MR

Notulen vergadering 8-4-2021

Notulen        MR vergadering

Datum                   : 08-04-2021

Tijd                         : 19.30 uur – 21.00 uur

Plaats                     : via teams

Aanwezig              : Jatifa (voorzitter), Korlien, Peter, Chequita, Sam, Carla, Sandra,

                                 Linet (notulen)

Gast                       : Patricia in verband met agenda punt 1

 

Afwezig                 : Nataska

 

                Toelichting directie over:

-          Rob subsidie

Besteden aan de pleincoach(+ deel werkdrukgeld) en ouderconsulent (project LOB 78)

School was SOB 1 maar is nu SOB 2 dat geeft meer vrijheid in besteding.

-          Tevredenheidpeiling groep 6 t/m/ 8(als de uitslag binnen is

De uitslag wordt volgende week verwacht.

-          Nieuwbouw

De directie ontvangt graag tips en tops van mensen die ervaringen hebben met nieuwbouw.

 

-          Formatie

Er komt een nieuwe leerkracht voor de schakelklas.

19 april is er een gesprek met Ikram over de schakelklas.

Er is nog geen vervanging voor de kleuterjuf.

-          Nationaal programma onderwijs van minister Slob

Patricia stuurt ons een mail met tijdspad mbt dit programma.

Er is een onafhankelijk bureau dat gratis cohort onderzoek doet naar de behoeften van de leerlingen. Peter heeft daar meer informatie over.

Verder wordt er gedacht aan mogelijkheden voor de rekentutor groep 5/6 en lezen in groep 3.

 

                 Schooltijden

-          Info Nataska aangaande format enquête

Nataska is afwezig. Enquêtemogelijke aanpassen?

Mogelijk korter.

Tevreden ja/nee

Indien ja geen verdere actie

Bij nee: welke optie?

Regels duidelijk vooraf kenbaar maken.

                   Geen reactie = tevreden

                   Indien meer dan de helft van de ouders ontevreden zijn

                   gaan we actie ondernemen.

                  Email naar school team en voor ouders via schoolpraat.

-          Tijdspad vaststellen

 Maandag 24 mei?

 

                Pestprotocol

-          Vragen/opmerkingen

Jatifa mailt Patricia de opmerkingen.

-          Accorderen?

Terug