MR

notulen vergadering 25 nov. 2021

 

Notulen           : MR vergadering

Datum                   : 25-11-2021

Tijd                         : 19.30 uur – 21.00 uur

Plaats                     : via teams

Aanwezig              : Korlien (voorzitter tijdelijk), Carla, Nataska, Peter, Sandra en

                               : Linette (notulen)

 

 

 

 

Onderwerp

actiepunten en afspraken

1

 

Verdelen taken binnen MR

 

Notulen Carla en Linet

Jaarverslag en nieuwsbrief Peter

Secretaris Korlien

Penningmeester Nataska

Voorzitter Sandra

2

                 Accorderen (eventueel na korte bespreking/vragen)

-           Notulen 07-10-2021

-           Pestprotocol (ondertekenen voorzitter)

-           Activiteitenplan (ondertekenen voorzitter)

 

-           Jaarverslag

 

 

-          Linet vult de notulen aan. Op 10 dec. Accorderen.

-          Accoord

-          Act.plan. opmerkingen mailen. 10 dec. Accorderen.

-          Jaarverslagen van de afgelopen jaren uploaden.

3

               agenda punt vanuit directie 

-          Rookbeleid

 

 

Er is een brief van de gemeente mbt rookvrije zone in en rondom de scholen.

Mogelijke opties voor rokers zijn nog onbekend.

4

              informatief voor MR

        -     MR reglement  (ondertekenen door voorzitter)

        -      Ontruimingsplan

 

 

-          Sociaal veiligheidsplan

 

 

 

 

 voor PMR

-          ARBO beleid

-          NPO gelden voor arbeidsintensieve wijken

-           

 

 

- Nog niet retour van Patricia.

 

- Nataska gaat in overleg met Patricia en past het eventueel aan op de punten van Carla mbt duidelijke specificatie van verantwoordelijkheid.

 

- Nataska overlegt met Patricia wie verantwoordelijk is het updaten van dit plan. Blz 18 verwijzing naar het Pestprotocol.

 

5

              GMR

      -      toetreding

      -     lezen notulen en verslag doen in MR

 

 

Mandy zoekt uit of zij achter de notulen v/d GMR kan komen en geeft het door aan Korlien.

6

              Overblijf

       -      Huidige vorm

       -      Toekomst      (communicatie naar ouders)

 

 

- tot de mei vakantie

 

- Pleincoach blijft mogelijk

- Lunchpauze evalueren 20 jan. Weer op de agenda.

- Vragenlijst voor het team. Korlien = aanspreekpunt. Nataska maakt een concept vragenlijst.

- Communicatie naar ouders ism Patricia

7

               Facebook / Instagram

- Veel leerlingen mogen nog niet op de foto/op social media

- minimum leeftijd fb 13jr

- Negatief advies.

8

               evaluatie Patricia

Concept formulier Peter/Korlien uitzetten bij het team na sinterklaas (6/12) voor de kerstvakantie feedback (17/12).

9

              Annemiek 

       -      Informeren bij VOO naar procedure voor verdere stappen             

 

Annemiek heeft onze mailtjes niet ontvangen.

Korlien stuurt een reactie en alle mailtjes opnieuw.

- Sandra informeert bij VOO wat de procedure is voor verdere stappen bij herhaling of een soortgelijke situatie.

10

             W.v.t.t.k.

- Formatie Soemia (Krab.) Niet meer voor de klas. Vacature kleutergroep.

- Website/app: aanpassen, actueel maken. Wie is hier verantwoordelijk voor?

- Corona: stel dat scholen dicht moeten? Hoe snel kan de communicatie met de MR op gang komen?

- MR app voor corona calamiteiten. Nataska maakt de groeps app aan.

 

Terug