Leefstijl

 Beste ouders/verzorgers,

Thema 2:  Praten en Luisteren”

 

24 september tot 19 november

Onderwerpen, ook bij de Leefstijl ouderconsulente meetings:

 

- Luisteren en praten bij gesprekken.

- Nadenken, voordat je iets zegt.

- Hoe komt het over wat je zegt (woorden, die pijn doen) en

   besef van wat je doet (bijvoorbeeld roddelen).

-Betrokkenheid door vragen stellen.

 

Zie ook onze schoolsite/schoolpraat app: Leefstijlnieuws en foto’s.

 

Leefstijl Ouderconsulente meetings:

 

Dinsdag ochtend : 8.30-9.00 uur in de ouderkamer bij

ouderconsulente Dharma, krabbendijk locatie /Juf Abeba, sommelsdijk locatie.

 

U bent van harte welkom!

 

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Juf Leila   Leefstijlcoördinatrice en Gedragsspecialist ( Krabbendijke locatie)

Juf Corry, Leefstijl coördinatrice (Sommelsdijk locatie)

                                       en het schoolteam!

                       

                                           Aandachtspunt:

                       Ik praat en luister zonder oordeel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers,

7 november tot 22 december houden we ons bezig met het derde Leefstijl thema: “ Ken je dat gevoel? ”

Om gevoelens te delen, moet je ze eerst leren kennen, herkennen en begrijpen. Vrijwel alle gevoelens zijn te herleiden tot vier basisemoties.
In de lessen zal dan ook aandacht besteedt worden aan de emoties:

- Angst
- Boosheid - Verdriet
- Blijdschap

Doel van de lessen:

Bewustwording van gevoelens en herkenning van gevoelens bij anderen.

Een kind beschikt soms nog niet over de juiste woordenschat om voldoende uit te drukken wat het denkt, voelt of vindt. In de laatste lessen besteden we dan ook aandacht aan het uitbreiden van emotionele woordenschat.

Het aandachtspunt van de maand:

“Ik houd rekening met het gevoel van een ander!”

Leuke Leefstijlfoto ́s en nieuws: op de foto-en activiteitenpagina.
Leefstijl voor Ouders: Elke dinsdag ochtend 8.30 tot 9.00 uur in de ouderkamer

op de Krabbendijk en donderdag op de Sommelsdijk:

Hartelijk dank voor uw medewerking en voor vragen kunt u altijd terecht bij...

Juf Leila, Leefstijl coördinatrice en Gedragsspecialist (Krabbendijklocatie) Juf Corry, Leefstijl coördinatrice ( Sommelsdijklocatie) en het Schoolteam.

 
Terug