Groep 6c

Groep 6c

Beste ouders/verzorgers/kinderen, 

Welkom op de pagina van groep 6c! 

 

Informatie thuisonderwijs i.v.m. het Coronavirus:

De kinderen van groep 6c gaan op woensdag en vrijdag naar school. Het huiswerk voor de overige dagen kunt u terugvinden op de huiswerkpagina. 

Hieronder vindt u een weergave van alle beschikbare digitale software.

Muiswerk is verplicht op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan (maandag, dinsdag en donderdag), minimaal 1 uur (zie hiervoor ook de huiswerkpagina). 

 

Digitale software*: 

 • 'Muiswerken' (een website waarop schoolse vaardigheden kunnen worden geoefend op het vlak van: taal, begrijpend lezen, spelling en rekenen). 
  • Ga naar: https://online.muiswerken.nl/overdeslinge
   • Inlognaam: naam van uw kind
   • Wachtwoord: hier moet u niets invullen (na het invullen van de voornaam klikt u op 'Log in' en dan komt u in het programma). 
 • 'BLOON' (een website waarop spelling geoefend kan worden).
 • 'Bareka' (een website waarop de leerlingen (basis)rekenvaardigheden kunnen oefenen). 
 • 'Rekenblobs' (een website waarop de leerlingen rekenvaardigheden kunnen automatiseren (splitsen, vermenigvuldigen en delen). 

Overige digitale leermiddelen:

 • 'Tafels oefenen' (een website waarop spelenderwijs keersommen geoefend kunnen worden). 
 • 'Redactiesommen oefenen' (een website waarop op niveau verhaaltjessommen voor rekenen kunnen worden geoefend, momenteel moeten de kinderen oefenen met sommen op eind-groep zes niveau). 

 *De inlogcodes van de digitale software heeft u ontvangen op uw emailadres dat bekend is bij de school. Mocht u geen email hebben ontvangen, neem dan even contact met mij op via S.vanderent@overdeslinge.nl 

 Leerdoelen: 

Onderwerpen bij taal (momenteel zijn wij bij thema 5): 

 • Voegwoorden  (zinnen koppelen met voordat, totdat, nadat, zolang, en terwijl). 
 • Persoonsvorm correct schrijven als 'je' of 'jij' erachter staat. 
 • Gezegde benoemen van een zin. 
 • Scheidbaar samengestelde werkwoorden. 
 • Zelfstandige naamwoorden en verkleinwoorden opzoeken in hetw woordenboek. 

Onderwerpen bij rekenen (momenteel zijn wij bij blok 4): 

 • Hoofdrekenen
 • Getallen plaatsen op de getallenlijn tussen 0 en 5000
 • Handig rekenen
 • Cijferend optellen van rechts naar links
 • Splitsend vermenigvuldigen 
 • Delen met rest 
 • Een deel van een geheel uitrekenen met behulp van een breuk
 • Gewichten verdelen in kilogram en gram 
 • Tijdsverschil berekenen tussen een analoge en een digitale tijd

Onderwerpen bij spelling (momenteel zijn wij bij thema 5):

 • Samenstellingen zonder tussenletter (bijv. hijskraan)
 • Samenstellingen zonder tussenletter met z die klinkt als /s/ (bijv. rugzak)
 • Woorden met ei (bijv. trein)
 • Woorden met ij (bijv. ijs)
 • Woorden met au (bijv. pauw)
 • Woorden met ou (bijv. hout)
 • Woorden met ge die klinkt als /zje/ (bijv. garage)
Terug

Krabbendijkestraat 243

3086 LR Rotterdam

010-4803552

info@nulloverdeslinge.nl