MR

notulen vergadering 7 okt. 2021

 

Notulen           : MR-vergadering

Datum                   : 07-10-2021

Tijd                         : 19.30 uur – 21.00 uur

Plaats                     : Sommelsdijkstraat (lokaal Peter)

Aanwezig              : Korlien (voorzitter tijdelijk), Sandra, Nataska, Carla, Linette en Peter (notulen)

Gasten                   : aspirant leden OMR Mandy, Sabah en Michel

 ( zijn aanwezig tot agenda punt 5)

 

 

 

Onderwerp

Actiepunten en afspraken

1

Welkom

Voorstelronde

Korte uitleg taken MR

Er zijn drie kandidaat-ouders aanwezig.

Voorstelrondje.

Alle kandidaat-ouders geven hun beslissing mbt toetreding tot de MR.

2

 Accorderen

 Notulen 02-09-2021

 Pestprotocol

Goedgekeurd inclusief de twee opmerkingen eerder per mail verstuurd.

We wachten nog op een reactie van Annemiek t.a.v. de tweede evaluatie van de nieuwe directeur op 1 november a.s., alsmede t.a.v.

het pestprotocol: analyseformulieren voor groepen 1 t/m 4 gewenst d.m.v. bijv. smileys.

3

Activiteitenplan 2021-2022

Doornemen

Enkele suggesties worden toegevoegd. Sandra koppelt terug aan Patricia. Volgende maand opnieuw bekijken.

4

MR-reglement eventuele aanpassingen

Wordt gecontinueerd.

6

Mededelingen vanuit directie (zie doorgestuurde mail)

begroting

nieuwbouw

werkverdelingsplan

jeugdeducatiefonds

Werkverdelingsplan à PMR à Directie à TEAM stemming.

 

 

 

 

 

Jeugdeducatiefonds zal ingezet worden bij speciale gevallen. De leerkrachten kunnen na signalering van problemen dit bespreekbaar maken.

7

W.v.t.t.k.

jaarverslag

contact met team

toestemming social media nader bespreken

 

 

 

Terug