 

 

 

 

AGENDA          MR vergadering 

Datum : 24-11-2022 

Tijd : 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats : Sommelsdijkstraat in koffiekamer 

 

 

I= informatief/ M= mening vormend/ B= besluitvormend/ E= evaluerend/ P= procedureel  

 

Notulen 

 afwezig  gemeld : Suzanne  ziek 

Doel 

Tijd 

actiepunten en afspraken 

1 

                Accorderen  

 •  Notulen 20-10-2022  

 

 

B 

5 

 

akkoord 

2 

               Welkom nieuwe leden 

Younes, en Muradiye  

l 

5 

 

3 

              Taakverdeling aanpassen 

Directie stuurt  1x per maand nieuwbrief ouders en MR bericht 1 x per 2 maanden een stukje info voor nieuwsbrief ouders. 

Ouders kunnen nadenken m.b.t toetreding in MR  per juni 2023. PMR leden ook terug koppeling geven aan alle teamleden in de teamvergadering. 

B 

10 

Notulen taakverdeling 8/9  en 20/10  Korlien zet de notulen op de website. 

4 

               ARBO jaarplan 

Jaarplan is alleen informatief naar MR ( OMR) 

l 

10 

Geen opmerkingen bij het ARBO jaarplan. 

5 

               Nieuwbouw 

                Stand van zaken    

Carla vraagt bij de commissie nieuwbouw naar de laatste stand van zaken. 

Planning nieuwbouw 

I 

10 

 Nieuw gebouw voor 475 leerlingen. 

Leerkrachten hebben plattegronden bekeken m.b.t. neerzetten van het gebouw. Gebouw mag niet hoger dan 2 hoog worden. 

6 

                Verslag GMR 

Geen verslag 

l 

10 

Sandra vraagt contact persoon GMR aan directie 

7 

               Cursus  

Dit is 1 avond Algemeen , nieuwe leden kunnen dit online volgen 

 Site :VOO.nl aanmelden Kijk of het lukt je aan te melden vertelt Sandra. 

Voorstel is in het voorjaar een verdiepende cursus met hele m 

MR te doen. Op 12/1 kijken we met elkaar m.b.t aanmelden hiervoor. 

M 

15 

Ieder Mr lid kijkt zelf alvast naar welke verdiepende cursus voorkeur heeft  voor 12/1. 

8 

              Instagram 

Geen extra belasting voor de leerkrachten, gaat om de filmpjes die al op de website staan op Instagram en face book. Het is voor ouders. 

Leerkrachten kunnen geen filmpjes opzetten. Leerkrachten worden eerst benaderd om volgens de AVG of personen akkoord zijn. 

Directie is eigenaar. AVG regels worden gehandhaafd. 

Er komen geen personen in eerste instantie in beeld. Het is alleen ter promotie van de school. OMR heeft alleen informatie recht. 

Het is geen extra werk m.b.t leerkrachten. . 

Op 1,2, 3 kaartje zetten m.b.t welke leerlingen niet mogen op social media. Advies Koppel de filmpjes aan de website (naar directie). 

Niet alleen koppelen aan You tube. 

l/M 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra wil dit met directie bespreken.  MR akkoord mits als deze voorwaarden wordt voldoen. 

9 

 • W.v.t.t.k 

Eventueel telefoonnummers in groep  

 

Voor Lekker Fit krijgt school geen subsidie. Patricia heeft overleg met de Wethouder Sport en Welzijn. Lekker fit docenten komen misschien mogelijk op de loonlijst van de school. En mogelijk komt er een subsidie.  Nu wil men helemaal Lekker Fit afschaffen.  

a.s woensdag 8 personen naar de school. 

 

l 

10 

MR terugkoppleling graag namen bij directie bordje. 

 

 

 

 

Terug