MR

notulen vergadering 24 februari 2022

 

Notulen          : MR vergadering

Datum                   : 24-02-2022

Tijd                         : 19.30 uur – 21.00 uur

Plaats                     : teams

Aanwezig              : Sandra (voorzitter), Korlien (secretaris), Carla, Linette (notulen)

                               : Patricia (Gast bij agenda punt 1)

 

 

 

Onderwerp

actiepunten en afspraken

1

Punten directie  (door Patricia zelf toegelicht):

 

-          Audit

-          Tevredenheidpeiling (indien verwerkt na invullen betrokkenen)

-          Overblijf  (brief naar ouders opgesteld door Gerda)

-          Jaarplan (evaluatiemoment + 1e opzet schooljaar 2022-2023)

-          1e  opzet werkverdelingsplan  (inzet NPO gelden  werkdrukgelden)

 

Uit de interne audit kwam naar voren dat: OP2: er zicht op ontwikkeling moet zijn. Blijven verdiepen in duidelijke data.

Op3: Leerkrachten houden.

Blijven verdiepen in de leerlingenraad; vaker bij elkaar komen.

Veiligheid VS1: is onvoldoende; meer aandacht voor pesten.

Nieuwbouw: er heeft een overleg plaats gevonden met verschillende betrokken partijen.

Overblijfregels communiceren met het team.

Evaluatie van het jaarplan verzet naar volgende de vergadering.

Formatie: per 1 mei collega 1/2B

 

2

                 Accorderen

-           Notulen 25-01-2022

-           Veiligheidsplan Krab. + Som.  aangepaste versie

 

Carla past de notulen van 25 -01-’22 aan.

Ontruimingsplan: past Korlien aan.

Sandra werkt de inhoudsopgave bij en Patricia voert de wijzigingen in.

3

                GMR

      -         Punten uit vergadering van 14 okt.’21             

Verzet naar de volgende vergadering

4

               Automatisch doorgaan leerkracht groep 7 naar groep 8

-          Iedereen bedenk van te voren de voor- en nadelen

 

De punten zijn door Sandra opgeschreven en worden de volgende keer besproken met  Patricia.

5

              Financieel overzicht (bijgevoegd)

 

Verzet naar de volgende vergadering; de penningmeester was afwezig.

6

              Functioneren MR

Vacature OMR in mei uitzetten

Verzet naar de volgende vergadering.

7

              Actielijsten 

-             Volledig / aanpassingen

 

 

8

              

             W.v.t.t.k

De volgende vergadering is mogelijk fysiek.

De volgende vergadering is op donderdag 7 april om 19.30 uur.

 

Terug