MR

Notulen vergadering 14-1-2021

 

 

Sinds de vorige vergadering heeft de OMR de schoolgids goedgekeurd, die is nu definitief.

Thuiswerken:

Er is veel verbeterd ten opzichte van de vorige lock down. De ouders ervaren veel duidelijkheid en een goede begeleiding vanuit de leerkrachten. Ook lijkt het erop dat er meer een lijn aangehouden wordt.

Info vanuit MR:

De directie gaf aan het stukje namens de MR in de maandinfo gemist te hebben. Er was weinig nieuws te melden voor nu.  

De directie wil graag een opsomming van in de MR besproken punten in de weekmemo plaatsen.

Dit zodat collega’s weten wat er speelt in de MR.

 Wij komen met de opmerking dat mensen zelf het initiatief kunnen nemen om zich in te lezen in de notulen van de MR. Deze zijn immers openbaar en worden na elke vergadering op de site geplaatst.

Wel willen we graag meewerken aan het plaatsen van een link naar deze notulen, zo wordt het voor een ieder erg makkelijk om deze te bekijken.

 

 

Nieuwbouw:

18-1-2021 staat het eerste overleg gepland. Sam sluit hierbij aan namens de MR en zal hier verslag van doen.

enquete oudertevredenheid:

Enquête gaat er 1 feb uit. Groep 8 laten we eruit, tenzij ouders nog een kind bij ons op school hebben.

Het oudste kind van het gezin krijgt de enquête mee. Verder hanteren we dezelfde procedure als eerder is afgesproken qua tijd en inlevermoment.

 

Er wordt voorgesteld om in schoolpraat een berichtje naar ouders te doen hierover.

 

W.v.t.t.k.

Mededeling Korlien vanuit directie.

 Lynne is vanaf Patricia’s aanstelling nog 2 dagen bij ons op de loonlijst. Een boco wil ermee ophouden, de andere bocos willen werk overnemen maar hier wat uren voor uit geroosterd worden.

 Er is mogelijkheid om een zij instromer aan te nemen.

Wij willen daar graag eerst meer over weten alvorens we beslissingen nemen. Dit horen wij de 20ste tijdens het gesprek over de formatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug