Thema 2: " Praten en luisteren"

Thema 2: " Praten en luisteren"

Beste ouders/verzorgers,

 

Thema 2:  Praten en Luisteren”

24 september tot 19 november

 

Onderwerpen, ook bij de Leefstijl ouderconsulente meetings:

- Luisteren en praten bij gesprekken.

- Nadenken, voordat je iets zegt.

- Hoe komt het over wat je zegt (woorden, die pijn doen) en besef van wat je doet   (bijvoorbeeld roddelen).

-Betrokkenheid door vragen stellen.

 

Zie ook schoolpraat app: Leefstijlnieuws/foto’s.

 

Leefstijl Ouderconsulente meetings:

Dinsdag ochtend: 8.30-9.00 uur in de ouderkamer bij

ouderconsulente Dharma, Krabbendijk locatie /Juf Abeba, Sommelsdijk locatie.

 

U bent van harte welkom!

Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Juf Leila,   Leefstijlcoördinatrice en Gedragsspecialist ( Krabbendijk 

                 locatie)

Juf Corry, Leefstijl coördinatrice (Sommelsdijk locatie)

                                     en het schoolteam!

                       

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,

In de week van 21 augustus zijn we in het nieuwe schooljaar samen met de kinderen met het eerste thema gestart:

                                      “De groep? Dat zijn wij!”

Het nieuwe schooljaar is begonnen en dat betekent voor de kinderen dat er veel nieuwe dingen gebeuren. Een nieuwe klas, een nieuwe groep, een nieuwe juf of meester, er verandert van alles. Om een goede sfeer in die nieuwe groep te krijgen, werken we in de eerste zes weken aan de groepsvorming en sfeer en gebruiken ter aanvulling Energizers (spel met de nadruk op samenwerking en plezier). Bijbehorende aandachtspunten van Leefstijl voor het eerste thema zijn:

  • Herinnering aan de voorgaande lessen over omgaan met elkaar.
  • Regels en afspraken
  • Stilte-teken(= hand omhoog)
  • Elkaar leren kennen
  • Een goede groepsvorming en sfeer

 

                                                             Aandachtspunt:

Niet IK alleen ben belangrijk, maar WIJ samen zijn belangrijk.

 

We willen dat de kinderen met plezier naar school komen, dat ze goede contacten hebben met de leerkracht en de andere leerlingen. Ook al kennen de kinderen elkaar al, ze leren elkaar weer op een heel andere manier kennen tijdens de Leefstijl activiteiten binnen het eerste thema.

 

Leefstijlinformatie voor Ouders:

Elke dinsdag: 8.30 tot 9.00 uur in de ouderkamer op de Krabbendijk- en donderdag op de Sommelsdijklocatie.

Ook is er een Leefstijl info ochtend voor de Nul groep en de Voorschool ouders op beide locaties. Info volgt per digiduif/app.

 

Leefstijlnieuws en foto’s op de site.

Hartelijk dank voor uw medewerking  als ouder /verzorger voor de stimulans van uw kind!

Als er vragen zijn, horen wij dit graag!

Juf  Leila, Leefstijlcoördinatrice en Gedragsspecialist

Juf Corry, Leefstijlcoördinatrice en het Schoolteam.

Terug

Krabbendijkestraat 243

3086 LR Rotterdam

010-4803552

info@nulloverdeslinge.nl