MR

Notulen vergadering 4-11-2020

Voorlichting Annemiek aangevuld met aandachtspunten van  

               Lynne en Patricia over o.a.:

  • begroting

 

Wij vragen ons af hoe het kan dat we nu ineens in de rode cijfers staan.

 

Annemiek geeft aan dat het tekort is veroorzaakt door de volgende zaken:

 

-          Het inspectietraject en de bijkomende investeringen gedurende dit traject.

-          Er is geld gegaan naar extra management binnen de school gedurende het traject.

-          Er is gekozen om te investeren in extra IB uren.

-          De inhuur van externen via bureaus om de tekorten voor de groepen op te vangen.

 

 

Annemiek geeft aan dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiën. Scholen krijgen geld naar aanleiding van hun leerlingenaantal, maar moeten zelf de kosten voor een inspectietraject dragen.

 

Onze klassen zijn klein in verhouding met andere scholen. Dit terwijl wij dit momenteel eigenlijk niet kunnen betalen.

 

Als er gedurende dit schooljaar mensen vertrekken kunnen niet vervangen worden.

Annemiek heeft de MR gevraagd om een advies uit te brengen over de toekomst van de school met betrekking op de groepsgrootte.

De MR krijgt hier per 1-1-2021 instemmingsrecht over.

 

Ons leerlingenaantal daalt en de prognose is dat het leerlingaantal zal blijven dalen.

 

 

Onze schoolgebouwen komen uit de jaren 60 en staan op de lijst om onderzocht te worden voor eventuele nieuwbouw of renovatie vanaf 2024.

 

 

Annemiek vraagt advies hoe om te gaan met de vacature.

Haar voorstel is om Patricia een jaarcontract aan te bieden. Zij zou dan in de rol van directrice stappen met Lynne coachend en begeleidend op de achtergrond.

Hieraan worden nader te bepalen voorwaarden gesteld.

De ontwikkeling van Patricia dient gemonitord te worden alvorens zij een vaste aanstelling als directrice krijgt.

 

 

MR leden gaan akkoord met de tijdelijke aanstelling van Patricia als  directrice.

Dit op grond van onderstaande  informatie:

  1. De MR acht het in het belang van onze school om zo snel mogelijk een stabiele en duidelijke schoolleiding neer te zetten gezien de vele onduidelijkheden en veranderingen die sinds december 2018 zijn gepasseerd (inspectieoordeel, uitval Sonja, inzet Han, inzet Lynne, uitbreiding IB, verdwijning Han, aankondiging ontslag Ruud, aanvoer van Lynne als Ruuds vervanger, nog meer uitbreiding IB). Alleen al daarom acht de MR het hoog tijd dat er nu een duidelijke keus wordt gemaakt qua schoolleiding.
  2. De PMR-leden hebben in september/oktober een uitstekende eerste indruk gekregen van Patricia's functioneren als waarnemend adjunct-directeur.
  3. De OMR-leden zien af van een persoonlijk gesprek met Patricia vanwege haar actuele privéomstandigheden, en gaan mee in de eerste indruk van de PMR.
  4. Tevens meldt Annemiek ons namens de BAC dat een nieuwe sollicitatieronde weinig kans van slagen heeft, omdat er nauwelijks directeuren te vinden zijn. Kortom, een tamelijk kansloze missie (volgens Annemiek) waardoor onze school wederom vele maanden lang 'stuurloos' zou moeten voortdobberen.

           

 

      

                  Schooltijden

-Enquête maken en uitvoeren.

Sam en Linet zorgen voor het format voor 16 november zodat de enquêtes er voor de kerstvakantie uitkunnen.

Hierna kunnen we gerichter verder praten.

 

 

W.v.t.t.k.

attentie Sonja   l/B          10          

We sturen een kaart namens de mr.

Eventueel later nog een bos bloemen.

 

Het overgebleven geld wordt volledig van de rekening gehaald zodat het niet verdwijnt.

 

 

 

 

 

 

Terug