MR

Notulen vergadering 11-2-2021

 

MR vergadering

Datum                 : 11-02-2021

Tijd                      : 19.30 uur – 21.00 uur

Plaats                  : via teams

Aanwezig            : Sandra, Carla, Chequita, Sam, Peter, Nataska, Korlien,

                              Jatifa (voorzitter) Linette (notulen) Patricia (gast)

Opening

Jatifa opent de vergadering en deel mede dat Ishan per direct stopt met de MR.

Jatifa geeft Patricia het woord

 

Nieuwbouw

-          Stand van zaken na de bijeenkomsten

12% LL van Charlois komt naar over de Slinge. Voor 11 maart beslissen welk locatie de nieuwbouw komt.

Samen naar voor- en nadelen van de nieuwbouw mogelijke locaties.

 

Formatie

 

-           verslag gesprek 3 feb.’21  met directie (vragen 3 dec.”20)

 

Gevraagd om inzage in formatie en budget/planning. Wat wil de MR weten? Wat heeft de MR nodig om een duidelijk beeld van de formatie te kunnen schetsen. Prettig en open gesprek. Volgende vergadering in maart mogelijk informatie

               Indien aangeleverd door directie de stukken aangaande:

-          Pestprotocol

-          Updaten klachtenregeling school

Pestprotocol levert de pestcoordinator aan daarna weer op de agenda.

Klachtenregeling nalezen en volgende keer op de agenda ter bespreking.

              Indien punt 5 vervalt:

-          Functioneren MR

Na de mei vakantie verkiezing nieuw OMR lid ivm afscheid Ishan.

Ishan mag uit de MR email.

De MR leden die op de rol staan voor aftreden volgend schooljaar denken na of ze zich herkiesbaar zullen stellen.

W.v.t.t.k.

Terugkoppeling groep 8. Opties besproken voor afsluiting.

 

 

 

 

 

 

 

Er komt een leerlingenraad met LL uit de bovenbouw groep 6, 7 en 8.. 2 Ll per groep in de LL raad. 4 Ll per groep mogen solliciteren en 2 per groep worden gekozen.

Terug