Groep 6c

Groep 6c

Beste ouders/verzorgers/kinderen, 

 

Welkom op de pagina van groep 6c! 

 

Op deze pagina wordt beschreven wat de actuele onderwerpen en leerdoelen zijn voor rekenen, taal en spelling. Verder wordt er aangegeven waar u thuis mee aan de slag kunt gaan naast het huiswerk! 

 

Thuis schoolse vaardigheden oefenen (in de vakantie)???

U kunt met onderstaande websites/leerdoelen aan de slag gaan: 

 

Websites

 • 'Rekenblobs' (een programma voor het automatiseren van de rekenvaardigheden: keersommen, deelsommen en splitsen). 
 • 'Muiswerken' (een website waarop schoolse vaardigheden kunnen worden geoefend op het vlak van: taal, spelling en rekenen). 
  • Ga naar: https://online.muiswerken.nl/overdeslinge
   • Inlognaam: naam van uw kind
   • Wachtwoord: hier moet u niets invullen (na het invullen van de voornaam klikt u op 'Log in' en dan komt u in het programma). 
 • 'Tafels oefenen' (een website waarop spelenderwijs keersommen geoefend kunnen worden). 
 • 'Redactiesommen oefenen' (een website waarop op niveau verhaaltjessommen voor rekenen kunnen worden geoefend, momenteel moeten de kinderen oefenen met sommen op eind-groep zes niveau). 
 • 'BLOON' (een website om spellingsvaardigheden te oefenen): 
  • Hier wordt nog aan gewerkt en zal er zo spoedig mogelijk op komen! 

 

 Leerdoelen: 

Onderwerpen bij taal (momenteel zijn wij bij thema 4): 

 • Zelfstandige naamwoorden in het meervoud zetten
 • Vervoegen van onregelmatige werkwoorden (hebben, zijn, kunnen, mogen, willen en zullen)
 • Persoonsvorm benoemen in een zin
 • Een zin verdelen in zinsdelen met behulp van de persoonsvorm
 • Komma's op de juiste plek in een zin plaatsen 
 • Woorden in alfabetische volgorde zetten 

Onderwerpen bij rekenen (momenteel zijn wij bij blok 4): 

 • Hoofdrekenen
 • Getallen plaatsen op de getallenlijn tussen 0 en 5000
 • Handig rekenen
 • Cijferend optellen van rechts naar links
 • Splitsend vermenigvuldigen 
 • Delen met rest 
 • Een deel van een geheel uitrekenen met behulp van een breuk
 • Gewichten verdelen in kilogram en gram 
 • Tijdsverschil berekenen tussen een analoge en een digitale tijd

Onderwerpen bij spelling (momenteel zijn wij bij thema 4):

 • Woorden met eind-d of midden-d die klinkt als /t/ (bijv. hond)
 • Woorden met een lange klank aan het einde van een klankgroep (bijv. jager)
 • Woorden met een korte klank aan het einde van een klankgroep (bijv. bakker)
Terug

Krabbendijkestraat 243

3086 LR Rotterdam

010-4803552

info@nulloverdeslinge.nl