MR

Notulen vergadering 20-5-2021

NPO gelden:

We gaan samenwerken me de kinderfaculteit.

Er wordt een taalfaculteit opgestart, we hebben aangegeven de aandacht te willen richten op begrijpend lezen. De taalfaculteit is de mogelijkheden nu aan het onderzoeken.

Hiernaast is er iemand die zich in de kleuterklassen en de groepen 3 en 4 wil richten op de woordenschatontwikkeling.

Er zijn gesprekken met een handvaardigheid leerkracht en er is een subsidie aangevraagd voor een muziekleerkracht.

Er is ook een onderwijsassistent gevonden, het idee is om haar in te zetten bij de kleuters en schakels.

Hiernaast gaat er geld naar de EDI scholing van de leerkrachten.

De rekenfaculteit is een plan aan het schrijven voor het uitbreiden van de lessen naar groep 5 en 6.

formatie/vacature

Er staan nog twee vacatures open.

Er wordt hard gewerkt om mensen te werven.

Patricia vraagt wat te doen met de schooltijden: blijft hij zo of gaan we weer terug naar de reguliere tijden?

 

Leerlingtevredenheidspeiling:

we zijn geschrokken van de resultaten in de bovenbouw.  De mr heeft zorgen over de onveiligheid die kinderen ervaren. Patricia geeft aan dat we erbovenop zitten. De IB is hier volop mee bezig. De gedrag coördinator gaat er ook mee aan de slag.

De MR vraagt haar of zij op de hoogte gehouden kan worden van het plan van aanpak en de ontwikkelingen.

Is het wel wenselijk dat we toch naar grotere klassen gaan terwijl er blijkbaar nog niet genoeg zicht is op de gemoedstoestand van sommige klassen, de mr vraagt zich af of dit wenselijk is.

enquête 

Er is verontwaardiging over het feit dat de enquête er nu nog niet uit is. We hebben hier meerdere keren over gesproken, dus alles is al gezegd.  We doen de enquête er nu uit, dit hebben we als mr besloten. Hij gaat er op 1 juni uit, de uiterste inleverdatum is 8 juni.

 

Terug